Monday, December 9, 2019

Swedish December 5-2019


Bed med Sabeel
5 december 2019

Kumi Now initiativet

Kumi Now -inititativet lanserades av Sabeel i Jerusalem under 2018. Sabeel inbjöd lokala och internationella organisationer att ansluta sig till initiativet för att sträva mot en varaktig fred. Fyrtio organisationer inbjöds av Sabeel, baserat på deras engagemang för icke-våld, lika rättigheter och respekt för internationell lag.
Initiativet lyfter en speciell organisation varje vecka och utforskar dess arbete för att ge uppmärksamhet åt en speciell aspekt av orättvisorna i Palestina/Israel. Initiativet ger också information genom berättelser från dem som som påverkas och uppmuntrar till en kreativ, ickevåldsaktion i påverkansarbetet. Under det första internationella Sabeel-mötet som hålls mellan den 2:a till 7:de december, kommer man att diskutera framstegen under initiativets första år, såväl som planerna för ett nytt Kumi Now-initiativ.
  

Käre Herre Jesus, när vi är förtvivlade uppmuntrar du oss och säger: “Var inte rädd, tro bara” (Mark 5:36). Vi tackar dig för den påverkan i Kumi Now-initiativet, som genomförts genom ickevåld. Detta hjälper oss att kanalisera vår känsla av förtvivlan över ockupationen av Palestina. Vi ber om stöd från hela världen för Kumi Now-initiativet. Vi ber att det ska hjälpa internationella beslutsfattare att arbeta för en rättfärdig och rättvis fred i det heliga landet.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.

Denna veckas Kumi Now-initiativ

Denna veckas Kumi Now-iniitativ fokuserar på arebtet som utförs av Chriatian Peacemaker Team (CPT), Palestina. CPT Palestina är baserat i västbanksstaden Hebron. Palestinska invånare i Hebron, speciellt de som lever i område H2 i Hebrons gamla stad, utsätts för våld av israeliska bosättare och soldater. De dagliga resorna till arbetet och skolan begränsas i militära vägspärrar (checkpoints), kontroller av ID och väskkontroller, internering och arrester. CPT Palestina har en närvaro på marken för att se och notera kränkningar av mänskliga rättigheter. De bevakar vägspärrar och stöder familjer när deras barn interneras eller arresteras. När de bjuds in, hjälper också teamet under olivskörden familjer som riskerar överfall av bosättare eller militär aktivitet. Varje incident teamet bevittnar dokumenteras och samlas i kvartalsrapporter som delas mellan den lokala gemenskapen och den internationella gemenskapen.

Herre, vi ber för CPT Palestina-teamet som utgörs av volontärer från hela världen. Vi ber om beskydd när de lever i Hebron och övervakar våldet och kränkningarna av mänskliga rättigheter mot det palestinska folket som lever under ockupation där. Vi ber att de som har maktpositioner och inflytande i världen ska uppmärksamma de detaljerade rapporterna om missbruk och agera för att få ett slut på den israeliska militära ockupationen.
Herre, i din nåd...    Hör våra böner.
No comments:

Post a Comment