Wednesday, October 27, 2021

Dutch October 28, 2021

                                                    Sabeel Wave of Prayer

                                                                 28 10 .21                                                        ***Deze week  richtte de  Kumi Now online bijeenkomst haar  aandacht op de benarde toestand waarin vrouwen en kinderen leven vanwege het conflict van de Israëlische bezetting van Palestina. Volgende week, op dinsdag 2 november, behandelt Kumi Now het onderwerp Islamophobia. De Kumi Now gemeenschap zou graag november bestempelen als de maand waarin vraagstukken als islamophobia  grondig worden bediscussieerd. Men hoopt dat meer onderricht de vooroordelen zal verminderen en dat dit de moslims in staat zal stellen met meer zelfvertrouwen bijdrages te leveren aan hun  uitgebreide  gemeenschappen.                                                                                                                                   Gebed:                                                                                                                                                                            Eeuwige, onze rechtschapen Heer, help ons “het goede te zoeken” en niet het kwade, help ons het “recht aan de poort uit te oefenen”” (Amos 5:15). Help ons dat alle mensen uit onze diverse gemeenschappen  naar voren  komen  om hun bijdrage te leveren aan de opbouw van een  vredevolle maatschappij.                                                                                                                                           Eeuwige,  in Uw genade . . . . hoor ons gebed.

 

*** De eerste vrouwelijke basketbal scheidsrechter is in dienst getreden voor wedstrijden voor  zowel de mannen-  als de  vrouwenteams.  Amira Ismail, 23 jaar oud, behaalde drie jaar geleden  haar internationale licentie maar kon de wedstrijden niet bijwonen vanwege de pandemie en de sociale druk. Zij is de enige vrouwelijke basketbal scheidsrechter  van de 15 scheidsrechters in Gaza. Ze is ook werkzaam als farmacoloog in een ziekenhuis.                                                                                                                                     Gebed:                                                                                                                                                                                Eeuwige, wij zijn dankbaar voor Amira’s vasthoudendheid om haar kwalificatie voor handbal wedstrijden in Gaza te bereiken. Wij bidden dat ze veel andere jonge vrouwen inspiratie zal geven voor de sporten waar ze van houden, dat  hun zelfvertrouwen zal toenemen en dat ze gezond blijven. Eeuwige. in Uw genade,  . . . hoor ons gebed.

 

*** Netflix heeft aangekondigd dat ze een nieuwe serie films gaan uitzenden die “Palestinian Stories”  heet. Om te beginnen zal het gaan om 32 bekroonde films die door Palestijnse regisseurs zijn gemaakt of om films die Palestijnse verhalen behandelen. Veel films laten de  onderdrukking zien  waaronder  Palestijnen onder de Israëlische bezetting leven.                                                                                   Gebed:                                                                                                                                                                            Eeuwige, wij bidden dat de internationale gemeenschap de Israëlische regering aanspreekt over de bezetting en de excessen die aan het licht komen door de Palestijnen filmmakers.                                           Eeuwige, in Uw genade . . . .hoor ons gebed.

**De Palestijnse film  “The Stranger” (Al Garib) werd geselecteerd  om genomineerd te worden voor de Oscars van 2022. De regisseur, Ameer Fakker Eldin, die uit een van de bezette Syrische Golan Hoogte komt, won tijdens het film festival van Venetië  de Edipe Re prijs met zijn film. De film werd op de Golan Hoogtes  gemaakt en gaat over een dokter zonder papieren die in een klein dorpje woont en  een persoonlijke crisis doormaakt.                                                                                                                        Gebed: Eeuwige, wij bidden voor het Syrische volk op de Golan Hoogtes lijdt onder de Israëlische annexaties. Zij lijden onder de verhoogde dreigementen van verplaatsing voor  uitbreiding van Israëlische koloniën                                                                                                                                                    Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.   

 

*** op dinsdag 21 oktober spraken de experts van de VN zich uit over hun ernstige zorgen betreffende het lot van vijf Palestijnen die toen in hongerstaking waren in Israëlische gevangenissen. De Israëlische politiek van administratieve gevangenisstraf drijft de Palestijnen tot wanhopige daden om aandacht te vestigen op hun lot. Het zijn allemaal mannen van rond de twintig en dertig die in hongerstaking zijn . Zij weigeren voedsel en drank tussen de  58 -  99 dagen. De levens  van twee

mannen, Kayed Al-Fasfous en Miqdad Al Qawasameh zweven  tussen leven en dood.                                Gebed:                                                                                                                                                                                  Eeuwige, wij bidden voor de levens van de vijf Palestijnse gevangenen, we bidden dat ze mogen worden vrijgelaten uit het administratieve gevangenschap voor ze sterven. Wij bidden dat de Israëlische regering ophoudt met opleggen van de administratieve gevangenschap van meer dan vijfhonderd Palestijnen, waarvan zes kinderen.                                                                                                                Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

***De Israëlische minister van Oorlog, Benny Ganz,  verklaarde op vrijdag 22 oktober dat hij de zes belangrijkste Palestijnse mensenrechten organisaties nu beschouwt als  “terroristische organisaties”.  Hij beweerde dat ze allemaal een “geheime  verbinding”  hadden met het Palestijnse Front voor de Bevrijding van Palestina.  Deze verklaring kan de Israëlische autoriteiten  in staat stellen hun kantoren te sluiten, hun financiën in beslag te nemen en hun activiteiten te verbieden. De groepen Addameer;al-Haq; Defence for Children International-Palestine (DCI-P); de Union of Agricultural Work Committee; Human Rights Watch and Amnesty International genaamd hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven dat  de aankondiging  van de Israëlische regering een “onbeschaamde aanval op de mensenrechten” is.                                                                                                      Gebed: Eeuwige, wij bidden dat alle Palestijnen en alle Israëliërs  die werken voor het recht van de Palestijnen die worstelen om te overleven onder de Israëlische bezetting.  Wij bidden dat internationale organisaties en regeringen  overal ter wereld de Israëlische regering zullen aanvallen over de manier waarop de rechten van het Palestijnse volk worden ontkent en dat Israël terugkomt op dit besluit.                                                                                                                                                         Eeuwige, in Uw genade  . . . .hoor ons gebed.

 

***Deze maand hebben de Hoofden van de Missies,  de vertegenwoordigers van de EU, Scandinavië en het Verenigd Koningkrijk het dorp Qustra  in het district Nablus bezocht. Zij gingen daar deelnemen aan de olijvenoogst. Het Britse Consulaat organiseerede dit bezoek en verbond de  twee andere  dorpen die het doel waren van  aanvallen van Illegale Israëlische kolonisten. Deze internationale aanwezigheid   is een manier om de kolonisten af te schrikken van het organiseren van gewelddadige aanvallen tijdens de oogst.                                                                                                                  Gebed:                                                                                                                                                                                      Eeuwige , wij bidden om bescherming van de duizenden Palestijnse boeren die afhankelijk zijn van de olijvenoogst voor hun levensonderhoud.  Wij bidden om een einde aan de gewelddadige aanvallen op deze boeren tijdens de oogst.                                                                                                                                       Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

 

Nisreen Abu Kmeil, een Palestijnse moeder van 46  werd op woensdag 20 oktober uiteindelijk met haar echtgenoot en zeven kinderen verenigd  in haar huis in Gaza. Ze werd vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis na een vonnis van zes jaar gevangenisstraf  omdat ze tegen de bezetting was. De autoriteiten hebben haar 3 dagen laten wachten voor ze haar toestonden zich bij haar familie te voegen. Ze werd er van beschuldigd dat zij nog geen belasting had betaald voor haar televisie.                                                              Gebed :                                                                                                                                                                                                             Eeuwige, wij bidden voor Nisreen als ze weer thuis komt en haar kinderen weer leert kennen , ook  haar zoontje dat toen 8 maanden was en  dat ze moest achterlaten toen ze zes jaar geleden werd gearresteerd. Wij bidden dat ook voor de 32 andere Palestijnse vrouwen die in Israëlische gevangenissen zitten vanwege hun verzet tegen de bezetting.                                                                                                                    Eeuwige,  in Uw genade. . . . .hoor ons gebed.

Gebed:                                                                                                                                                                                 Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de Caribische eilanden :Antigua en Barbud, Aruba, de Bahamas, Barbados, Cuba,  Curacao, Dominica, de Domenicaanse Republiek, Grenada. Guyana. Haïti, Jamaica, Puerto Rico, St. Maarten, St Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname , Trinidad and Tobago.                                                                                                     Eeuwige, in Uw genade  . . . . .hoor ons gebed.                                                                                                                          


Tuesday, October 26, 2021

French October 28, 2021


PRIÈRE DE SABEEL

                                                                                           

Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.

Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité et pour le respect de la dignité de tout être humain.

À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.

 

 

Vague de prière pour le jeudi 28 octobre 2021

• La rencontre en ligne de Kumi Now de cette semaine était consacrée au calvaire des femmes et des enfants qui vivent le conflit causé par l’occupation israélienne de la Palestine. La rencontre de Kumi Now de la semaine prochaine, le 2 novembre, abordera le sujet de l’islamophobie. La communauté Kumi Now souhaiterait faire du mois de novembre le mois au cours duquel on traiterait de façon approfondie des questions relatives à l’islamophobie, et espère qu’une éducation plus poussée permettra de surmonter les préjugés et de donner aux musulmans plus d’assurance pour la gestion de leurs plus grandes communautés.

Seigneur Jésus, notre Seigneur de justice, aide-nous à aimer le bien et à détester le mal, et à faire régner la justice dans les tribunaux (Amos 5.15). Aide-nous à encourager tous les membres de nos communautés à s’engager avec d’autres pour bâtir ensemble un monde plus pacifique. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• La première arbitre féminine de basket de la bande de Gaza a commencé sa carrière et arbitre maintenant des rencontres d’équipes tant masculines que féminines. Cela fait trois ans déjà qu’Amira Ismaïl, âgée de 23 ans, a obtenu sa licence internationale, mais la pandémie et les contraintes sociales l’avaient jusqu’à présent empêchée d’exercer. Elle est la seule femme parmi les quinze arbitres de basket de la bande de Gaza. Elle travaille aussi comme pharmacologue dans un hôpital.

Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la détermination dont a fait preuve Amira pour obtenir sa qualification lui permettant d’arbitrer des matches de basket à Gaza. Qu’elle incite beaucoup d’autres jeunes femmes à pratiquer le sport qu’elles aiment, à avoir confiance en elles et à rester en bonne forme et en bonne santé. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Netflix a annoncé le lancement d’une nouvelle série de films intitulée Histoires de Palestine. Dans un premier temps ce seront 32 films primés, soit réalisés par des Palestiniens soit racontant des histoires palestiniennes. Beaucoup d’entre eux mettront en lumière l’oppression que subissent les Palestiniens obligés de vivre sous occupation israélienne.

Seigneur, nous prions pour que la communauté internationale conteste le gouvernement israélien pour son occupation de la Palestine avec tous les excès que les cinéastes palestiniens dénoncent. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Le film palestinien L’Étranger (Al Garib) a été retenu comme candidat pour les Oscars 2022. Son réalisateur Ameer Fakker Eldin, originaire du Golan syrien occupé, a remporté avec ce film le prix Edipe Re au dernier Festival du Film de Venise. Le film a été tourné sur les Hauteurs du Golan et met en scène un médecin non agréé qui vit dans un petit village où il traverse une période de crise personnelle.

Seigneur, nous prions pour la population syrienne des Hauteurs du Golan qui souffre de l’annexion israélienne et des menaces de nouveaux déplacements suite à l’expansion des colonies israélienne. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

• Le jeudi 21 octobre, des experts des Nations Unies ont fait part de leurs graves préoccupations pour le sort de cinq Palestiniens actuellement en grève de la faim dans des prisons militaires israéliennes. La politique israélienne de détention administrative conduit des Palestiniens à des actions désespérées pour attirer l’attention sur l’épreuve qu’ils traversent. Les grévistes de la faim sont tous des hommes âgés de vingt à trente ans ; ils refusent de s’alimenter depuis 58 à 99 jours. La vie de deux d’entre eux en particulier, Kayed Al-Fasfous et Miqdad Al Qawasameh, est en danger.

Seigneur, nous prions pour la vie de ces cinq prisonniers palestiniens, et pour qu’ils soient libérés de leur détention administrative avant qu’ils ne meurent. Nous prions pour que le gouvernement israélien cesse de faire subir des peines de détention administrative à plus de cinq cents prisonniers palestiniens, dont six enfants. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Vendredi 22 octobre, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré que six importantes organisations palestiniennes de défense des droits humains seront désormais considérées comme des « organisations terroristes ». Il prétendait qu’elles avaient toutes un « lien secret »’ avec le Front palestinien de Libération de la Palestine. La déclaration pourrait donner aux autorités israéliennes le droit de fermer leurs bureaux, de saisir leurs biens et d’interdire tout soutien à leurs activités. Les groupes cités sont Addameer, al-Haq, Défense des enfants International-Palestine (DCI-P), l’Union des Comités de Travail Agricole, le Centre Bisan de Recherche et de Développement et l’Union des Comités de Femmes Palestiniennes. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont affirmé dans une déclaration commune que la déclaration du gouvernement israélien est « une attaque éhontée contre les droits humains ».

Seigneur, nous te remettons tous les Palestiniens et tous les Israéliens qui travaillent à la protection des droits humains des Palestiniens qui luttent pour survivre sous l’occupation israélienne. Nous prions pour que les organisations internationales et les gouvernements du monde entier condamnent la façon dont le gouvernement israélien viole les droits humains des Palestiniens, et pour qu’Israël revienne sur sa décision. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Ce mois-ci, des chefs de mission et des représentants de l’Union Européenne, de la Scandinavie et du Royaume Uni se sont rendus dans le village de Qousra dans le district de Naplouse pour participer à la récolte des olives. C’est le consulat britannique qui a organisé cette visite et qui est aussi entré en relation avec deux autres villages qui ont été la cible d’attaques par des colons israéliens illégaux. La présence internationale est l’un des moyens permettant de dissuader les colons de lancer des attaques violentes au moment des récoltes.

Seigneur, nous te prions pour la protection des milliers de fermiers palestiniens qui dépendent de la récolte des olives pour améliorer leurs moyens d’existence. Nous prions pour que cessent les attaques violentes de colons israéliens contre ces fermiers. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Mercredi 20 octobre, Nisreen Abou Kmeil, une mère de famille palestinienne de 46 ans, a enfin pu retrouver son mari et ses sept enfants dans sa maison de Gaza. Elle a été libérée de sa peine de prison en Israël après y avoir effectué une peine de six ans pour avoir résisté à l’occupation. Les autorités israéliennes l’ont toutefois fait attendre trois jours de plus avant de lui permettre de rejoindre sa famille, prétendant qu’elle leur devait encore une taxe pour sa télévision.

Seigneur, nous te remettons Nisreen maintenant qu’elle a pu retrouver sa maison et sa famille et refaire connaissance avec ses enfants, dont le garçon qui était un bébé de huit mois quand elle a dû se séparer de lui au moment de son arrestation il y a six ans de cela. Nous te remettons aussi les trente-deux autres femmes palestiniennes qui restent dans les prisons israéliennes pour avoir résisté à l’occupation. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations des îles des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Aruba, les Bahamas, la Barbade, Cuba, Curaçao, Dominique, la République Dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, la Jamaïque, Porto Rico, Saint-Martin, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Surinam, Trinité-et-Tobago. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

 

 

Invitation à la vague de prière

Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel, locaux et internationaux, de prier à un rythme hebdomadaire pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, et tous les jeudis lors du Service de communion de Sabeel. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de prière » recouvre le monde entier.

 

Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/

Vous y trouverez les prières et bien d’autres informations.


English October 28, 2021

 

Sabeel Wave of Prayer

 28th of October 2021

 

This week’s Kumi Now online gathering focused on the plight of women and children living through conflict under the Israeli occupation of Palestine. Next week’s Kumi Now on Tuesday, the 2nd of November, will consider the topic of Islamophobia. The Kumi Now community would like to establish the month of November as the month when issues about Islamophobia are thoroughly discussed. It is hoped that further education will lead to overcoming prejudice and will empower Muslims to contribute more confidently to their wider communities.

 

    Lord Jesus, our righteous Lord, help us ‘to seek goodness, not evil and to establish justice in the gate’, (Amos 5:15). Help us to encourage all members of our diverse communities to step forward and add their contributions to build more peaceful societies. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

Gaza’s first woman basketball referee has started to officiate at both men’s and women’s matches. Amira Ismail, 23, actually gained her international license three years ago but was prevented from attending matches by the pandemic and social pressures. She is the only female basketball referee among fifteen referees in Gaza. She also works as a hospital pharmacologist.

 

    Lord, we give thanks for Amira’s determination to gain her qualification to referee basketball matches in Gaza. We pray that she will inspire many other young women to pursue the sports they love, to grow in confidence and to keep fit and healthy. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

Netflix has announced that it has launched a new series of films, entitled ‘Palestinian Stories’. Initially, there will be 32 award-winning films either made by Palestinian directors or films telling Palestinian stories. Many of the films will expose the oppression suffered by Palestinians living under the Israeli occupation.

 

    Lord, we pray that the international community will challenge the Israeli government over its occupation and its excesses as they are exposed by Palestinian filmmakers. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

The Palestinian film called ‘The Stranger’, ( Al Garib), has been selected as a nominee film for the 2022 Oscars. The director, Ameer Fakker Eldin, who came from the occupied Syrian Golan, won the Edipe Re prize with this film at the recent Venice Film Festival. The film was made in the Golan Heights and follows an unlicensed doctor living in a small village and undergoing a time of personal crisis.

 

    Lord, we pray for the Syrian people living in the Golan Heights suffering from Israeli annexation and further threats of displacement from Israeli settlement expansion. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

On Thursday, the 21st of October, UN experts spoke out to express their grave concerns over the fate of five Palestinians currently on hunger strike in Israeli military prisons. The Israeli policy of administrative detention is driving Palestinians to desperate measures to draw attention to their plight. The hunger strikers are all men in their twenties and thirties and they have been refusing food for between 58-99 days. The lives of two men in particular, Kayed Al-Fasfous and Miqdad Al Qawasameh hang in the balance.

 

 

    Lord we pray for the lives of the five Palestinian prisoners, that they may be released from administrative detention before they die. We pray that the Israeli government would cease to impose administrative detention orders on more than five hundred Palestinian prisoners, including six Palestinian children. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

On Friday, the 22nd of October, the Israeli Defence Minister, Benny Gantz declared that six leading Palestinian human rights organisations are now deemed ‘terrorist organisations’. He claimed they all had a ‘secret link’ to the Palestinian Front for the Liberation of Palestine. The declaration could empower the Israeli authorities to close their offices, seize their assets and ban supporting their activities. The groups named are Addameer; al-Haq; Defence for Children International – Palestine (DCI-P); the Union of Agricultural Work Committees; Bisan Centre for Research and Development and the Union of Palestinian Women’s Committees. Human Rights Watch and Amnesty International have released a joint statement claiming that the announcement from the Israeli government is a ‘brazen attack on human rights’.

 

    Lord, we pray for all the Palestinians and Israelis working to protect the human rights of Palestinians struggling to survive under the Israeli occupation. We pray that international organisations and governments around the world will challenge  the way the Israeli government abuses the human rights of the Palestinian people and that Israel rescind its decision. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

This month Heads of Missions and representatives from the EU, Scandinavia and the U.K. visited Qusra village in the Nablus district to take part in the olive harvest. The British Consulate organised this visit and liaised with two other villages which have been targeted with attacks from illegal Israeli settlers. The international presence is one way to deter the settlers from launching violent attacks at harvest time.

 

    Lord, we pray for protection for the thousands of Palestinian farmers who rely on the olive harvest to supplement their livelihood. We pray for an end to the violent attacks on these farmers by Israeli settlers. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

Nisreen Abu Kmeil, a 46-year-old Palestinian mother, was finally reunited with her husband and seven children in her home in Gaza on Wednesday, the 20th of October. She was released from prison in Israel after completing a six year sentence for resisting the occupation. However the authorities made her wait a further three days before allowing her to join her family, claiming she owed them unpaid tax on her television.

 

    Lord, we pray for Nisreen as she settles back home with her family and gets to know her children again, including the  8-month-old son she had to leave when she was arrested six years ago. We  pray for the thirty-two other Palestinian women who remain in Israeli prisons for their resistance to the occupation. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

    We join with the World Council of Churches in their prayers for the islands of the Caribbean: Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Maarten, St Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago. Lord, in your mercy…hear our prayers.

German October 28, 2021

 

Sabeel - Welle des Gebets

Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

 

28.Oktober 2021

 

Die Kumi Now-Online-Versammlung dieser Woche befasste sich mit dem Elend von Frauen und Kindern, die in dem Konflikt unter der israelischen Besatzung Palästinas leben.

Am zweiten November wird es bei Kumi Now um Islamophobie gehen. Die Kumi Now Bewegung möchte den Monat November gern zu dem Monat machen, in dem Themen um Islamophobie sorgfältig erörtert werden. Wir hoffen, dass Erziehung dazu beiträgt, Vorurteile abzulegen und Muslime dazu befähigt, mehr Vertrauen in ihre nichtmuslimische Bevölkerung zu entwickeln.

 

Herr Jesus, unser gerechter Herr, hilf uns, „Güte zu suchen, nicht das Böse und richte Recht auf im Torbogen.“ (Amos 5,15) Hilf uns, alle Mitglieder unserer verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu ermutigen, vorwärts zu gehen und eine friedlichere Gesellschaft aufzubauen.

                Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Gazas erste weibliche Basketball-Schiedsrichterin hat angefangen, bei Spielen von Männern und Frauen zu amtieren. Amira Ismail, 23, erwarb vor drei Jahren ihre internationale Lizenz, wurde aber von der Pandemie und durch gesellschaftlichen Druck bisher verhindert. Unter 15 Schiedsrichtern im Gazastreifen ist sie die einzige Frau. Sie arbeitet als Pharmalogin in einem Krankenhaus.

 

Herr, wir sind dankbar für die Entschlossenheit von Amira, sich als Schiedsrichterin bei Basketballspielen in Gaza zu qualifizieren. Wir bitten, dass viele junge Frauen von ihr motiviert werden, ihren Sport zu treiben, mehr Selbstbewusstsein bekommen und gesund und fit zu bleiben.

             Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Netflix hat angekündigt, dass es eine neue Filmserie mit dem Titel „Palestinian Stories“ gestartet hat. Für den Anfang wird es 32 Filme geben, die entweder von palästinensischen Regisseuren gedreht wurden, oder palästinensische Geschichten erzählen. Viel dieser Filme werden die Unterdrückung darstellen, die Palästinenser unter der israelischen Besatzung erleiden.

 

Herr, wir bitten, dass die internationale Gemeinschaft die Regierung in Israel für die Besatzung und deren Exzesse kritisiert, wenn diese durch palästinensische Filmemacher an die Öffentlichkeit kommen.

  Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet

 

Der palästinensische Film „The Stranger“ (Al Garib) ist für die Oskars 2022 nominiert worden. Der Regisseur Ameer Fakker Eldin von den besetzten syrischen Golanhöhen hat mit diesem Film bei den Filmfestspielen von Venedig den Edipe Re Preis gewonnen. Der Film wurde auf den Golanhöhen gedreht und folgt einem Arzt ohne Lizenz, der in einem kleinen Dorf lebt  und sich in einer persönlichen Krise befindet.

 

Herr, wir beten für die syrische Bevölkerung auf den Golanhöhen, die unter israelischer Besatzung und unter der Gefahr von israelischen Siedlern vertrieben zu werden, leiden

             Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Am Donnerstag, 21.Oktober erklärten UN-Experten ihre große Sorge wegen der fünf Palästinenser, die zur Zeit in israelischen Gefängnissen im Hungerstreik sind. Die israelische Politik der Verwaltungshaft treibt Palästinenser zu verzweifelten Maßnahmen, um auf ihr Elend aufmerksam zu mache. Alle Streikenden sind Männer in ihren 20er oder 30er Jahren, sie verweigern jede Nahrung seit 58 bis 99 Tagen. Besonders das Leben von Kayed Al-Fasfous und Miqdad Al Qawasameh hängt an einem seidenen Faden.

 

Herr, wir beten für das Leben dieser fünf palästinensischen Gefangenen, dass sie aus der Verwaltungshaft befreit werden bevor sie sterben.  Wir bitten, dass die israelische Regierung ihre Verwaltungshaft gegen mehr als fünfhundert palästinensische Gefangene, unter ihnen sechs Kinder, beendet.

                 Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Am Freitag, 22.Oktober hat der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, erklärt, dass sechs führende palästinensische Menschenrechtsorganisationen als Terrororganisationen gelten. Er behauptete, dass alle eine „heimliche Verbindung“ zur palästinensischen Front zur Befreiung von Palästina hätten. Diese Erklärung könnte es israelischen Behörden ermöglichen, Büros zu schließen, Vermögen einzuziehen und jede Unterstützung unter Strafe zu stellen. Die genannten Gruppen sind: Addamer- al-Haq- Defence for Children International-Palestine (DCIP)- Union of Agricultural Work Committees – Bisan Centre for Research and Development und Union of Palestinian Women´s Committees. Human Rights Watch und Amnesty International gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der es heißt, dass diese Ankündigung der israelischen Regierung „ein schamloser Angriff auf die Menschenrechte“ ist.

 

Herr, wir beten für alle Palästinenser und Israelis, die dafür arbeiten, dass die Menschenrechte der Palästinenser, die um ihr Überleben unter israelischer Besatzung kämpfen, geschützt werden.  Wir bitten, dass internationale Organisationen und Regierungen weltweit sie Art und Weise kritisieren, wie die Regierung in Israel die Menschenrechte der Palästinenser missachtet, und dass Israel diese Entscheidung zurücknimmt.

               Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

In diesem Monat besuchten Botschaftsangehörige und Vertreter der EU, Norwegens und Englands das Dorf Qusra bei Nablus, um bei der Olivenernte zu helfen. Das britische Konsulat organisierte diesen Besuch und nahm Verbindung zu zwei anderen Dörfern auf, die von illegalen israelischen Siedlern angegriffen worden waren. Diese internationale Präsenz ist ein Weg, um die Siedler von gewaltsamen Angriffen zur Erntezeit abzuhalten.

 

Herr, wir bitten um Schutz für die Tausende Farmer in Palästina, die für den Lebensunterhalt auf die Olivenernte angewiesen sind. Wir bitten um ein Ende der Gewaltangriffe gegen diese Farmer durch israelische Siedler.

               Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Nisreen Abu Kmeil, eine 46-jährige palästinensische Mutter kam am Mittwoch, 20.Oktober endlich wieder zu ihrem Mann und sieben Kindern in ihrem Haus in Gaza. Sie kam nach sechs Jahren aus einem Gefängnis in Israel; sie hatte gegen die Besatzung protestiert. Die Behörden ließen sie dann weitere drei Tage warten, bevor sie ihr erlaubten, zu ihrer Familie zurückzukommen; sie schulde noch Geld für den Fernseher, hieß es.

 

Herr, wir beten für Nisreen, die zu ihrer Familie heimkommt, um ihre Kinder kennenzulernen; zu ihnen gehört auch der damals 8 Monate alte Sohn, den sie sechs Jahre zuvor verlassen musste, als sie verhaftet wurde. Wir bitten auch für die anderen 32 palästinensischen Frauen, die wegen ihres Widerstands gegen die Besatzung in israelischen Gefängnissen bleiben müssen.

                    Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Mit dem Weltrat der Kirchen beten wir für die Karibischen Inseln: Antigua undBarbuda, Aruba, die Bahamas, Barbados, Cuba, Curacao, Dominica,die Dominikanische Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, St.Marteen, StKitts-Nevis, St.Lucia, St.Vinzent und die Grenadinen, Surinam, Trinidad und Tobago.

                    Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unsere Gebete.  AMEN.

 

 

 

Übersetzung: Gerhard Vöhringer

 

Englisch: http://sabeel.org/category/wave-of-prayers/

 

www.kuminow.com

 

 

 

Freunde von Sabeel Deutschland e.V.

Im Lutzen 5

73773 Aichwald

Germany

++49 (0) 711 7657996

fvsabeel-germany@vodafone.de

www.fvsabeel-germany.de