Friday, December 31, 2021

Spanish 30 Dec, 2021

 

Orar con Sabeel

Jueves, 30 de diciembre 2021

 

El jueves 28 de diciembre Kumi Now escuchó al Obispo Emérito Munib Younan. El Obispo Younan habló sobre el tema de los cristianos en Tierra Santa. Esta es la última semana del año de Kumi Now y nos tomaremos un descanso para evaluar el futuro de Kumi Now.

 

  • Señor, te damos gracias por quienes se han comprometido a luchar por la justicia, la inclusión, y la no violencia mediante la iniciativa Kumi Now. Oramos por que su compromiso continúe al comenzar el Nuevo año esperar ando un nuevo Kumi Now revisado.

 

El Arzobispo Emérito de Sud África, Desmond Tutu, falleció el domingo 26 de Diciembre. El Arzobispo Tutu fue un franco activista contra el apartheid en Sud África y en sus últimos años, dirigió su atención a la Tierra Santa y las similitudes que vio entre el trato de Israel a los palestino y el trato de los sudafricanos negros bajo el apartheid. 

 

  • Señor, estamos agradecidos por la vida del Arzobispo Tutu. Estamos agradecidos por su fe, compromiso para desafiar la injusticia donde fuera que la viera, y por su humor. Oramos para que su familia encuentre la paz en estos tiempos difíciles. Que descanse en paz y se levante en la Gloria. Señor, escucha nuestra oración.

 

Sabeel quisiera desear a todo nuestro personal, voluntarios y amigos un muy feliz Año Nuevo y todas las bendiciones para el 2022.

 

  • A medida que termina el 2021 y comienza el Nuevo Año, nos tomamos un tiempo para recordar los hechos del año pasado. Las dificultades, las tragedias, y las dificultades están frescas en nuestras mentes; pensamos especialmente en Líbano, Afganistán, Siria y Palestina. Pero Señor, por favor recuérdanos tus bendiciones diarias, tu gracia y tu promesa de paz; aunque tengamos problemas en este mundo, recuérdanos tener esperanza, porque Tú venciste al mundo. Señor, escucha nuestra oración.

 

Hisham Abu Hawash, un prisionero palestino en una prisión militar israelí, ha estado en huelga de hambre por más de 4 meses. En los últimos días el estado de salud de Abu Hawash se ha deteriorado mucho. Abu Hawash, de 40 años y padre de cinco hijos (Hadi, Mohammed, Izz al-Din, Waqas y Saba), ha pasado en total 8 años  en prisiones de la ocupación israelí. De ese tiempo, 52 meses – más de la mitad de su tiempo entre rejas- lo pasó en cárcel sin cargos ni juicio, bajo órdenes de detención administrativa.

 

  • Señor, oramos por que  el espíritu de Hisham y de todos los prisioneros palestinos en huelga de hambre permanezca firme, especialmente ahora que su salud continua deteriorándose. Recordamos a la familia de Hisham y su sufrimiento. Señor, escucha nuestra oración.

 

La ciudad palestina de Burqa, cerca de Nablus, ha estado constantemente bajo ataque de los colonos israelíes y las fuerzas de ocupación israelíes.  La ciudad está casi completamente bloqueada del resto del área por montañas de tierra que bloquean los caminos para permitir acceso exclusive a los colonos  hacia las colonias israelíes ilegales y los puestos de avanzada que rodean el área. Burqa ha estado sometida a ataques crecientes desde que aproximadamente 15.000 israelíes se reunieron en la colonia de Homesh para conmemorar la vida d Yehuda Dimentman, quien se informa fue asesinado por hombres armados palestinos.

 

  • Oh Señor, oramos por la población  de Burqa y todas las ciudades y pueblos palestinos amenazados por la ocupación israelí. Oramos para que la comunidad internacional pase de las palabras a la acción contra las autoridades israelíes para poner fin a la construcción de colonias. También oramos por la familia de Yehuda Dimentman, que puedan encontrar paz en este tiempo difícil. Señor, escucha nuestra oración.

 

  • Nos unimos al Consejo Mundial de Iglesias en sus oraciones por Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán.

 

Wednesday, December 29, 2021

Dutch December 30, 2021

 

**Op dinsdag 28 december sprak bisschop Munib Younan die met emeritaat is, de toehoorders van Kumi Now toe.

Het onderwerp: christenen in het Heilige Land.

Dit is de laatste week van het Kumi Now project en wij zullen nu een pauze inlassen om te zien wat we in de toekomst gaan doen.

 

Gebed

Eeuwige, wij danken voor al die mensen die zich gecommitteerd hebben, als het om het Kumi Now project gaat, om zich in te zetten voor gerechtigheid, inclusief denken en geweldloosheid. Wij bidden dat hun commitment door zal gaan als wij, Sabeel Jeruzalem, weer beginnen om hier opnieuw vorm en inhoud aan te geven: een vernieuwde versie van Kumi Now.

Eeuwige, in uw genade.....hoor ons gebed

 

**Aartsbisschop Tutu, overleed afgelopen zondag, 26 december

Deze bijzondere mens was een uitgesproken activist tegen apartheid in Zuid Afrika. Tijdens zijn latere jaren werd zijn aandacht getrokken naar wat er gebeurde in Heilige Land. Hij zag overeenkomsten in de wijze waarop Israël de Palestijnen behandelde en de behandeling van de zwarte bevolking in Zuid Afrika die onder apartheid leefde.

 

Gebed 

Eeuwige, wij zijn U zeer dankbaar voor het leven van de aartsbisschop Tutu. Wij danken U voor zijn geloof, zijn commitment om ongerechtigheid ter sprake te brengen als hij dat zag gebeuren en wij danken U ook voor zijn humor.

Wij bidden dat zijn familie vrede mag ervaren in deze moeilijke tijden. Dat hij mag rusten in vrede en in glorie mag verrijzen.

Eeuwige, in uw genade,.....hoor ons gebed

 

**Sabeel wenst onze hele staf, onze vrijwilligers en vrienden een heel Gelukkig Nieuwjaar en veel zegen voor 2022.

 

Gebed

Eeuwige, nu 2021 eindigt en het Nieuwe Jaar begint, willen wij even de tijd nemen om alles wat er in 2021 is gebeurd in herinnering te brengen. De moeilijkheden, de tragedies en de zware tijden zitten nog vers in het geheugen. Hierbij denken wij aan Libanon, Afghanistan, Syrië en Palestina. Maar laten wij ook onze zegeningen tellen, uw ontvangen genade, uw belofte dat er vrede zal komen. Ondanks het feit dat de wereld zeer veel moet doormaken, in verwarring is, herinner ons er toch voortdurend aan dat U gezegd heeft dat U de wereld heeft overwonnen.

Eeuwige, in uw genade.....hoor ons gebed

 

**Hisham Abu Hawash , een Palestijnse gevangene opgesloten in een Israëlische militaire gevangenis is al vier maanden in hongerstaking.

De laatste paar dagen is zijn gezondheids conditie buitengewoon slecht en gaat ook achteruit.

Abu Hawash is 40 jaar oud en vader van vijf kinderen ( Hadi, Mohammed, Izz al-din, Waqas en Saba), Hij heeft 8 jaar in de gevangenis doorgebracht. Ongeveer de helft van die tijd, zo’n 52 maanden heeft hij achter de tralies doorgebracht. Steeds gevangen gezeten zonder enige beschuldiging/aanklacht en verhoor.

Dit alles onder administratieve detentie orders.

 

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de geestkracht van Hisham en alle Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn krachtig blijft, nu zijn gezondheidstoestand ernstig achteruit gaat. Wij denken aan de familie van Hisham en het lijden dat zij ondergaan.

Eeuwige in uw genade.....hoor ons gebed

 

**De Palestijnse stad Burqa, dichtbij Nablus wordt alsmaar aangevallen door Israëlische kolonisten en Israëlische bezettings troepen. De stad is bijna helemaal afgesloten van de rest van de regio door bergen zand/aarde die de wegen blokkeren en alleen kolonisten toelaten tot de illegale nederzettingen en outposts die het hele gebied omringen.

Burqa wordt geteisterd door voortdurende aanvallen van zo’n 15.000 Israëliërs die samenkwamen om het leven van Yehuda Dimentman te gedenken die gedood is zoals ‘men’ vermeldt door Palestijnse gewapende mannen.

 

Gebed

Eeuwige,lieve God, wij bidden voor de burgers van Burqa en alle Palestijnse dorpen en steden die alsmaar te lijden hebben onder de Israëlische bezetting. Wij bidden dat de Internationale Gemeenschap de woorden en acties gericht tegen de Israëlische autoriteiten zullen volgen om een einde te maken aan de bouw van de nederzettingen.

Wij bidden ook voor de familie van Yehuda Dimentman.

Dat zij vrede mogen vinden na deze ingewikkelde en verdrietige periode.

Eeuwige, in uw genade, .....hoor ons gebed

 

Gebed 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Japan, Noord Korea, Zuid Korea en Taiwan.

Eeuwige, in uw genade.....hoor ons gebed

 

 

 

.

Tuesday, December 28, 2021

German Dec 30, 2021

 

Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

 

 

30. Dezember 2021

 

Am Dienstag, 28.Dezember sprach Bischof i. R. Munib Younan bei Kumi Now. Sein Thema war: „Christen im Heiligen Land“. Dies ist die letzte Woche des Jahres für Kumi Now; wir nehmen uns jetzt eine Pause und überlegen, wie es mit Kumi Now weitergeht.

 

Herr, wir danken dir für alle, die sich mit Kumi Now für Gerechtigkeit, Inklusivität und Gewaltfreiheit eingesetzt haben. Wir hoffen, dass diese Bereitschaft auch im Neuen Jahr mit einer neuen Form von Kumi Now fortgesetzt wird.

               Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Am Sonntag, 26.Dezember ist Desmond Tutu, Erzbischof von Südafrika gestorben. Erzbischof Tutu war ein entschiedener Kämpfer gegen Apartheid in Südafrika, und in seinen späteren Jahren galt seine Aufmerksamkeit dem Heiligen Land und er verglich den Umgang Israels mit den Palästinensern mit der Art, wie Südafrika in der Apartheid mit den Schwarzen umging.

 

Herr, wir sind dankbar für das Leben von Erzbischof Tutu. Wir danken für seinen Glauben, seinen Mut, Unrecht aufzudecken, wo immer er es sah, und für seinen Humor. Wir bitten, dass seine Familie in dieser schweren Zeit Frieden findet.

              Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Sabeel wünscht unseren Mitarbeitenden, den Freiwilligen und Freunden ein glückliches Neues Jahr 2022 und allen Segen.

 

Am Ende des Jahres 2021 und zu Beginn des Neuen Jahres nehmen wir uns Zeit, die Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung zu rufen. Die Nöte, Tragödien und Probleme sind noch sehr frisch, besonders wenn wir an den Libanon, Afghanistan, Syrien und Palästina denken. Aber, Herr, erinnere uns auch an deine täglichen Geschenke, an dein Erbarmen und dein Versprechen, Frieden zu schaffen. Obwohl wir in dieser Welt bedrängt sind, erinnere uns daran, Mut zu fassen, denn du bist gekommen, um diese Welt zu überwinden.

            Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Hisham Abu Hawash, ein palästinensischer Gefangener in einem israelischen Militärgefängnis ist seit mehr als 4 Monaten im Hungerstreik. Sein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Tagen deutlich verschlechtert. Abu Hawash ist 40 und Vater von fünf Kindern (Hadi, Mohammed, Izz al-Din, Waqas und Saba); er hat jetzt 8 Jahre in israelischen Gefängnissen der Besatzung hinter sich. Die Hälfte dieser Zeit – 52 Monate- verbrachte er ohne Anklage oder Verhandlung in Verwaltungshaft.

 

Herr, wir bitten, dass der Mut von Hisham und allen palästinensischen Gefangenen im Hungerstreik stark bleibt, besonders wenn sich ihre Gesundheit noch mehr verschlechtert. Wir denken an die Familie von Hisham und ihre Notlage.

            Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Die palästinensische Stadt Burqa bei Nablus ist seit langem den Angriffen israelischer Siedler und Soldaten der Besatzung ausgeliefert. Die Stadt ist fast vollständig von der Umgebung durch Erdhügel abgeschnitten, sodass nur Siedler Zugang haben zu den illegalen israelischen Siedlungen und Außenposten der Gegend. Burqa wurde immer häufiger angegriffen nachdem sich 15 000 Israelis in der Siedlung Homesh versammelt hatten, um an Yehuda Dimentman zu erinnern, der angeblich von Palästinensern erschossen wurde.

 

O Gott, wir beten für die Menschen von Burqa und für alle Dörfer und Städte Palästinas unter der israelischen Besatzung. Wir bitten, dass die internationale Gemeinschaft ihren Worten Taten folgen lasse gegen die israelischen Behörden, um den Bau von Siedlungen zu beenden. Wir beten auch für die Familie von Yehuda Dimentman; mögen sie Frieden finden.

            Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unser Gebet.

 

Wir beten mit dem Weltrat der Kirchen für Japan, Nordkorea, Südkorea und Taiwan.

            Herr, in deiner Barmherzigkeit erhöre unsere Gebete.  AMEN.

 

 

Übersetzung: Gerhard Vöhringer

 

Englisch: http://sabeel.org/category/wave-of-prayers/

 

www.kuminow.com

 

 

Freunde von Sabeel Deutschland e.V.

Im Lutzen 5

73773 Aichwald

Germany

++49 (0) 711 7657996

fvsabeel-germany@vodafone.de

www.fvsabeel-germany.de

 

 

 

 

French Dec 30, 2021

 

PRIÈRE DE SABEEL

                                                                                           

Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.

Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité et pour le respect de la dignité de tout être humain.

À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.

 

 

Vague de prière pour le jeudi 30 décembre 2021

• À la rencontre Kumi Now du mardi 28 décembre, l’évêque émérite Munib Younan a présenté la situation des chrétiens en Terre Sainte. C’était la dernière rencontre Kumi Now de l’année. Kumi Now va maintenant faire une pause pour permettre de réfléchir à son avenir. 

Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui, dans le cadre de l’initiative Kumi Now, se sont engagés à défendre la justice, l’inclusion et la non-violence. Nous prions pour que leur engagement se poursuive alors que nous allons entrer dans une nouvelle année et réfléchir avec espérance à ce que pourrait être une nouvelle série de rencontres Kumi Now. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• L’archevêque émérite d’Afrique du Sud Desmond Tutu est décédé le dimanche 26 décembre. Il a été un militant déterminé contre l’apartheid en Afrique du Sud, et dans les dernières années de sa vie il a porté son attention sur la Terre Sainte et les similitudes qu’il voyait entre la manière dont Israël traite les Palestiniens et la manière dont étaient traités les noirs en Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid.

Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie de l’archevêque Desmond Tutu. Nous te sommes reconnaissants pour sa foi, pour son engagement à lutter contre l’injustice partout où il la voyait, et aussi pour son humour. Nous prions pour que sa famille trouve la paix en ces temps difficiles. Qu’il repose en paix et se relève dans la gloire. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Sabeel souhaite une bonne et heureuse nouvelle année pleine de bénédictions à tous les membres de son équipe, à tous ses bénévoles et à tous ses amis partout dans le monde.

À la fin de cette année 2021 et à l’aube de l’année 2022, nous prenons le temps d’évoquer tous les évènements de l’année écoulée. Les difficultés, les tragédies et les épreuves sont encore bien vivantes dans nos esprits, en particulier quand nous pensons au Liban, à l’Afghanistan, à la Syrie, et à la Palestine. Mais, Seigneur, ne nous laisse pas oublier tes bontés quotidiennes, tous les signes de ta grâce, et ta promesse de paix. Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face dans ce monde, permets-nous de toujours garder courage, parce que tu as vaincu ce monde. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Cela fait plus de 4 mois maintenant que Hisham Abou Awash, un Palestinien incarcéré dans une prison militaire israélienne, fait la grève de la faim. Sa santé s’est sérieusement dégradée ces derniers jours. Abou Awash, qui a 40 ans et qui est le père de cinq enfants : Hadi, Mohammed, Izz al-Din, Waqas, et Saba, a passé en tout 8 années dans les prisons de l’occupation israélienne. Sur cette période, il a passé 52 mois, soit plus de la moitié du temps qu’il a passé derrière les barreaux, sans aucun motif d’accusation et sans jugement, en régime de détention administrative.

Seigneur, nous prions pour que Hisham et tous les prisonniers palestiniens qui sont en grève de la faim ne perdent pas courage alors que leur santé ne cesse de se dégrader. Nous te confions la famille de Hisham et les souffrances qu’elle doit endurer. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• La ville palestinienne de Bourqa, près de Naplouse, n’arrête pas d’être attaquée par des colons israéliens et les forces israéliennes d’occupation. La ville est presque entièrement coupée du reste de la Cisjordanie par des monticules de terre qui obstruent les routes pour permettre aux seuls colons israéliens d’accéder aux colonies illégales et aux avant-postes qui entourent tout le secteur. Bourqa subit un nombre croissant d’attaques depuis qu’environ 15 000 Israéliens se sont rassemblés à la colonie de Homesh pour commémorer la vie de Yehouda Dimentman qui aurait été tué par des tireurs palestiniens.

Ô Dieu, nous te remettons la population de Bourqa et de toutes les villes et cités palestiniennes menacées par l’occupation israélienne. Nous prions pour que la communauté internationale fasse suivre ses discours par des actes afin de contraindre les autorités israéliennes à mettre un terme à la construction de toujours nouvelles colonies. Nous prions aussi pour la famille de Yehouda Dimentman, pour qu’elle puisse trouver la paix en ces temps difficiles. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, du Japon et de Taïwan. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

 

 

Invitation à la vague de prière

Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel, locaux et internationaux, de prier à un rythme hebdomadaire pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, et tous les jeudis lors du Service de communion de Sabeel. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de prière » recouvre le monde entier.

 

Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/

Vous y trouverez les prières et bien d’autres informations.

 

Swedish 30 Dec, 2021

 

Bed med Sabeel

Torsdag 30 december 2021

  

I Kumi Now torsdagen den 28 december kunde man lyssna till biskop emeritus Munib Younan, som talade om ämnet “Kristna i det Heliga Landet”. Detta är den sista veckan av Kumi Now-året och vi kommer nu att ta paus för att utvärdera framtiden för Kumi Now.

  

Herre, vi tackar dig för dem som har åtagit sig att stå för rättvisa, inkludering och ickevåld genom Kumi Now-initiativet. Vi ber att deras engagemang ska fortsätta in på det nya året och ser fram mot det nya reviderade Kumi Now.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

Desmund Tutu, ärkebiskop emeritus i Sydafrika, avled söndagen den 26 december. Ärkebiskop Tutu var en uttalad aktivist mot apartheid i Sydafrika, och har under senare år riktat sin uppmärksamhet mot det Heliga Landet och de likheter han såg mellan Israels behandling av palestinierna och behandlingen av svarta sydafrikaner under apartheid.

  

Herre, vi är tacksamma för ärkebiskop Tutus liv och gärning. Vi är tacksamma för hans tro, hans engagemang för att utmana orättvisor varhelst han såg dem och hans humor. Vi ber att hans familj ska finna frid i dessa svåra tider. Låt honom vila i frid och ära.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

 

Sabeel önskar alla anställda, volontärer och vänner ett Gott Nytt År och all välsignelse för 2022.

 

När 2021 stängs ner och ett nytt år börjar, tar vi oss tid att minnas händelser från det år som gått. Svårigheterna, tragedierna och problemen finns i färskt minne, speciellt tänker vi på Libanon, Afganistan, Syrien och Palestina. Men Herre, påminn oss om din dagliga omsorg, din nåd, och ditt löfte om fred; fastän vi har bekymmer i denna värld, påminn oss ständigt om att du har vunnit seger.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

 

Hisham Abu Hawash, en palestinsk fånge i israeliskt militärfängelse, har hungerstrejkat i mer än fyra månader. Under den senaste tiden har hans hälsotillstånd försämrats påtagligt. Abu Hawash, 40, som är far till fem barn, (Hadi, Mohammed, Izz al-Din, Waqas och Saba) har tillbringat totalt 8 år i israeliska ockupationsfängelser. Under 52 månader - över halva tiden bakom galler - har han varit fängslad utan åtal och rättegång i “administrative detention”.

  

Herre, vi ber att modet hos Hisham och alla palestinska fångar ska vara starkt, speciellt under hungerstrekjerna när deras hälsa försämras. Vi ber för Hishams familj och deras lidande.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

 

Den palestinska staden Burqa, har stått under konstant attack av israeliska bosättare och israeliska ockupationsstyrkor. Staden är nästan totalt blockerad från resten av området genom jordvallar över vägarna för att ge bosättarna egentillträde till bosättningar och utposter som omger området. Burqa har utsatts för ökande attacker sedan 15.000 israeler samlats i bosättningen Homesh för att minnas Yehuda Dimentman, som rapporterats mördad av beväpnade palestinier.

  

O Gud, vi ber för människorna i Burqa och alla palestinska städer och byar, under hot från den israeliska ockupationen. Vi ber att det internationella samfundet ska följa sina ord med handling mot den israeliska regeringen och få ett slut på byggandet av bosättningar. Vi ber också för Yehuda Dimentmans familj, att de ska finna frid i denna svåra tid.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

 

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Japan, Nordkorea, Sydkorea och Taiwan.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

 

English 30 Dec, 2021

 

Sabeel Wave of Prayer

Thursday 30th December 2021

 

Kumi Now on Thursday 28th December, heard from Bishop Emeritus Munib Younan. Bishop Younan spoke on the topic of Christians in the Holy Land. This is the last week of the Kumi Now year and we will now take a break to assess the future of Kumi Now.

 

·         Lord, we thank you for those who have made the commitment to stand for justice, inclusivity, and nonviolence through the Kumi Now initiative. We pray that their commitment will continue as we begin the year again and look forward to the new revised Kumi Now. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

Archbishop Emeritus of South Africa, Desmond Tutu, passed away on Sunday 26th December. Archbishop Tutu was an outspoken activist against apartheid in South Africa and, in his later years, turned his attention to the Holy Land and the similarities he saw between Israel’s treatment of the Palestinians and the treatment of black South Africans under apartheid.

 

·         Lord, we are grateful for the life of Archbishop Tutu. We are thankful for his faith, commitment to challenging injustice wherever he saw it, and his humour. We pray that his family will find peace in these difficult times. May he rest in peace and rise in glory. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

Sabeel would like to wish all our staff, volunteers, and friends a very happy New Year and every blessing for 2022.

 

·         As 2021 draws to a close and the New Year begins, we take time to remember the events of this past year. The difficulties, the tragedies, and the hardships are fresh in our minds, especially as we think of Lebanon, Afghanistan, Syria, and Palestine. But Lord, please remind us of your daily mercies, your grace, and your promise of peace; though we have trouble in this world, remind us to continually take heart, for you have overcome the world. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

Hisham Abu Hawash, a Palestinian prisoner in an Israeli military prison, has been on hunger strike for over 4 months. In the past days, Abu Hawash’s health condition has deteriorated significantly. Abu Hawash, 40 and the father of five children (Hadi, Mohammed, Izz al-Din, Waqas and Saba), has spent 8 years in total in Israeli occupation prisons. Of that time, 52 months — over half of his time behind bars — has been spent jailed without charge or trial under administrative detention orders.

 

·         Lord, we pray that the spirit of Hisham and all Palestinian prisoners on hunger strike remains strong specially as their health continues to deteriorate. We remember the family of Hisham and their suffering. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

The Palestinian town of Burqa, near Nablus, has been under constant attack by Israeli settlers and Israeli occupation forces. The town is almost completely blocked from the rest of the area by mounds of earth which block the roads to allow settler-only access to the illegal Israeli settlements and outposts which surround the area. Burqa has been under increasing attacks since around 15,000 Israelis gathered at the settlement of Homesh to commemorate the life of Yehuda Dimentman, who was reportedly killed by Palestinian gunmen.

 

·         O God, we pray for the people of Burqa and all Palestinian towns and cities under threat from the Israeli occupation. We pray that the international community will follow words with actions against the Israeli authorities to put an end to settlement building. We also pray for the family of Yehuda Dimentman, may they find peace at this difficult time. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

·         We join with the World Council of Churches in their prayers for the countries of Japan, North Korea, South Korea, and Taiwan. Lord, in your mercy…hear our prayers.

 

 

 

Arabic عربي 30Dec, 2021

 

 صلاة السبيل

الخميس ٣٠ كانون الأول ٢٠٢١

 

 

في ختام عام ٢٠٢١ استضافت مبادرة "قومي" في لقائها يوم الثلاثاء ٢٨ كانون الأول المطران منيب يونان الذي تحدث عن مسيحيي الأراضي المقدسة. وستأخذ المبادرة فترة استراحة لتقييم نشاطاتها وبرامجها القادمة.

·       نشكرك يا رب على أنك انعمت علينا بالالتقاء بعدد من الناشطين والمؤثرين خلال لقاءات قومي عام ٢٠٢١. بارك المطران يونان وكافة الذين شاركوا في نشاطات مبادرة "قومي" ومركز "السبيل" خلال العام المنصرم. دعنا نواصل الالتقاء وبث رسالة حق ومحبة من بلادنا التي تتوق إلى الحرية والسلام.

 

 

توفي كبير أساقفة جنوب افريقيا ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، يوم الأحد ٢٦ كانون الأول بعد مسيرة حافلة بالنضال من أجل العدالة ومناهضة نظام الفصل العنصري. عُرف توتو بمناصرته للقضية الفلسطينية ودعم مسيرة لاهوت التحرر الفلسطيني.

·       نشكرك يا رب على مسيرة ونضال الأسقف توتو الذي تمرد على الظلم والعنصرية. نشكرك على تضامنه معنا وعلى حراك شعوب جنوب افريقيا لكسر اغلال نظام الفصل العنصري. نصلي من أجل عائلته وكل من يتألم على فقدان الأسقف توتو. بارك كافة أصحاب الحق حول العالم.

 

 

بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يرسل مركز السبيل باقة تهنئة ومعايدة لكافة الموظفين والمتضامنين والمتطوعين والأصدقاء. نؤمن أننا اخوة في حراكنا وصلواتنا من أجل العدالة والسلام. نتمنى أن يتكلل عام ٢٠٢٢ بمزيد من الخدمة والعمل والتواصل من أجل بلادنا والانسانية جمعاء.

·       نشكرك يا رب على كل من شارك في العمل والتضامن والتطوع في نشاطاتنا. بارك كافة موظفي مركز السبيل الذين عملوا في ظروف الكورونا وساهموا في اضاءة شمعة أمل لشعبنا من خلال مختلف اللقاءات والمؤتمرات والزيارات والبرامج. كن معنا يا رب خلال عام ٢٠٢٢ وساعدنا على المضي قدماً في مسيرتنا نحو الحرية والاستقلال والسلام والمساواة. كن ايضاً مع كل من يعاني من الحروب والتهجير واللجوء والتحديات الاقتصادية والحصار، وخاصة اخوتنا في قطاع غزة وفي المنطقة مثل سوريا ولبنان واليمن وليبيا والعراق.

 

 

 

يخوض الأسير الفلسطيني هشام أبو حواش اضراباً عن الطعام منذ أكثر من ٤ أشهر احتجاجاً على ظروف الأسر والاعتقال بشكل إداري دون تهم أو محاكمة. يبلغ حواش ٤٠ عاماً من العمر وهو أب لخمسة أولاد وما زال يقبع في سجون الاحتلال منذ ثمانية أعوام.

·       يا رب. نضيء شمعة العيد وقلوبنا مع هشام وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. نفكر فيهم وفي عائلاتهم التي تفتقدهم وتعاني توقاً لرؤيتهم خارج الجدران. نصلي أن يتم الافراج العاجل عنهم وأن تنتهي سياسة الاعتقال الاداري.

 

 

تتعرض بلدة برقة قضاء نابلس لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. يتبّع المستوطنون ممارسات متنوعة لحجب وعزل القرية من خلال اغلاق الطرق أمام أبناء القرية والاستحواذ على الطرق والمعاير بغرض التوسع الاستيطاني في المنطقة. يعد ذلك جزءا من سياسة التطهير العرقي الذي يقوده المستوطنون بالتواطؤ مع الحكومة الاسرائيلية. واجتمع مؤخراً ١٥.٠٠٠ اسرائيلي في مستوطنة حومش لاحياء ذكرى الاسرائيلي يهودا ديمنتمان الذي اصيب برصاص قناص فلسطيني.

·       نصلي يا رب من أجل كافة القرى والبلدات الفلسطينية التي تعاني من سياسة التطهير العرقي. نصلي أن تنتهي سياسات القتل والنهب والسلب. كن مع ذوي كافة الشهداء الفلسطينيين ومع المدنيين الاسرائيليين الذين فارقوا الحياة نتيجة للصراعات بين الطرفين. نصلي أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال.

·       نضم صوتنا إلى مجلس الكنائس العالمي ونصلي من أجل اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان.