Friday, January 24, 2020

Swedish January 23-2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ lyfter arbetet som Palestinian Academic Society for the Study of Internationel Affairs (PASSIA) utför. Passia bildades 1987 som en oberoende, ideell organisation som visar den palestinska situationen granskad genom akademisk forskning. Man fokuserar speciellt på den israeliska kränkningarna av internationell lag i östra Jerusalem.

 • Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av PASSIA, dess granskning av husrivningarna av palestinska hem och expropriation av mark och gudstjänstplatser i östra Jerusalem. Vi ber för alla dessa som söker att visa på orättvisor och riskerar sin egen frihet genom att säga sanningen till dem som har makten.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


I fredags, den 17 januari, stormade israelisk polis Al Aqsa-området efter det att tusentals palestinier hade svarat på ett upprop till bön och protest mot israeliska intrång på moskéområdet i strid med status-quo och planer på att ta över muslimernas heliga platser. Många som deltog i bönerna blev angripna och fem av de protesterande besköts med gummitäckta stålkulor. Liknande samlingar hölls i Ibrahimi- moskén i Hebron och i Gaza.
 • Käre Herre, vi ber om en lättnad i spänningarna runt muslimernas heliga platser. Vi ber att israeliska bosättare och myndigheter ska upphöra med sina våldsangrepp mot palestinier och börja visa en attityd av respekt och försoning för människor som har en annan tro.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.

Israeliska styrkor förstörde, den 16 januari, grunden till en ny skola som byggdes nära Yatta, söder om Hebron på den ockuperade Västbanken, utan att informera i förväg. Skolan planerades för att ta emot barn från avlägsna byar i området, vilka tvingas resa lång väg för att gå i skolan. Området ligger nära den illegala israeliska bosättningen Beni Hefer.

 • O Herre, vi ber för de unga barnen som lever i avlägsna byar i Palestina, som måste gå genom farlig terräng varje dag för att komma till skolan. Vi ber att de palestinska myndigheterna ska fortsätta sina försök att bygga skolor, trots bakslagen de möter genom rivningarna.

Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Ir Amim, en israelisk aktivistorganisation, släppte sin allra senaste rapport onsdagen den 15 januari. Den anger att 104 palestinska byggnaderna revs i östra Jerusalem under 2019, jämfört med 72 under 2018. Rapporten visar också att endast 7% av de byggnader som godkänts av stadsplanerarna var avsedda för palestinska områden.

 • Herre, vi tackar dig att en del israeler rapporterar om orättvisorna och ojämlikheten i behandlingen av palestinska invånare i Jerusalem av israeliska myndigheter. Vi ber om ett slut på genomförandet av husrivningar och ett slut på ockupationen av östra Jerusalem, Gaza och Västbanken.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Det tredje “International Meeting for Scientists for Palestine” hölls under veckoslutet, med början fredagen den 10 januari, i Massachusetts Institute of Technology i USA. Syftet med mötet är att främja och stödja utvecklingen av naturvetenskaplig forskning i Palestina, trots de kvävande effekterna av ockupationen. 200 deltog i konferensen bland dem 30 föredragshållare. Organisatören av konferensen, Ubai Aboudi, direktorn för Bisan Centre for Research i Ramallah arresterades i november 2019 och hålls nu internerad (adminstrative detention).

 • Käre Herre, vi ber för den internationella gemenskap av naturvetenskapliga forskare som arbetar för att främja utvecklingen av naturvetenskap i Palestina. Vi ber också om frigivning för Ubai Aboudi.

Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Ahmad Zahran har hållits fängslad (administrative detention) sedan mars 2019. Han lider av sviktande hälsa efter att ha genomfört en hungerstrejk under 113 dagar i protest mot ordern att han skulle fängslas. Måndagen den 13 januari ringde han sin familj för att berätta för dem att han hade nått en överenskommelse med fängelseadministrationen att han ska friges den 25 februari.

 • Käre Herre, det verkar så hårt att palestinska, politiska fångar måste svälta sig själva nästan till döds för att befrias från arresteringsordern, som håller dem internerade i åratal på hemliga grunder, utan åtal och rättegång. Vi ber om ett slut på detta inhumana fängslande av 450 palestinier, som nu hålls internerade på detta sätt.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


 • Käre Herre Jesus, vi ber för Fader George Shahwans familj och vänner, nu när de sörjer att de förlorat honom. Han var en gammal vän och stödjare av Sabeel och vi tackar dig för hans tjänst som präst i den grekisk-ortodoxa kyrkan i Beit Jala.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


 • Under denna vecka av bön om kristen enhet, ber vi tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Cypern, Grekland och Turkiet.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Portuguese January 23-2020


Sabeel Onda de Oração
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

A iniciativa Kumi Now desta semana analisa o trabalho da Sociedade Acadêmica Palestina para o Estudo de Assuntos Internacionais (PASSIA). O PASSIA foi criado em 1987 como uma instituição independente, sem fins lucrativos, que aborda questões palestinas por meio de pesquisa acadêmica. Ele se concentra particularmente nas violações israelenses do direito internacional em Jerusalém Oriental.
 •         Querido Senhor, agradecemos o trabalho da PASSIA, o monitoramento da demolição de casas palestinas e a expropriação de suas terras e locais de culto em Jerusalém Oriental. Oramos por todos aqueles que procuram combater a injustiça e arriscar sua própria liberdade ao falar a verdade àqueles que têm autoridade. Senhor, por sua misericórdia, ouça nossa preçe.

Na sexta-feira, 17 de janeiro, a polícia israelense invadiu o complexo de Al Aqsa depois que milhares de palestinos responderam a um chamado para adorar e protestar contra as incursões israelenses no complexo contra o status quo e planos para assumir os lugares sagrados muçulmanos. Muitos fiéis foram agredidos e cinco manifestantes foram baleados com balas de aço revestidas de borracha. Comícios de protesto semelhantes foram convocados na Mesquita Ibrahimi de Hebron e em Gaza.
 •         Querido Senhor, oramos por um alívio das tensões nos locais sagrados muçulmanos. Oramos para que os colonos e autoridades israelenses parem de atacar violentamente os palestinos e comecem a demonstrar uma atitude de respeito e reconciliação com pessoas de uma fé diferente. Senhor, por sua misericórdia, ouça nossa preçe.

As forças israelenses demoliram as fundações de uma nova escola que estava sendo construída perto de Yatta, ao sul de Hebron, na Cisjordânia ocupada, na quinta-feira, 16 de janeiro, sem aviso prévio. A escola estava planejando acomodar as crianças que vivem em vilarejos remotos na área que precisam percorrer longas distâncias para frequentar a escola. A área fica perto do assentamento ilegal israelense de Beni Hefer.
 •         Oh Senhor, oramos pelas crianças que vivem em aldeias remotas na Palestina que precisam atravessar terrenos perigosos todos os dias para ir à escola. Oramos para que as autoridades palestinas perseverem em suas tentativas de construir escolas, apesar dos contratempos que enfrentam com as demolições. Senhor, na sua misericórdia, ouça nossa preçe.

A Ir Amim, uma organização ativista israelense, divulgou seu relatório mais recente na quarta-feira, 15 de janeiro. Ele revelou que 104 unidades habitacionais palestinas foram demolidas em Jerusalém Oriental em 2019, em comparação com 72 unidades em 2018. O relatório também mostrou que apenas 7% das unidades habitacionais aprovadas pelos planejadores urbanos eram para bairros palestinos.

 •         Senhor, agradecemos que alguns israelenses estejam denunciando a injustiça e a desigualdade na forma como os residentes palestinos de Jerusalém são tratados pelas autoridades israelenses. Oramos pelo fim da prática de demolição de casas e pelo fim da ocupação israelense de Jerusalém Oriental, Gaza e Cisjordânia. Senhor, na sua misericórdia, ouça nossa preçe.

O terceiro Encontro Internacional de Cientistas da Palestina ocorreu no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos EUA, no final de semana que começa na sexta-feira, 10 de janeiro. O objetivo das reuniões é promover e apoiar o desenvolvimento da ciência na Palestina, apesar dos efeitos sufocantes da ocupação. Havia mais de 200 participantes com 30 apresentadores. O organizador da conferência, Ubai Aboudi, diretor do Centro de Pesquisa Bisan em Ramallah, foi preso em novembro de 2019 e foi mantido em detenção administrativa
 •         Caro Senhor, oramos pela comunidade internacional de cientistas que estão trabalhando para promover o desenvolvimento da ciência na Palestina. Oramos também pela libertação de Ubai Aboudi da detenção administrativa. Senhor, na sua misericórdia, ouça nossa preçe.

Ahmad Zahran está detido sob detenção administrativa israelense desde março de 2019. Ele sofreu problemas de saúde depois de passar 113 dias de greve de fome em protesto contra sua ordem de detenção. Na segunda-feira, 13 de janeiro, ele telefonou para a família para informá-los de que havia chegado a um acordo com a administração da prisão e que seria libertado no dia 25 de fevereiro.
 •         Caro Senhor, parece tão severo que os presos políticos palestinos precisam passar fome até o ponto de quase morrer para receber a libertação das ordens de detenção que podem mantê-los encarcerados por anos, sob provas secretas, sem acusação ou julgamento. Oramos pelo fim dessa prisão desumana para 450 palestinos que estão atualmente sob ordens administrativas de detenção. Senhor, na sua misericórdia, ouça nossa preçe.

• Querido Senhor Jesus, oramos pela família e pelos amigos do Padre George Shahwan enquanto lamentam sua perda recente. Ele era um velho amigo e defensor de Sabeel e agradecemos por seu serviço como sacerdote na Igreja Ortodoxa Grega de Santa Maria, Beit Jala. Senhor, na sua misericórdia, ouça nossa preçe.

• Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, nos unimos ao Conselho Mundial de Igrejas em suas orações pelos países de Chipre, Grécia e Turquia. Senhor,

Spanish January 23-2020


Ola de oración de Sabeel
Jueves, 23 de enero de 2020

La iniciativa Kumi Now de esta semana analiza el trabajo de la Sociedad Académica Palestina para el Estudio de Asuntos Internacionales (PASSIA). PASSIA se creó en 1987 como una institución independiente sin fines de lucro que aborda los problemas palestinos a través de la investigación académica. Se centra particularmente en las violaciones israelíes del derecho internacional en Jerusalén Este.
          Querido Señor, te agradecemos el trabajo de PASSIA, su monitoreo de la demolición de hogares palestinos y la expropiación de sus tierras y lugares de culto en Jerusalén Este. Oramos por todos aquellos que buscan abordar la injusticia y arriesgan su propia libertad para decir la verdad a quienes tienen autoridad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
El viernes 17 de enero, la policía israelí asaltó el complejo de Al Aqsa después de que miles de palestinos respondieron a un llamado a adorar y protestar contra las incursiones israelíes en el complejo contra el statu quo y los planes de hacerse cargo de los lugares sagrados musulmanes. Muchos fieles fueron asaltados y cinco manifestantes fueron baleados con balas de acero recubiertas de goma. Se convocaron manifestaciones de protesta similares en la mezquita Ibrahimi de Hebrón y en Gaza.
          Querido Señor, oramos por una disminución de las tensiones en los lugares sagrados musulmanes. Oramos para que los colonos y autoridades israelíes cesen sus ataques violentos contra los palestinos y comiencen a demostrar una actitud de respeto y reconciliación hacia las personas de una fe diferente. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Las fuerzas israelíes demolieron los cimientos de una nueva escuela que se estaba construyendo cerca de Yatta, al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el jueves 16 de enero, sin previo aviso. La escuela planeaba acomodar a niños que viven en aldeas remotas en el área que tienen que viajar largas distancias para asistir a la escuela. El área está cerca del asentamiento ilegal israelí de Beni Hefer.
          Oh Señor, oramos por los niños pequeños que viven en aldeas remotas en Palestina que tienen que caminar por terreno peligroso cada día para ir a la escuela. Oramos para que las autoridades palestinas perseveren en sus intentos de construir escuelas, a pesar de los reveses que enfrentan por las demoliciones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Ir Amim, una organización activista israelí, publicó su informe más reciente el miércoles 15 de enero. Reveló que 104 unidades de vivienda palestinas fueron demolidas en Jerusalén Este en 2019, en comparación con 72 unidades en 2018. El informe también mostró que solo el 7% de las unidades de vivienda aprobadas por los planificadores de la ciudad eran para barrios palestinos.
          Señor, te agradecemos que algunos israelíes están informando sobre la injusticia y la inequidad en la forma en que las autoridades israelíes tratan a los residentes palestinos de Jerusalén. Oramos por el fin de la práctica de demoliciones de casas y por el fin de la ocupación israelí de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.

La tercera reunión internacional de científicos para Palestina tuvo lugar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en los Estados Unidos durante el fin de semana que comenzó el viernes 10 de enero. El objetivo de las reuniones es promover y apoyar el desarrollo de la ciencia en Palestina, a pesar de los sofocantes efectos de la ocupación. Hubo más de 200 participantes con 30 presentadores. El organizador de la conferencia, Ubai Aboudi, director del Centro Bisan de Investigación en Ramallah, fue arrestado en noviembre de 2019 y se encuentra recluido en detención administrativa.
          Querido Señor, rezamos por la comunidad internacional de científicos que trabajan para promover el desarrollo de la ciencia en Palestina. También rezamos por la liberación de Ubai Aboudi de la detención administrativa. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Ahmad Zahran se encuentra recluido bajo detención administrativa israelí desde marzo de 2019. Su salud ha empeorado después de 113 días de huelga de hambre en protesta por su orden de detención. El lunes 13 de enero llamó a su familia para informarles que había llegado a un acuerdo con la administración de la prisión y que sería puesto en libertad el 25 de febrero.
          Querido Señor, parece tan duro que los prisioneros políticos palestinos tengan que pasar hambre hasta el punto de casi morir para recibir la liberación de las órdenes de detención que pueden mantenerlos encarcelados durante años, con evidencia secreta, sin cargos ni juicio. Oramos por el fin de este encarcelamiento inhumano para 450 palestinos que actualmente se encuentran bajo órdenes de detención administrativa. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
• Querido Señor Jesús, oramos por la familia y amigos del Padre George Shahwan mientras lloran su reciente pérdida. Era un viejo amigo y partidario de Sabeel y le agradecemos su servicio como sacerdote en la Iglesia Ortodoxa Griega de Santa María, Beit Jala. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
• En esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, nos unimos al Consejo Mundial de Iglesias en sus oraciones por los países de Chipre, Grecia y Turquía. Señor,

Japanese January 23-2020


#今週、非暴力行動クミ・ナウは、パレスチナ国際関係学会(PASSIA)の働きを取り上げます。PASSIAは学問的にパレスチナ問題に取り組むために1987年に独立した非営利団体として設立されました。特に東エルサレムにおけるイスラエルの国際法違反に焦点を当てています。

愛する主よ、パレスチナ人の家の破壊、土地や礼拝所の没収を監視するPASSIAの働きを感謝します。不正義の問題を取り上げ、自分の自由を奪われる危険を冒しても権力者に対して真実を語るすべての人々のために祈ります。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

117日金曜日、イスラエルが現状維持協定に反してアル=アクサの境内地に侵入し、イスラム教徒の聖所を乗っ取ろうとしていることに抗議してアル=アクサで礼拝をささげようという呼びかけに応えた何千人ものパレスチナ人に、イスラエル警察が襲いかかりました。礼拝していた多くの人が暴力を受け、5人がゴムで覆われた鉄鋼弾で撃たれました。同様なデモがヘブロンのイブラヒミ・モスクやガザでも行われました。

愛する主よ、どうかイスラム教の聖所をめぐって生じている緊張状態を和らげてください。どうかイスラエルの入植者や当局がパレスチナ人に暴力
をふるうのを止め、異なる信仰の民に対して尊敬と和解の態度を見せますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

116日木曜日、占領下にあるヨルダン川西岸地区のヘブロン南部、ヤッタの近くで、建設されたばかりの学校の校舎の基礎部分をイスラエル軍が破壊しました。事前通告もありませんでした。この学校は、これまで遠くの学校まで通わなければならなかった村々の子どもたちのために建設が計画されました。近くには不法につくられたイスラエルの入植地、ベニ・ヘフェルがあります。

おお主よ、町から離れた村々に住むパレスチナの子どもたちのために祈ります。彼らは毎日危険の多い地域を歩かなければなりません。どうかパレスチナ当局が、イスラエルが破壊等による妨害を行っても学校建設を諦めませんように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

115日水曜日、イスラエルの活動家の団体、イル・アミム(Ir Amim)が報告書を出しました。2019年度に東エルサレムで104軒のパレスチナ人の家が破壊されたことが明らかにされています。2018年度には72軒でした。また、市当局が家の建設を認めた中でパレスチナ人の居住地域におけるものはわずか7%であったということです。

主よ、イスラエル当局によってエルサレムに住むパレスチナ人が公平に扱われず、不正義を被っていることを報告するイスラエル人もいることを感謝します。どうかイスラエルの家屋破壊政策と、東エルサレム、ガザ、西岸地区の占領が止みますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

110日金曜日から週末にかけて、第三回パレスチナのための国際科学者会議が米国のマサチューセッツ工科大学で開催されました。この会議の目的は、占領によって抑圧されている状況にあるパレスチナにおける科学の発展を助けることです。200人以上が出席し、30人が発表を行いました。会議のまとめ役の、ラマラのビサン研究所の所長であるウバイ・アブーディは201911月に逮捕され、行政拘留されています。

愛する主よ、パレスチナにおける科学の発展のために尽力している世界の科学者たちのために祈ります。どうかウバイ・アブーディの行政拘留が解かれますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

#アフマド・ザハランは20193月以来、行政拘留されています。彼は行政拘留に抗議して113日間のハンガーストライキを行い、健康状態を悪化させています。113日月曜日、彼は家族に電話して、当局と合意に達して225日に釈放されることになったと伝えました。

愛する主よ、パレスチナ人の政治的囚人が死ぬ瀬戸際まで絶食をしなければ行政拘留を解かれないような状況はあまりにも酷いものです。彼らは逮捕理由も示されず、裁判も受けられないまま、何年間も監禁されています。現在450人のパレスチナ人が受けているこの非人間的な行政拘留がどうか解かれますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

#愛する主イエスよ、ジョージ・シャフワン神父の死を悼む彼の家族や友人のために祈ります。神父はサビールの長年の友で支援者でした。ベイト・ジャラにあるギリシア正教の聖マリヤ教会での師の働きを感謝します。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

#世界教会協議会(WCC)に連なって祈りましょう

神よ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、トルコ共和国に生きる人々を覚えて感謝をささげます。パウロや他の使徒たちによってキリスト教信仰の種を蒔かれた小アジアで教会が2千年間にわたって存在し、証ししてきたことのゆえに。また、初期の教会がギリシャの文化から受けた影響のゆえに。7回の全地公会議が開かれたこの地域から輩出された教父たち、殉教した多くの女たち、男たちのゆえに。キリスト者の一致と自然環境保護のためにコンスタンティノープル総主教が果たした開拓者的な働きのゆえに。これらの地に逃れた人々、これらの地を通って逃れた人々に手をさしのべて助けた人々のゆえに。憐れみ深い主よ、わたしたちの嘆願をお聞きください。どうか20世紀初期に起きたアルメニア人の虐殺、ギリシャ人の虐殺、アッシリア人の虐殺の記憶と傷が癒されますように。また、現在の緊張状態が和らげられますように。すべての人の益のために働く、もっと安定した民主的な政治が実現しますように。すべての少数者のグループとその申し立てがもっと尊重されますように。正義と和解のために働く人々のために祈ります。これらの国々で経済的、政治的危機のために苦しんでいる人々のために祈ります。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

French January 23-2020PRIÈRE DE SABEEL
                                                                    
Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.
Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la dignité de tout être humain.
À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.


Vague de prière pour le jeudi 23 janvier 2020
L’initiative Kumi Now de cette semaine nous présente l’activité de la Société académique palestinienne d’étude des affaires internationales (PASSIA). PASSIA a été créée en 1987 comme institution indépendante à but non lucratif destinée à aborder les questions palestiniennes à travers une recherche universitaire. Elle se consacre en particulier aux violations israéliennes du droit international à Jérusalem-Est.
Seigneur, nous te remercions pour le travail de PASSIA, son suivi de la démolition de maisons palestiniennes et de l’expropriation de leurs terres et de leurs lieux de culte à Jérusalem-Est. Nous te prions pour tous ceux qui sont prêts à s’attaquer aux injustices et à risquer leur propre sécurité pour dire la vérité à ceux qui sont au pouvoir. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Vendredi 17 janvier la police israélienne a pris d’assaut l’enceinte de la mosquée Al Aqsa à Jérusalem après que des milliers de Palestiniens eurent répondu à un appel de venir prier et protester contre les incursions israéliennes à l’intérieur de cette enceinte, en violation du statu-quo, et contre les projets israéliens d’appropriation de lieux saints musulmans. Beaucoup de fidèles ont alors été agressés, et cinq de ceux qui ont protesté ont été blessés par des tirs de balles en caoutchouc. Des appels à protester ont aussi été lancés à la mosquée d’Abraham à Hébron ainsi qu’à Gaza.
Seigneur, nous prions pour l’apaisement des tensions sur les lieux saints musulmans. Nous prions pour que les colons et les autorités israéliennes mettent un terme à leurs attaques violentes contre les Palestiniens et adoptent une attitude de respect et de réconciliation envers ceux qui ne partagent pas leur foi. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Jeudi 16 janvier, les forces israéliennes ont démoli sans le moindre préavis les fondations d’une nouvelle école en voie de construction près de Yatta, au sud d’Hébron en Cisjordanie occupée. L’école devait accueillir les enfants des villages éloignés de ce secteur et qui doivent emprunter de longs trajets pour se rendre à l’école. L’endroit est proche de la colonie israélienne illégale de Beni Hefer.
Seigneur, nous te prions pour les jeunes enfants des villages de Palestine qui habitent loin des centres et doivent traverser tous les jours des zones dangereuses pour se rendre à leur école. Nous prions pour que les autorités palestiniennes continuent à vouloir construire des écoles malgré les risques de démolitions. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Ir Amin, une organisation militante israélienne, a publié son dernier rapport mercredi 15 janvier. Il révèle qu’à Jérusalem-Est 104 logements ont été détruits en 2019, contre 72 en 2018. Le rapport montre aussi que seulement 7% des constructions de nouveaux logements prévues par les services de la ville se trouvent dans des quartiers palestiniens.
Seigneur, nous te remercions pour le fait que des Israéliens rendent compte de l’injustice et de l’inégalité de traitement appliqué par les autorités israéliennes aux résidents palestiniens de Jérusalem. Nous te prions pour que cessent les démolitions de maisons et l’occupation israélienne de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, ainsi que l’enfermement de Gaza par Israël. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
La troisième rencontre internationale des Scientifiques pour la Palestine s’est tenue au Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux USA pendant le week-end qui a commencé le vendredi 10 janvier. L’objectif était de promouvoir et soutenir le développement de la recherche scientifique en Palestine malgré les freins de l’occupation. Il y avait plus de 200 participants et 30 conférenciers. L’organisateur de la rencontre, Ubai Aboudi, directeur du Centre de Recherche Bisan à Ramallah, a été arrêté et mis en détention administrative en novembre 2019.
Seigneur, nous te remettons la communauté internationale de scientifiques qui travaillent pour la promotion et le développement de la science en Palestine. Nous te prions aussi pour que Ubai Aboudi soit libéré de sa détention administrative. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Ahmad Zahran est maintenu en détention administrative israélienne depuis mars 2019. Sa santé se dégrade après ses 113 jours de grève de la faim pour protester contre son ordre de détention. Lundi 13 janvier il a appelé sa famille pour lui dire qu’il était arrivé à un accord avec l’administration de la prison et qu’il allait être libéré le 25 février.
Cher Seigneur, il est si dur d’admettre que des prisonniers politiques palestiniens doivent se priver de nourriture jusqu’à la dernière extrémité pour obtenir la levée d’ordres de détention qui peuvent les maintenir incarcérés des années durant, pour des raisons non dévoilées et sans mise en accusation ni jugement. Nous te prions pour que prenne fin l’emprisonnement inhumain des 450 Palestiniens actuellement maintenus en détention administrative. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Seigneur Jésus, nous te remettons aussi la famille et les amis du Père George Shahwan qui pleurent sa mort récente. Il était un vieil ami et supporter de Sabeel, et prêtre de l’Église grecque orthodoxe de Sainte Marie, à Beit Jala. Nous te remercions pour son ministère. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
Et en cette Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations de Chypre, de Grèce et de Turquie. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.


Invitation à la vague de prière
Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel locaux et internationaux de prier pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région, à un rythme hebdomadaire. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, comme au cours du Service de Communion de Sabeel, tous les jeudis. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de Prière » recouvre le monde entier.Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/
L’action Kumi Now de la semaine y est régulièrement présentée.
Dutch January 23-2020


**Deze week houdt het Kumi Now initiatief zich bezig met PASSIA ofwel the Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. (Dit ga ik niet vertalen). PASSIA is begonnen als een onafhankelijke, non profit instituut die door academisch onderzoek zich bezig hield met Palestijnse zaken. Het focust zich voornamelijk op Israëlisch geweld gelieerd aan het Internationaal Recht in Oost-Jeruzalem.

Gebed
Eeuwige, wij danken U voor het werk van PASSIA die de verwoesting van Palestijnse huizen, de onteigening van hun land en de plaatsen waar zij bijeenkomen om te bidden in Oost-Jeruzalem, monitoren.
Wij bidden voor al diegenen die zich verzetten tegen onrecht en hun eigen leven in de waagschaal stellen als zij de waarheid gericht tot de autoriteiten, uitspreken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

**Op vrijdag 17 januari stormde de Israëlische politie de Al Aqsa compound binnen nadat duizenden Palestijnen gehoor gaven aan een oproep tot gebed, enerzijds als protest tegen Israëlische invallen in de compound en anderzijds tegen de status quo en ook dat zij plannen aan het maken zijn om de heilige plaatsen van de Moslims in te nemen. Vele mensen die aan het bidden waren werden aangevallen en vijf mensen die protesteerden werden met rubber kogels beschoten. Dezelfde protesten werden gehoord in de Hebron Ibrahimi Moskee en in Gaza.

Gebed
Eeuwige, wij bidden voor het afnemen van de spanningen die plaats vinden bij de heilige plaatsen waar Moslims samen komen om te bidden. Wij vragen U dat de Israëlische kolonisten en de autoriteiten ophouden met deze gewelddadige aanvallen gericht tegen Palestijnen en een begin maken en werken aan een houding van respect en verzoening tegenover mensen van een ander geloof.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Israëlische legers hebben de fundering van een nieuw te bouwen school in Jutta, gelegen ten zuiden van Hebron op de bezette Jordaanoever, op 16 januari afgebroken zonder enige waarschuwing vooraf. De school was van plan kinderen die ver weg in kleine dorpen wonen, hier te huisvesten, zodat zij niet zulke afstanden moeten lopen om naar school te gaan. Dit gebied ligt vlakbij de illegale nederzetting Beni Hefer.

Gebed
Eeuwige, wij bidden voor die jonge kinderen die in kleine afgelegen dorpen wonen en die steeds over gevaarlijk terrein naar school moeten lopen. Wij bidden dat de Palestijnse autoriteiten door gaan met hun pogingen scholen te bouwen, ondanks de achterstand die zij iedere keer ervaren bij deze ongekende, weerzinwekkende vorm van afbraak.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Ir Amim een Israëlisch activisten organisatie lanceerde op woensdag 15 januari een zeer recent rapport. Daarin staat dat in 2019, 104 Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem zijn afgebroken. In vergelijking met 2018 ging dat toen om 72 huizen.

Gebed
Eeuwige, wij danken U dat er Israëliërs zijn die rapporteren dat hier groot onrecht en ongelijkheid van behandeling geschiedt. En zij laten ook zien hoe de Palestijnse inwoners van Jeruzalem door de Israëlische autoriteiten worden behandeld. Wij bidden dat er een einde komt aan deze vorm van huizenafbraak.
Tegelijkertijd bidden wij dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

**De derde Internationale bijeenkomst van Wetenschappers voor Palestina vond plaats tijdens het weekend van 10,11 en 12 januari in het Massachusetts Instituut voor Technologie in de V.S. Het doel van dit samenzijn was de ontwikkeling van de wetenschap in Palestina te ondersteunen, ondanks het verstikkende effect van de bezetting. Er waren over de 200 deelnemers en 30 mensen hielden een presentatie. Ubai Aboudi, de directeur van het Bisan centrum voor onderzoek in Ramallah die de conferentie organiseerde, werd in november 2019 gearresteerd en is in administratieve detentie.

Gebed
Eeuwige, lieve God, wij bidden voor de internationale gemeenschap die zich toelegt om de ontwikkeling van de wetenschap in Palestina te promoten. Wij bidden U ook voor de vrijlating van Ubau Aboudi.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Ahmed Zahran is sinds maart 2019 in administratieve detentie. Hij lijdt onder een afnemende gezondheid nadat hij 113 dagen in hongerstaking is. Dit besloot hij als reden tegen zijn gevangenname. Op maandag 13 januari informeerde hij zijn familie om te zeggen dat er een overeenkomst was bereikt en dat hij op 25 februari vrijgelaten zal worden.

Gebed
Eeuwige, het klinkt soms wreed dat Palestijnse politieke gevangenen bijna dood zijn totdat zij vrijgelaten worden, en dat alles zonder enige vorm van proces.
Wij vragen U dat er een einde komt aan deze inhumane vorm van opsluiting. Op dit moment zitten op gelijke wijze 450 Palestijnen gevangen.
Wij bidden U, wees hen nabij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed 
Eeuwige, wij bidden voor de familie en vrienden van Father George Shahwan die rouwen om zijn heengaan. Hij was lange tijd vriend en supporter van Sabeel en wij danken U voor zijn toewijding als priester van de Grieks Orthodoxe Kerk Sint Mary in Beit Jala.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed
In deze week voor de eenheid der kerken bidden wij samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

German January 23-2020


Sabeel - Welle des Gebets
Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

23.Januar 2020

In dieser Woche befasst sich die KUMI NOW Initiative mit der Arbeit der Palästinensischen Akademischen Gesellschaft zur Erforschung internationaler Angelegenheiten (PASSIA für „Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs). PASSIA wurde im Jahr 1987 als unabhängige Institution für Palästinensische Fragen gegründet. PASSIA konzentriert sich auf die israelischen Verletzungen des internationalen Rechts in Ost-Jerusalem.

 • Guter Gott, wir danken dir für die Arbeit von PASSIA, für das Überwachen der Zerstörung palästinensischer Häuser und die Enteignung ihres Landes und Orte des Gottesdienstes in Ost-Jerusalem. Wir beten für alle, die Unrecht aufdecken, ihre eigene Freiheit riskieren, wenn sie den Mächtigen ins Gewissen reden.

                        Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

Am Freitag, 17.Januar hat israelische Polizei das Al Aqsa Gelände gestürmt, nachdem zu Protest und Gebet gegen das Eindringen Israels in das Gelände aufgerufen worden war; es geht um den Status quo und Pläne, muslimische heilige Orte zu besetzen. Viele Gläubige wurden angegriffen und fünf Demonstranten wurden mit Gummigeschossen beschossen. Ähnliche Proteste gab es an der Ibrahimi Moschee in Hebron und in Gaza.

 • Guter Gott, wir bitten um eine Erleichterung der Spannungen an heiligen Orten der Muslime. Wir bitten, dass israelische Siedler und der Staat ihre Gewalt gegen Palästinenser beenden und anfangen, eine Haltung des Respekts und der Versöhnung gegenüber Menschen eines anderen Glaubens einzunehmen.

                        Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

Streitkräfte Israels zerstörten am Donnerstag, 16.Januar ohne vorhergehende Warnung, die Fundamente einer neuen Schule in der Nähe von Yatta, südlich von Hebron in der besetzten Westbank. Diese Schule soll Kinder aus entlegenen Dörfern der Gegend aufnehmen, die lange Schulwege haben. Das Gebiet befindet sich in der Nähe der illegalen israelischen Siedlung Beni Hefer.

 • O Gott, wir bitten für junge Kinder in abgelegenen Dörfern Palästinas, die jeden Tag auf ihrem Schulweg gefährliches Gebiet betreten. Wir bitten, dass die Palästinenserbehörde bei ihren Versuchen bleibt, trotz der Rückschläge durch Zerstörung Schulen zu bauen,

                       Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

Am Mittwoch, 15.Januar hat Ir Amim, eine israelische Aktivisten Gruppe ihren neuen Bericht veröffentlicht. Darin steht, dass im Jahr 2019 in Ost-Jerusalem 104 palästinensische Wohnungen zerstört wurden, verglichen mit 72 im Jahr 2018. Der Bericht zeigt auch, dass nur 7 % der von Stadtplanern vorgesehenen Wohnungen für palästinensische Stadtbezirke vorgesehen sind.

 • Herr, wir danken dir, dass einige Israelis über Unrecht und Ungleichheit berichten, mit denen palästinensische Bewohner von Jerusalem von israelischen Behörden behandelt werden. Wir bitten um ein Ende der Hauszerstörungen und für ein Ende der israelischen Besatzung von Ost-Jerusalem.

                         Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

Am Wochenende 10. bis 12.Januar hat das 3. Internationale Treffen der Wissenschaftler für Palästina am Massachusetts Institut für Technologie in den USA stattgefunden. Ziel dieser Treffen ist es, die Entwicklung der Wissenschaft in Palästina gegen alle unterdrückenden Auswirkungen der Besatzung zu fördern und zu unterstützen. Mehr als 200 Wissenschaftler waren anwesend; es gab 30 Vorträge. Der Organisator der Konferenz, Ubai Aboudi, Direktor des Bisan Zentrums in Ramallah war im November 2o19 verhaftet worden und wird in Verwaltungshaft gehalten.

 • Guter Gott, wir beten für die internationale Gemeinschaft der Wissenschaftler, die sich dafür einsetzen, die Entwicklung der Wissenschaft in Palästina zu fördern. Auch bitten wir für die Freilassung von Ubai Aboudi aus der Verwaltungshaft.

                     Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

Ahmad Zahran wird seit März 2019 in israelischer Verwaltungshaft gehalten. Nach 113 Tagen Hungerstreik im Protest gegen seine Verhaftung hat sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Am Montag, 13.Januar hat er seine Familie davon informiert, dass er mit der Verwaltung des Gefängnisses eine Einigung erreicht habe, dass er am 25.Februar freigelassen werde.

 • Guter Gott, es scheint so hart, dass palästinensische politische Gefangene sich zu Tode hungern müssen, um eine Hafterleichterung zu erreichen, da sie sonst Jahre lang gefangen bleiben- ohne Anklage oder Verfahren – infolge geheimer Anschuldigungen. Wir bitten um ein Ende dieser unmenschlichen Einsperrung von 450 Palästinensern, die z.Zt. in Verwaltungshaft sind.

                   Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 • Lieber Herr Jesus, wir beten für die Familie von Vater George Shahwan, die seinen Tod betrauern. Er war ein alter Freund und Förderer von Sabeel; wir danken dir für seinen Dienst als Priester der Griechisch-Orthodoxen Kirche von St. Mary´s in Beit Jala.

                  Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet

 • In dieser Woche des Gebets für die Einheit der Christen beten wir mit dem Weltrat der Kirchen für Zypern, Griechenland und die Türkei.

                  Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unsere Gebete.  AMEN.


übersetzt von Gerhard Vöhringer