Friday, January 10, 2020

Swedish January 9-2020


Bed med Sabeel
9 januari 2020


Denna veckas Kumi Now-inititativ fokuserar på arbetet som utförs av Al Mezan Centre for Human Rights i Gaza. Al Mezan bildades i Gaza 1999, som en oberoende mänskorättsorganisation. De arbetar med att hjälpa dem som påverkas av Israels rörelserestriktioner för människor, in och ut ur Gaza, speciellt för dem med stora hälsoproblem. De israeliska myndigheterna har i ökande grad nekat patienter tillgång till livräddande behandling utanför Gaza. Efter femtio år av ockupation och mer än en dekad av blockad har hälsovårdssystemet i Gaza tänjts till en brytningspunkt.


  • Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av Al Mezan när de arbetar för att skydda de mänskliga rättigheterna för dem som lever i Gaza. Vi ber att blockaden av Gaza ska få ett slut och att patienter som behöver behandling på sjukhus utanför enklaven ska få frihet att resa för att få den behandlingen.

Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Jullovet närmar sig slutet och palestinska skolbarn och studenter kommer att återvända till sina studier.


  • Herre, vi ber för de studerande i Palestina när de tar upp sina studier. Vi ber för dem som möter de dagliga prövningarna av israeliska vägspärrarna och kontrollerna när de växer upp under ockupation. Låt dem bli styrkta i sitt beslut att härda ut och att slutföra sina studier trots de svårigheter de utsätts för dag efter dag.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Palestinska mänskorättsgrupper har rapporterat att de israeliska myndigheterna har arresterat 5,500 palestinier under 2019. Bland dessa  finns 889 barn och 128 kvinnor. Dessa grupper beräknar att 450 fångar just nu hålls i förvar under långa perioder utan anklagelser eller rättegång. Deras forskning visar att de flesta av dessa fångar tvingas till erkännande under förhörsperioden och att många får utstå kränkningar och tortyr.


  • O, Herre, vi vänder oss till dig och ropar efter din hjälp. Vi ber att du ska “ ge de förtryckta deras rätt och befria de fångna.” (Ps 146:7). Vi ber att de israeliska myndigheterna ska foga sig efter  internationell lag och upphöra att använda tortyr på palestinska fångar och sluta med att förneka dem rättvisa rättegångar när de tas i förvar (administrativ detention).
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Israel tillåter export av jordgubbar från Gaza från den 31 december, tillsammans med tomater och äggplanta. Dessa beslut kommer som en del av ett paket av åtgärder för att stötta en permanent vapenvila mellan Israel och Hamas.


  • Herre, vi ber för odlarna i Gaza som har avdelat stora arealer för att producera jordgubbar för försäljning i Israel och internationellt. Vi ber att de ska få en säker marknad för för sin skörd och ge de välbehövliga arbetstillfällena i enklaven.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Tisdagen 31 december 2019 kastade judiska bosättare sten på palestinska bilar på väg mellan Nablus och Jenin. Tjugofem bilar attackerades och flera passagerare skadades av glassplitter från krossade bilrutor.


  • Käre Herre, vi ber om ett slut på det ostraffade våldet från judiska bosättare mot palestinier i deras vardagssysslor. Vi ber att myndigheterna ska sätta stopp för dessa våldshandlingar och ställa förövarna inför rätta.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Iran, Irak och Syrien.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


No comments:

Post a Comment