Monday, January 6, 2020

Swedish January 2 -2020


Bed med Sabeel
2 januari 2020

Trettionio civila palestinier, bland dem 11 barn och en kvinna, besköts och skadades av israeliska ockupationssoldaters (IOF) eldgivning mot i huvudsak fredliga demonstranter under den åttiosjätte “stora marschen för återvändande” i den östra delen av Gazaremsan, i fredags den 27 december 2019. Organisatörerna av demonstrationerna har beslutat att stoppa alla demonstrationer till den 30 mars 2020 och att därefter bara hålla månatliga demonstrationer. Beslutet har tagits huvudsakligen beroende på oro för de stora antalet skadade som överbelastar Gazas sjukhus och framsteg i samtalen med den israeliska administrationen.


  • Käre Herre, vi fortsätter att be för de som skadats och dödats när de demonstrerat för rätten att återvända till sitt ursprungsland. Vi ber om framsteg i samtalen som ska föra fram till rättvisa och fred för alla.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Kumi Now-initiativet fokuserar på arbetet som utförs av den evangelisk lutherska kyrkan i det heliga landet och Jordanien, (ELCJHL). Kyrkan arbetar för att stärka palestinska kristna att stanna i det heliga landet, många har emigrerat till diaspora. Den brist på frihet och säkerhet som upplevs av kristna under en israeliska ockupationen tvingar många kristna familjer att lämna landet. ELCJHL stöder sju kyrkor och fyra lutherska skolor, som undervisar kring tre tusen elever. De utbildar kristna och muslimska elever sida vid sida och har en stark filosofi av att undervisa om tolerans och fredsarbete.


  • Herre, vi tackar dig för vittnesbördet från den lutherska kyrkan och dess skolor i det heliga landet. Vi ber för pastorer och lärare i deras arbete för att främja fred och rättvisa bland dem de betjänar. Fredens Gud, vi ber att du ska låta det regna fred över det heliga landet.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Medan det är gryning för det nya året och decenniet, fortsätter den politiska situationen i Palestina/Israel verka osäker. Israeliska val kommer att hållas igen under våren med hopp om att val till palestinska myndigheten också kommer att hållas snart. Många hoppas på en förändring och ändå är tecknen på ett slut på den israeliska ockupationen få och det är långt emellan dem,


  • Herre, vi ropar till dig och ber för dem som lider under den militära ockupationen av Palestina. Vi minns flyktingarna, de fängslade, de fördrivna och de hemlösa. Vi ber att internationella lagstiftare ska utöva påtryckningar på den israeliska regeringen för att ge förändring i det heliga landet.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.

Det har varit ett stort utbrott av influensa i Israel. 11 personer har dött och nära hundra har tagts in på sjukhus för vård på grund av komplikationer orsakade av influensaviruset.


  • Herre, vi ber för familjer som förlorat sina älskade, på grund av influensautbrottet. Vi ber för dem som ligger på sjukhus att de snart ska återhämta sig.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Tusentals kristna pilgrimer samlades i Betlehem för att delta i julfirandet på Krubbans torg och i Födelsekyrkan. Det palestinska turistministeriet beräknar att nära 15.000 pilgrimer övernattade på hotellen i Betlehem.


  • Herre, vi ber för människorna i Betlehem. Vi är uppmuntrade över att så många pilgrimer besöker platsen där Jesus föddes. Samtidigt vet vi att så många lokala kristna tvingats lämna sin hemstad eftersom förhållandena är så svåra under ockupationen. De möter vägspärrar, en separationsmur, ekonomiska svårigheter och förödmjukelse. Vi ber för våra bröder och systrar att de ska kunna få sitt hopp genom Gud och andra människor, trots smärtan och problemen de möter.  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Egypten, Israel, Jordanien, Libanon och Palestina.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.
No comments:

Post a Comment