Thursday, January 16, 2020

Swedish January 16-2020


Bed med Sabeel
16 januari 2020

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Machsom Watch, en israelisk frivilligorganisation bestående av kvinnor. Ordet “machsom” är hebreiska för “checkpoint”(vägspärr, kontrollstation), detta anspelar på de israeliska styrkornas vägspärrar som begränsar palestiniernas liv på Västbanken.

 Käre Herre, vi tackar för modet och övertygelsen hos de israeliska kvinnor som frivilligt arbetar med Machsom Watch. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina och för att den förtryckande politik som skadar palestiniernas liv och äter upp den moraliska väven i det israeliska samhället.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Under de närmaste veckorna kommer Sabeel att hålla lokala möten för att diskutera och planera sina aktiviteter för 2020. Medlemmarna kommar att be för och ge bidrag till en strategisk plan för 2021-25.

Käre Herre Jesus, vi kommer till dig med vår svaghet och beroendet av dig och din ledning och vishet. Vi ber att din Ande ska leda bönerna och planerna hos dem som söker att göra din vilja genom Sabeel och genom en översiktsplan för aktiviteter under de närmast kommande åren.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Jerusalems israeliska kommunmyndigheter har nyligen lämnat tolv husrivningsbeslut till palestinska invånare i området Al Isaweyah i östra Jerusalem. Besluten gavs under förevändning att hemmen byggts utan tillstånd. Palestinier ges knappast några byggnadstillstånd, speciellt i östra Jerusalem.

Käre Herre, våra hjärtan sjunker när vi hör om att fler och fler familjer tvingas att lämna Jerusalem, många av dem möter en oviss framtid. Vi ber om ett slut på politiken av husrivningar och påtvingad expropriering av palestinska hem i Jerusalem och ut över Västbanken.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Organisationen Palestinian Journalists Syndicate (PJS) släppte en rapport onsdagen den 8 januari, man uppger att de israeliska ockupationsstyrkorna (IOF) har begått 760 kränkningar och brott mot palestinska journalister under 2019. Dessa brott, bland dem 12 allvarligt skadade av skarp ammunition, så väl som skador av gummitäckta stålkulor, tårgaskanistrar och ljudgranater. Under de gångna åren har palestinsk media varit under konstant attack från IOF, det senaste var stängningen av det palestinska tv-kontoret i Jerusalem.

Käre Herre, vi tackar dig för modet hos palestinska journalister och deras arbete när de försöker rapportera om förtryck och orättvisor de bevittnar under den israeliska ockupationen. Vi ber att palestinska journalister ska få tillbaka rätten till yttrandefrihet och rörelsefrihet.
Herre, i din nåd...  Hör våra böner.


Tisdagen den 7 januari, fick palestinier, sorgligt nog höra att ett artonmånaders barn dött. Bilal Rabah Abu Sneineh kördes över och dödades av ett fordon som framfördes av hans mor i Khirbet Qilqis, söder om Hebron. En undersökning av händelsen har öppnats.

Käre Herre, vi ber för alla dessa som sörjer över Balals död. Vi känner inte till omständigheterna, men vi ber att sanningen ska bli känd genom undersökningen.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Den israeliska dokumentären “Advocate”, regisserad av Rachel Leah Jones och Phillippe Bellaiche är en av femton filmer nominerade i kategorin dokumentärfilm för Oscarsgalan 2020. Filmen skildrar den israeliska advokaten Lea Tsemel, som försvarar palestinier.

 Herre, vi tackar dig för filmmakarnas gåvor som vill sätta ljuset på dem som söker efter rättvisa. Vi ber att de ska finna ett forum för sitt arbete.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Herre, vi lyfter fram inför dig de krigsdrabbade länderna i Mellanöstern. Vi ber för Syrien, Libyen, Afghanistan och Jemen. Vi ber om en lättnad i spänningarna mellan USA och Iran. Vi ber för de miljoner av människor i denna region som har ryckts upp från sina hem och tvingats att fly till säkerhet. Herre, så många upplever trauman , sorg och förskräckliga förhållanden i flyktingläger. Vi ber för hoppet om en framtid fri från lidande, där alla kan leva tillsammans med sina grannar fria från rädsla.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jemen.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


No comments:

Post a Comment