Wednesday, December 30, 2020

Swedish December 31, 2020

 Bed med Sabeel 

31 december 2020 

  

Under de senaste månaderna har antalet attacker av israeliska bosättare mot palestinska civila nått en topp, enligt FN. Attacker mot palestinska odlare och herdar utförs ofta med skydd av israelisk militär. Illegala israeliska bosättare förstörde vattenledningar och träd i byn al-Lubban ash-Sharqiya, fredagen den 18 november. Dagen efter attackerades och skadades palestinska bönder och herdar i Masafir Yatta, i den södra delen av den ockuperade Västbanken, av illegala israeliska bosättare. 

 

Herre, vi ber att denna ström av våld från israeliska bosättare mot palestinier ska upphöra. Vi ber att strupgreppet från den israeliska ockupationen, som växer sig starkare och starkare mot palestinierna, ska lossna. 

Herre, i din nåd...   hör våra böner. 

  

 

Måndagen den 21 december blockerades en av Israels stora genomfarter av arabisk-israeliska demonstranter. De ville skapa uppmärksamhet kring sammanbrottet av lag och ordning i arabiska städer och byar, beroende på bristen på medel från de israeliska myndigheterna för att stoppa brottsvågen. Ett stort antal dödsfall bland arabiska israeler har noterats under 2020, med 98 offer.   

  

Herre, vi ber att demonstranternas röster ska bli hörda. Vi ber att våldet inte ska få härska okontrollerat i arabisk-israeliska samhällen och att den israeliska regeringen ska ta sig an problemet. 

Herre, i din nåd...   hör våra böner. 

 

  

On Sunday, the 20th of December, a spokesman for Palestine’s Detainees and Ex-Detainees Commission stated, that so far this year a total of 140 Palestinian political prisoners have contracted COVID-19 in Israeli prisons. 

Söndagen den 20 december konstaterade en talesman från kommissionen för Palestinas fångar och ex-fångar (Palestine’s Detainees and Ex-Detainees Commission), att hittills under året har 140 palestinska fångar drabbats av Covid-19 i israeliska fängelser. 

  

Herre, vi ber att internationella mänskorättsorganisationer ska gripa in för att rädda livet på palestinska fångar Vi ber att trycket ska bli tillräckligt på den israeliska regeringen så att de följer sitt åtagande att garantera hälsa, välbefinnande och säkerhet för palestinska fångar. 

Herre, i din nåd...   hör våra böner. 

  

 

En kvinnlig israelisk bosättare försökte köra över tre palestinska barn när de försökte korsa vägen i Jabal Jales, nära Hebron. En palestinier ingrep för att rädda barnen innan de träffades av bilen. 

  

Herre Jesus, du tillrättavisade dina lärjungar och sade åt dem att låta barnen komma till honom och att inte hindra dem (Matt 19:13-14). Vi lyfter fram barnen i Hebron och överallt på Västbanken inför dig och ber för dem som utsätts för trakasserier, våld och arresteringar dagligen genom den israeliska ockupationen. Vi längtar efter ett slut på denna mardröm och efter en bättre framtid för dem i ett land med rättvisa och fred. 

Herre, i din nåd...   hör våra böner. 

  

  

Det israeliska hälsovårdssystemet har, den 20 december, startat sin nationella kampanj för vaccination mot coronaviruset. Det finns 37 vaccinationscenter, men endast tre planerade för den arabiska befolkningen. De utgör 20% av befolkningen och en hög andel av dem är smittade.  

 

Herre, vi ber om en snabb aktion för att säkerställa att vacciner ska bli tillgängliga för alla oavsett etnicitet, hudfärg eller religion. Vi ber att de som är ansvariga för planeringen av tillgången på hälsovård i Israel ska verka för att utplåna diskrimineringen. 

Herre, i din nåd...   hör våra böner. 

  

 

Gudstjänstdeltagare från hela världen har deltagit i Sabeels december- gudstjänster, som sänts av Kumi-teamet, via Zoom. Under 2021 kommer dessa gudstjänster att fortsätta på torsdagar kl 6pm (Jerusalemtid), i Sverige kl 17.00. 

  

Tack, Herre Jesus, för möjligheten att samlas till gudtjänst med palestinska kristna under denna advent. Även i dessa mörka tider minns vi hoppet som föddes i Betlehem för två tusen år sedan. Herre Jesus, vår Frälsare, som föddes då och fortfarande är den goda nyheten om stor glädje att dela med alla människor på jorden. Vi prisar och ärar dig denna jul. 

Herre, i din nåd... hör våra böner. 

  

 

Vi ber tillsamans med Kyrkornas Världsråd för de statslösa människorna i vår värld. “En Herrens ängel visade sig i en dröm för Josef och sade: Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” Matt 12:13 

Herre, i din nåd...   hör våra böner. 

Japanese December 31, 2020

 

Sabeel Wave of Prayer 2020/12/31

 

#国連によると、ここ数ヶ月間、イスラエルの入植者によるパレスチナの市民とその財産に対する攻撃がこれまでになく頻発しています。パレスチナの農民や羊飼いに対する攻撃はしばしばイスラエル軍の協力の下で行われています。1218日金曜日、ナブルス南部の村アル=ルバン・アシュ=シャルキヤで、不法な入植地に住むイスラエル人が水道管を破壊し、樹木を倒しました。その翌日、西岸地区南部のマサフィル・ヤッタでは農民や羊飼いが入植者に襲われ、負傷しました。

 

主よ、祈ります。不法なイスラエルの入植者によるパレスチナ人に対するとめどない暴力がどうか止みますように。パレスチナ人をますますきつく締め付けているイスラエルによる占領が解かれますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

 

1221日月曜日、イスラエルの幹線道路の一つがアラブ系イスラエル市民のデモ隊によって封鎖されました。イスラエル当局が犯罪を抑止するための予算配分をしないためにアラブ系市民の住む地域が無法地帯化していることを訴えるデモでした。2020年、殺人事件は過去最多を記録し、98人が犠牲となりました。

 

主よ、どうか抗議の声が聴かれますように。イスラエルのアラブ系市民の住む地域で暴力が野放しにされませんように。イスラエル政府がこの問題に取り組みますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

 

#パレスチナ被拘禁者委員会は、1220日日曜日、今年これまでに140人のパレスチナ人の政治的囚人がイスラエルの監獄でCOVID-19に感染したことを明らかにしました。

 

主よ、どうかパレスチナ人囚人の命を救うために諸国際人権団体が介入しますように。イスラエル政府に圧力がかけられて、パレスチナ人囚人の健康、福祉、安全を守るための義務が果たされますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

 

#ヘブロン近郊ジャバル・ジャレスで、不法な入植者であるイスラエル人女性が道路を渡ろうとしていた3人のパレスチナ人の子どもを轢こうとしました。子どもたちは近くにいたパレスチナ人によって轢かれる前に助けられました。

 

主イエスよ、あなたは弟子たちを叱られ、小さな子どもたちがみもとに来ることをゆるし、それを妨げてはならないと言われました。イスラエルによる占領下で日々、嫌がらせ、暴力、逮捕に遭っているヘブロンをはじめとする西岸地区に住む子どもたちをみ前にお連れします。どうかこの悪夢が終わり、子どもたちに今よりもよい将来が与えられますように。かれらが正義と平和の地に生きることができますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

 

1220日、イスラエルは全国民に対する新型コロナウィルスのワクチン接種を始めました。ワクチン接種センターは57箇所にありますが、感染者をより多く出していて全人口の20%を占めるアラブ系市民の住む地域には3箇所しかありません。

 

主よ、民族、肌の色、宗教に関係なく、すべての市民がワクチンの接種を受けられるようにするための対策がどうか早急に取られますように。イスラエルの保健医療政策の責任を担う人々が差別をなくしますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

 

#非暴力行動クミ・ナウのチームの世話でZOOMを通して参加できるサビールの礼拝がアドベントに毎週献げられて、世界中の人々が礼拝を共にしました。2021年もこの礼拝は続けられます(毎週木曜日の午後6 ※日本時間では金曜日午前1時)。

 

主イエスよ、このアドベントにわたしたちを集めてくださり、パレスチナ人クリスチャンと共に礼拝をお献げできたことを感謝します。闇に覆われている時代にあっても、二千年前、希望がベツレヘムで生まれたことを覚えます。主イエス、わたしたちの救い主よ、二千年前にお生まれになり、今なお世界のすべての人々と分かち合うべき大いなる喜びのよき知らせよ、このクリスマスの時にあって、あなたを讃え、礼拝をおささげします。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

 

#世界教会協議会(WCC)に連なり、世界中の国のない人々のために祈りましょう。

 

「主の天使が夢でヨセフに現れて言った。『起きて、幼子とその母を連れて、エジプトへ逃げ、私が告げるまで、そこにいなさい。ヘロデが、この子を探し出して殺そうとしている。』」(マタイ2:13)神よ、世界中の国のない人々を覚えて感謝をささげます。たとえどこの国籍を持っていなくても、自分は神の目に価値あるものであるという意識をもって生きている人々のゆえに。国のない人々に手を差し伸べ、くつろいだ気持ちにさせ、かれらの直面している困難に取り組んでいる人々のゆえに。憐れみ深い主よ、わたしたちの嘆願をお聞きください。人を国籍のない状態に追いやる差別、周縁化が止みますように。支援を欠き、国籍がなく、皆から忘れられているように感じている人々のために祈ります。教会、その他の組織が、国籍のない人々に手をさしのべ、生きるのに必要なものを提供しますように。各国政府、諸国際機関が政策と慣行を変え、すべての人がどこかに所属していると感じられるようになりますように。主よ、御憐れみにより/わたしたちの祈りを聞き入れてください

Tuesday, December 29, 2020

French December 31, 2020

 


 PRIÈRE DE SABEEL

                                                                    

Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.

Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité, et pour le respect de la dignité de tout être humain.

À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.

 

 

Vague de prière pour le jeudi 31 décembre 2020

• Ces derniers mois, les attaques de colons israéliens contre des civils palestiniens et leurs propriétés ont atteint des sommets, nous disent les Nations Unies. De plus, ces attaques contre des fermiers et des bergers palestiniens sont souvent menées avec la collaboration de l’armée israélienne. C’est ainsi que vendredi 18 décembre, des colons israéliens –tous illégaux !- ont détruit des canalisations d’eau et des arbres dans le village d’al-Luban ash-Sharkiva, au sud de Naplouse. Le lendemain ce sont des fermiers et des bergers palestiniens de Masafir Yatta dans le sud de la Cisjordanie occupée qui se sont fait attaquer et blesser par des colons israéliens, tous illégaux.

Seigneur, nous te prions pour que cesse ce déferlement de violence des colons israéliens illégaux contre des Palestiniens. Nous prions pour que prenne fin l’emprise de l’occupation israélienne, qui se resserre de plus en plus sur les Palestiniens. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Lundi 21 décembre, l’une des principales artères d’Israël a été bloquée par des protestataires israéliens arabes. Ils attiraient l’attention sur la dégradation de l’ordre public dans les villes et les quartiers israéliens arabes, en raison du défaut de fourniture, par les autorités israéliennes, des ressources nécessaires pour endiguer la vague de criminalité. Ce sont 98 morts qui ont ainsi été enregistrés comme victimes en 2020 parmi les Israéliens arabes.

Seigneur, nous prions pour que les voix des protestataires soient entendues. Nous prions pour qu’on ne laisse pas se développer sans y réagir la violence au sein des communautés israéliennes arabes, et pour que le gouvernement israélien prenne ce problème au sérieux. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Dimanche 20 décembre, un porte-parole de la Commission des détenus et anciens détenus de Palestine a déclaré qu’à ce jour 140 prisonniers politiques palestiniens ont contracté la Covid-19 dans des prisons israéliennes.

Seigneur, nous prions pour que les organisations internationales de défense des droits humains interviennent pour sauver la vie des prisonniers palestiniens. Nous te demandons que des pressions s’exercent sur le gouvernement israélien pour l’inciter à honorer ses propres engagements à assurer la santé, le bien-être et la sécurité des prisonniers palestiniens. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Une femme colon –illégale !- israélienne a tenté de renverser avec sa voiture trois enfants palestiniens qui allaient traverser la route à Jabal Jales, près d’Hébron. Un Palestinien s’est précipité et a pu sauver les enfants avant qu’ils ne soient heurtés par la voiture.

Seigneur Jésus, tu as réprimandé tes disciples et tu leur as demandé de laisser venir à toi les petits enfants et de ne pas les en empêcher (Mt. 19.13). Nous te présentons les enfants d’Hébron et d’ailleurs en Cisjordanie, qui souffrent quotidiennement de harcèlement, de violence et d’arrestation sous l’occupation israélienne. Nous aspirons pour eux à la fin de ce cauchemar et à un meilleur avenir : qu’ils puissent vivre dans une terre de justice et de paix ! Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Le système de santé israélien a commencé dimanche 20 décembre sa campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Il y a en tout 57 centres de vaccination, mais seulement trois d’entre eux sont prévus pour la population israélienne arabe. Le taux d’infection est élevé dans les zones arabes, qui représentent plus de 20% de la population totale.

Seigneur, nous te prions pour qu’il y ait des actions urgentes pour rendre les vaccins accessibles à tous les citoyens, indépendamment de leur ethnie, de leur couleur ou de leur religion. Nous prions pour que les responsables des fournitures de soins en Israël veillent à éliminer toute discrimination. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Des fidèles du monde entier ont participé ce mois de décembre aux célébrations hebdomadaires de Sabeel diffusées sur Zoom par l’équipe de Kumi. Ces services vont se poursuivre chaque jeudi en 2021, à 17 heures heure française.

Merci, Seigneur Jésus, d’avoir pu nous rassembler et célébrer avec les chrétiens de Palestine durant le temps de l’Avent. Même en ces temps sombres nous gardons en mémoire l’espérance née à Bethléem il y a deux mille ans : Toi, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, né en ce temps-là et qui es toujours la Bonne nouvelle d’une grande joie à partager avec tous les peuples de ce monde. Nous te louons et nous t’adorons en ce temps de Noël. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour toutes les populations apatrides de ce monde. « Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; restes-y jusqu’à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr » (Mt. 2.13). Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

 

 

Invitation à la vague de prière

Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel, locaux et internationaux, de prier à un rythme hebdomadaire pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, et aussi tous les jeudis lors du Service de communion de Sabeel. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de prière » recouvre le monde entier.

 

Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/

Vous y trouverez les prières et bien d’autres informations.

 

German December 31, 2020

 

Sabeel - Welle des Gebets

Jeden Donnerstag versammelt sich die Gemeinde in Jerusalem zum Abendmahl und zum Gebet. Ein Gebet, das in diesem Gottesdienst gebetet wird, wird auch an die Beter in aller Welt gesendet, damit in jeder Region um 12 Uhr das Gebet gebetet wird, damit eine Welle des Gebets rund um die Erde entsteht.

 

 

31. Dezember 2020

 

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser und deren Eigentum in den letzten Monaten dramatisch zugenommen. Diese Angriffe auf palästinensische Bauern und Hirten geschehen oft mit der Unterstützung israelischer Soldaten. Am Freitag, 18.Dezember haben illegale israelische Siedler in al-Sharqiya, südlich von Nablus Wasserrohre und Bäume zerstört. Am folgenden Tag wurden in Masafir Yatta, im Süden der besetzten Westbank palästinensische Bauern und Hirten von illegalen israelischen Siedlern angegriffen und verletzt.

 

Gott, wir bitten, dass diese Ausbrüche von Gewalt illegaler israelischer Siedler gegen Palästinenser aufhören. Wir bitten, dass der Würgegriff der israelischen Besatzung, der die Palästinenser immer stärker einschnürt, endlich gelockert wird.

                 Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 

Am Montag, 21.Dezember wurde eine der wichtigsten Durchfahrtstraßen in Israel von arabisch- israelischen Demonstranten blockiert. Sie wollten auf den Zusammenbruch von Recht und Ordnung in arabischen Städten aufmerksam machen, der dadurch geschieht, dass israelische Behörden nicht die nötigen Mittel bereitstellen, diese Gewaltwelle zu stoppen. Im Jahr 2020 sind in der arabisch-israelischen Bevölkerung mit 98 Opfern sehr viele Todesfälle berichtet worden.

 

Herr, wir bitten, dass die Stimmen der Demonstranten gehört werden. Wir bitten, dass Gewalt in arabisch-israelischen Kommunen nicht ungebremst weiterläuft und dass die Regierung Israels dies Problem anpackt.

                 Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 

Am Sonntag, 20.Dezember hat ein Sprecher der Kommission palästinensischer Gefangener und ehemaliger Gefangener erklärt, dass in diesem Jahr bis jetzt 140 palästinensische politische Gefangene in israelischen Gefängnissen mit dem COVID-19 Virus infiziert wurden.

 

Herr, wir bitten, dass internationale Menschenrechtsorganisationen sich dafür einsetzen, das Leben von palästinensischen Gefangenen zu retten. Wir bitten, dass auf die Regierung in Israel Druck ausgeübt wird, damit sie ihrer Verpflichtung nachkommt, Gesundheit und Wohl und Sicherheit der palästinensischen Gefangenen sicher zu stellen.

                Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 

Eine illegale israelische Siedlerin hat versucht, drei palästinensische Kinder zu überfahren als diese in Jabal Jales bei Hebron die Straße überqueren wollten. Ein Palästinenser konnte durch seinen Einsatz die Kinder retten, bevor sie überfahren wurden.

 

Herr Jesus, du hast deine Jünger getadelt und ihnen gesagt, sie sollen die Kinder zu dir kommen lassen und sie ja nicht aufhalten (Matthäus 19,14). Wir bringen vor dich die Kinder von Hebron und anderen Orten, die jeden Tag Schikanen, Gewalt und Verhaftung durch die israelische Besatzung erleiden. Wir sehnen uns nach einem Ende dieses Alptraums und einer besseren Zukunft für sie, dass sie in einem Land des Rechts und des Friedens leben können.

               Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 

Am Sonntag, 20.Dezember hat das israelische Gesundheitsministerium mit der Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Es gibt 57 Impfzentren, aber nur drei für die arabische Bevölkerung. Es gibt aber in den arabischen Gebieten sehr viele Infizierte, und ihr Anteil an der gesamten Bevölkerung beträgt 20 %.

 

Herr, wir bitten, dass umgehend dafür gesorgt wird, dass die Impfungen der ganzen Bevölkerung zugutekommen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Wir bitten, dass die Verantwortlichen in Israel dafür sorgen, dass keine Diskriminierung stattfindet.

                    Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 

Gläubige in aller Welt haben die wöchentlichen Gottesdienste von Sabeel besucht, die das Kumi Now Team via Zoom angeboten hat. Diese Gottesdienste werden im Jahr 2021 fortgeführt. Sie finden jeden Donnerstag um 18 Uhr (Jerusalemer Zeit) statt.

Zur Anmeldung: https://sabeel.org/sabeel-december-services-2020/

 

 

Wir danken dir, Herr Jesus, für die Gelegenheit, in dieser Adventszeit gemeinsam mit Christen in Palästina Gottesdienste zu feiern. Auch in finsteren Zeiten erinnern wir uns an die Hoffnung, die vor 2000 Jahren in Bethlehem zur Welt kam. Herr Jesus, unser Heiland, damals geboren, und immer noch die gute Botschaft großer Freude, die mit allen Menschen der Welt zu teilen ist. Wir loben und feiern dich in dieser Weihnachtszeit.

                  Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unser Gebet.

 

Wir beten mit dem Weltrat der Kirchen für alle staatenlosen Menschen der Welt.

„Ein Engel Gottes erschien Joseph im Traum und sagte: „Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und fliehe nach Ägypten, und bleibt dort bis ich euch Nachricht gebe, denn Herodes lässt nach dem Kind suchen, um es zu töten“ (Mt 2,13).

                  Herr, nach deinem Erbarmen erhöre unsere Gebete.  AMEN.

 

Übersetzung G. Vöhringer

 

 

Englisch: http://sabeel.org/category/wave-of-prayers/

 

www.kuminow.com

Arabic عربي December 31, 2020

 

صلاة السبيل

31 – 12 – 2020

 

 

شهد الفلسطينيون تصاعداً في اعتداءات المستوطنين. ولم يسلم الفلاحون الفلسطينيون والرعاة من هذه الاعتداءات التي تتم بحراسة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس نفذ مستوطنون أعمال تخريب أشجار وتدمير أنابيب المياه، وذلك يوم الجمعة 18 كانون الأول. كذلك في اليوم الذي يليه تعرّض مزارعون ورعاة فلسطينيون في مسافر يطا جنوبي البلاد إلى اعتداءات من قبل عصابات من المستوطنين.

·       عندما نفكر برعاةٍ في الحقول... نكون في الميلاد. عندما نرثي لآلام الفلاحين... نكون في الميلاد. عندما نؤمن بأن العدل سيسود... نكون في الميلاد. عندما نفرش القلوب بالرجاء... نكون في الميلاد.
"ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ" (ترنيمة مسيحية)

في موسم زيارة الرعاة والمجوس لمغارة في بيت لحم، وفي موسم قتل هيرودس لأطفال فلسطين نسألك يا رب أن تكون مع كافة الرعاة والفلاحين الفلسطينيين الذين يتعرضون للاضطهاد وسياسات الاقتلاع.   

في يوم الاثنين 21 كانون الأول تظاهر فلسطينيون من داخل الخط الأخضر وأغلقواً طريقاً عمومياً احتجاجاً على الفلتان الأمني في عدد من المدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر واهمال السلطات لها. يُذكر أن ما يقارب 98 عربياً لقوا مصرعهم عام 2020 جراء العنف والفلتان الأمني.

·       عندما ننبذ العنف في البلاد... نكون في الميلاد. عندما نكفكف الدموع في العيون... نكون في الميلاد. عندما يزول في قلوبنا الجفاء.... نكون في الميلاد. عندما نذوب في كيان الله... نكون في الميلاد. 
"ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ" (ترنيمة مسيحية)
يا رب. في موسم ميلادك المجيد نصلي أن تنتصر روح المحبة على روح الشر والعنف. نسألك أن تواسي كافة العائلات التي فقدت أبناءها جراء الفلتان الأمني.

 

في يوم الأحد 20 كانون الأول أعلن ناطق بلسان الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن 140 معتقلاً سياسياً فلسطينياً أصيب بفيروس كوفيد-19 في السجون الإسرائيلية.

·       عندما نفكر في أسرانا الكرام... نكون في الميلاد. عندما نعالج جراح الأمهات... نكون في الميلاد. عندما يهلل أطفالنا بالعيد... نكون في الميلاد. عندما نؤمن أن كوفيد سيزول... نكون في الميلاد.

"ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبِتُ الحُبُ" (ترنيمة مسيحية)
يا رب. نصلي أن تعين كافة الأسرى والمعتقلين وخاصة في ظروف فيروس كوفيد 19 وأن تمنح ذويهم وأصدقاءهم القوة والأمل وأن تحررنا من الاحتلال ومن القيود الزائفة التي يعتقد أنها تخفي ممارساته.

 

حاولت مستوطنة إسرائيلية دهس ثلاثة أطفال فلسطينيين في طريقهم قرب الخليل ومن حسن حظهم أنه قام فلسطيني بإنقاذهم.

·       عندما أقبّل رفيقي دون غش... أكون في الميلاد. عندما أفكر في أطفال البلاد... أكون في الميلاد. عندما نصلي أن يحل العدل في البلاد. نكون في الميلاد.
"ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ" (ترنيمة مسيحية)

    اللهم العظيم. نصلي أن تحل العدالة والسلام في بلادنا وأن يحيا أطفالنا واقعاً أرحم.

 

سيتم نشر اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في البلاد ابتداء من يوم الأحد 20 ديسمبر. ومن المؤمل أن يتم التلقيح أيضاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

·       عندما نؤمن أن النور سيعود... نكون في الميلاد. عندما نردد التهاني برجاء... نكون في الميلاد.  عندما نفرش القلوب بالرجاء... نكون في الميلاد. عندما نؤمن بأن السلام سيسود. نكون في الميلاد.
"ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ " (ترنيمة مسيحية)
 يا رب. مع اقتراب التلقيح نسألك أن تواسي كل من يعاني من أزمة صحية وكل من فقد عزيزاً بسبب الكورونا. نسألك أن تعوض كافة الأشخاص الذين تضرروا اقتصادياً نتيجة لهذه الأزمة وأن تباركنا جميعاً بنورك القدوس.
"ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ" (ترنيمة مسيحية)


يعقد مركز السبيل لقاءات أسبوعية عبر تقنية الزوم في زمن المجيء. ستستمر اللقاءات عام 2021 أيام الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس.

·       عندما نصلي عبر المسافات. نكون في الميلاد. عندما نساعد مريضاً في الطريق... نكون في الميلاد. عندما نصون الكلام والأفعال... نكون في الميلاد. عندما تذوب نفوسنا في كيان الله نكون في الميلاد.

 "ليلة الميلاد يُمحىَ البُغضُ ليلة الميلاد تزهرُ الأرضُ
ليلة الميلاد تُبطلُ الحربُ ليلة الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ " (ترنيمة مسيحية)
نشكرك يا رب على أنك انعمت علينا بهذه اللقاءات ونسألك أن تبارك لقاءاتنا وأنشطتنا عام 2021.

·       نضم صوتنا إلى مجلس الكنائس العالمي ونردد "إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلًا: «قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ، وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَ. لأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ يَطْلُبَ الصَّبِيَّ لِيُهْلِكَه" (متى 2: 13).