Thursday, September 30, 2021

Dutch September 30 , 2021

                                                         Sabeel Wave of Prayer                                                            

                                                                      30. 9. 21

***Deze week hield  KUMI NOW zich bezig met de ellendige toestand waaronder de BedouÏine- gemeenschappen in Palestina en Israël moeten leven. Al tientallen jaren lijden zij onder het getreiter van de Israëlische autoriteiten waarbij regelmatig huizen in puin worden gelegd en verplichte  overplaatsingen   plaats vinden.  Op zaterdag 2 oktober , de geboortedag van Mahatma Gandi,  wordt de dag van “Non-Violence” (geweldloosheid) gevierd. De week die daar op volgt  zal Kumi Now de aandacht richten op organisaties die zich richten op “een cultuur van vrede, tolerantie, begrip en geweldloosheid”.                                                                                              Gebed:                                                                                                                                                             Eeuwige, wij bidden voor de vele mensen en groepen die aan alle kanten van het conflict in Palestina en Israël staan  en die werken aan het tot stand komen van een rechtvaardige oplossing door middel van geweldloosheid.                                                                    Eeuwige,  . . . . . . . in Uw genade, hoor onze gebeden.

 

*** Op vrijdag 24 september vond de begrafenis van Mohammed Khabisan plaats in Beita ten zuiden van Nablus op de West Bank. Mohammed werd gedood door een schot in zijn hoofd tijdens gevechten tussen Israëlische troepen en Palestijnse protestgroepen. Hun protest richtte zich tegen de illegale woningen waar de kolonisten die zomer uit  waren vertrokken als onderdeel van een overeenkomst met de Israëlische regering. Hierbij kregen  de kolonisten de hoop te kunnen terugkeren naar de kolonie die gesloten bleef met militaire bewaking.                                                                           Gebed:                                                                                                                                                                     Wij bidden voor de familie van Mohammed en voor zijn vrienden die treuren om zijn dood. Wij bidden ook om een eind aan de snelle  uitbreiding van illegale Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse Gebieden.                                                                                                                                   Eeuwige,  .  . in Uw genade, hoor ons gebed.

 

*** Vorige week stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met een bedrag van 1  miljard dollars aan hulp  om Israëls “Iron Dome System” (ijzeren koepel)  compleet te maken.  Slechts 9 Democraten stemden tegen deze steun. De Verenigde Staten doneren op het ogenblik 3,8 miljard dollars per jaar aan militaire steun voor Israël.                                                                                                                         Gebed:                                                                                                                                                           Eeuwige,  wij bidden om recht, vrede en veiligheid voor allen  die in het Heilige Land wonen, niet alleen voor de Israëlische mensen. Wij bidden om een eind aan de Israëlische bezetting en de enorme uitbreiding van het wapentuig, de veiligheids-systemen en de militaire gevangenissen.            Eeuwige, in Uw genade . . . . . hoor ons gebed.

 

*** De afgelopen week heeft  Amin Shweki de insuline injecties tegen zijn diabetes geweigerd. Hij protesteerde hiermee tegen zijn Administratieve  Gevangenschap. Hij is de eigenaar van een bekende winkel met glaswerk in de Oude Stad Jeruzalem. Hij werd opgepakt tijdens  een golf van arrestaties in lunchtijd waarbij geprotesteerd werd over Sheikh Jarrah en het bombardement op Gaza.                                                                                                                                                                 Gebed:                                                                                                                                                                                                                                  Eeuwige,  wij bidden voor Amin als zijn gezondheid achteruit gaat vanwege zijn protest tegen zijn gevangenschap zonder beschuld te zijn. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten stoppen met deze inhumane vorm van gevangenschap waarbij Palestijnen niet formeel worden beschuldigd en hun het recht op een proces wordt onthouden waardoor zij  een onbepaalde tijd gevangen zitten.                    Eeuwige, in Uw genade . . . . . hoor ons gebed. 

 

***Toen Muhammad Hassan stond te werken op het dak van het pas gebouwde  huis van zijn broer in Qushrah ten zuidoosten van Nablus, drong op zaterdag 3 juli een grote groep gewapende kolonisten, begeleid door vier Israëlische soldaten,  het dorp binnen. De groep begon Muhammad met  stenen te bekogelen. Hij probeerde zich tegen  die groep  te verdedigen door stenen naar ze te gooien maar hij werd neergeschoten door een van de soldaten. De soldaten voorkwamen dat de dorpelingen Muhammad  konden helpen.  Na enig uitstel werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij later die dag stierf vanwege de wonden.                                                                                                                            Gebed:                                                                                                                                                                               Eeuwige,  wij bidden voor Muhammads familie als zij treuren om zijn dood die geschiedde zonder dat het uitgelokt was.  Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten alle soldaten die zich niet houden aan  alle internationale humanitaire wetten  betreffende  “begin met vuren”  verantwoordelijk houden.                                                                                                                                   Eeuwige,  in Uw genade . . . . . . . hoor ons gebed.

 

***Het werd Palestijnse leerlingen expres onmogelijk gemaakt op tijd op school te komen op 22 september. Israëlische strijdkrachten verhinderden hen de weg van Nablus naar Ramallah te nemen. Ze moesten over ruw terrein klimmen om bij hun school in het dorp al-Lubban Ash Sharqiya ten zuiden van Nablus te komen. Te zelfder tijd werd in het nabij gelegen dorp Ammuriya  een 17- jarige student twee uur vast gehouden voor hij werd vrij gelaten.                                                                                                          Gebed:                                                                                                                                                                           Eeuwige, het onderwijs van veel Palestijnse leerlingen wordt gehinderd door de Israëlische autoriteiten. Wij bidden dat de Israëlische regering dezelfde toegang tot onderwijs en bronnen garandeert voor Palestijnse en Israëlische kinderen.                                                                                Eeuwige, in Uw genade . . . . . . hoor ons gebed.

 

*** Op donderdag 23 september werd in het Hof van Beroep in Den Haag bezwaar aangetekend tegen het verlenen van immuniteit tegen de  twee voormalige Israëlische militaire commandanten Benny Ganz en Amin Eskel.  Ismail Zaiada opent een zaak tegen deze commandanten vanwege een gericht bombardederen op zijn huis in Gaza. Zes leden van zijn familie werden gedood en een jonge jongen en een vriend die op bezoek waren.                                                                                               Gebed:                                                                                                                                                                          Eeuwige, U bent rechtvaardig en wij stellen ons vertrouwen op U. Wij bidden dat in de hele wereld landen zich aan het internationale recht houden en de mensen die wandaden tegen de mensheid  begaan verantwoording moeten afleggen.                                                                                                 Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

 

 

***Op woensdag 22 september vergrendelden  Israëlische troepen de archeologische  vindplaats in Sebastia, nabij de noordelijke stad Nablus.  De vindplaats, waarvan gedacht wordt dat het de begraafplaats van Johannes de Doper is, werd  een plaats van conflict waarbij Israël  probeert  het gebied onder controle te krijgen.                                                                                                                                                               Gebed:                                                                                                                                                                              Eeuwige, de  plaatsen van archeologisch en religieus belang staan onder een voortdurende bedreiging door strijdkrachten en kolonisten. Wij bidden voor een eind aan alle overtredingen die zowel door de kolonisten als door de Israëlische strijdkrachten tegen ons volk, onze  eigendommen, bezittingen en  erfgoed  worden begaan.                                                                                                          Eeuwige, in Uw genade . . . . . .  hoor ons gebed.

 

Gebed:                                                                                                                                                                    Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereld Raad van Kerken voor de landen Bolivia, Brazilië, Chili en Peru.                                                                                                                                                               Eeuwige, in Uw genade . . . . . . hoor ons gebed


Tuesday, September 28, 2021

Swedish September 30 , 2021

 

Bed med Sabeel

30 september 2021

  

Veckans onlinesamling med Kumi Now behandlade den svåra situationen för beduingrupper i Palestina och Israel. De har lidit av de israeliska myndigheternas trakasserier under tiotals år, genom många husrivningar och fördrivningar.  

Den internationella dagen för icke-våld uppmärksammas på lördag, den 2 oktober, som också är Mahatma Gandhis födelsedag. Under den kommande veckan kommer Kumi Now att fokusera på organisationer som strävar efter att “säkra en kultur av fred, tolerans, förståelse och icke-våld”.

  

Herre, vi ber för de många individer och grupper som arbetar på alla sidor av konflikten i Palestina och Israel för att nå en rättvis lösning genom icke-våld.

Herre, i din nåd...   hör våra böner

  

 

Fredagen den 24 september begravdes Mohammed Khabisah i Beita, söder om Nablus på Västbanken. Mohammed dödades när han sköts i huvudet av israeliska trupper under sammanstötningar med palestinska demonstranter. Demonstranterna var på väg mot en illegal israelisk bosättarutpost, där bosättare flyttade in under sommaren efter att den israeliska regeringen hade gett dem ett hopp om att få återvända  till platsen som är stängd och under militär bevakning.

  

Herre, vi ber för Mohammeds familj och vänner i deras sorg. Vi ber också om ett slut på den snabba expansionen av illegala israeliska bosättarutposter på de ockuperade palestinska territorierna.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

Förra veckan beviljade USA:s representanthus ytterligare en miljard dollar i militär hjälp för att utveckla Israels Iron Dome-system. Endast nio demokrater röstade emot förslaget. Nu donerar USA över 3,8 miljarder dollar i militärhjälp till Israel varje år.

  

Herre, vi ber om rättvisa, fred och säkerhet för alla som lever i det Heliga landet, inte enbart israeler. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och den massiva ökningen av vapen, säkerhetssystem och militärfängelser.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

Under förra veckan har en palestinsk fånge, 61-årige Amin Shweiki, protesterat mot sin “administrativa detention”, genom att avstå från att ta de insulininjektioner han behöver för att behandla sin diabetes. Han är ägare till den välkända glassbutiken i Gamla Stan i Jerusalem. Han tillfångatogs i den våg av arresteringar som skedde efter protesterna i Sheikh Jarrah och bombningarna av Gaza, mitten av maj.

 

Herre, vi ber för Amin och hans försämrade hälsa när han protesterar mot att han fängslats utan rättegång. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska stoppa denna inhumana form av fängslande, som berövar palestinier formella anklagelser och rättvis rättegång och håller dem fängslade på obestämd tid.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.  

  

 

Muhammad Hassan arbetade på taket till sin brors nybyggda hus i Qusrah, sydöst om Nablus lördagen den 3 juli. En stor grupp av beväpnade bosättare, följda av fyra israeliska soldater, kom in i byn och började bombardera honom med stenar. Han försökte få dem att sluta genom att kasta sten mot dem, men han sköts och skadades av en av soldaterna. Efter väntan togs han till sjukhus men dog av sina skador samma dag.

  

 Herre, vi ber för Muhammads familj i deras sorg över den oprovocerade attacken och hans död. Vi ber att den israeliska militären ska hålla alla soldater ansvariga , som inte slutar med sin taktik av att använda eldgivning och följer internationell humanitär lag.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

Palestinska elever hindrades avsiktligt, onsdagen den 22 september, från att ta sig fram till sin skola i tid. Israeliska styrkor stoppade dem från att använda vägen mellan Nablus och Ramallah och de tvingades klättra i svår terräng  för att komma till skolan i byn al-Lubban Ash-Sharqiya, söder om Nablus. Samtidigt hölls en 17-årig student, från den närbelägna byn Ammuriya, fängslad två timmar innan han släpptes.

 

Herre, så många palestinska elever får sin skolgång sönderslagen av de israeliska myndigheterna. Vi ber att den israeliska regeringen ska säkra likvärdig tillgång och resurser för utbildningen av både palestinska och israeliska barn.

Herre i din nåd...   hör våra böner.

  

 

Torsdagen den 23 september tog Appellationsdomstolen i Haag upp en vädjan om att häva immuniteten för två tidigare israeliska befälhavare, Benny Ganz och Amin Eskel. Ismail Ziada driver ett ärende mot dem för den riktade bombattacken mot hans hem i Gaza, som dödade sex av hans familjmedlemmar, bland dem en ung pojke och en vän på besök.

  

Herre, du är rättvis och rättfärdig och vi litar på dig. Vi ber att länder världen över ska upprätthålla internationell lag och kommer att hålla dem ansvariga som begår brott mot mänskligheten.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

Onsdagen den 22 september stängde israeliska styrkor ner den arkeologiska platsen Sebastia, nära den norra delen av Nablus. Platsen, som antas vara Joahnnes Döparens gravplats, har blivit en plats för en kulturell konflikt, med  israeliska försök att ta kontroll.

  

Herre, viktiga arkeologiska och historiska platser  är under konstant hot från ockupationsstyrkor och bosättare. Vi ber om ett slut på alla brott som utförs av både bosättare och israeliska militära styrkor mot vårt folk, våra egendomar och vårt arv.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

  

 

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Bolivia, Brasilien och Peru.

Herre, i din nåd...   hör våra böner.

 

l

French September 30, 2021

 

PRIÈRE DE SABEEL

                                                                                           

Dieu de miséricorde et d’amour, nous Te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as gracieusement accordées. Nous Te rendons grâce pour ta présence et pour ta conduite sur le chemin de la paix où nous marchons.

Bénis l’œuvre de Sabeel et de ses amis, localement et internationalement. Dirige ses activités œcuméniques, interreligieuses, et en faveur de la justice. Accorde à nous tous le courage de faire face à l’oppression. Fortifie notre engagement au service de la justice, de la paix, et de la réconciliation entre tous les peuples, et particulièrement entre Palestiniens et Israéliens. Aide-nous tous à voir ton image les uns dans les autres. Rends-nous capables de nous dresser en faveur de la vérité et pour le respect de la dignité de tout être humain.

À toi seul soit la gloire et l’honneur, maintenant et pour toujours. Amen.

 

 

Vague de prière pour le jeudi 30 septembre 2021

• La rencontre en ligne de Kumi Now était consacrée cette semaine à la détresse des communautés de Bédouins en Palestine et en Israël. Elles ont subi des décennies de harcèlement de la part des autorités israéliennes, avec souvent des démolitions de maisons et des déplacements forcés. La Journée Internationale de la Non-Violence sera célébrée ce samedi 2 octobre, jour de la naissance du Mahatma Gandhi. La semaine prochaine, Kumi Now présentera les organisations qui s’efforcent de « garantir une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence ».

Seigneur, nous te remettons les nombreuses personnes et les nombreux groupes qui s’engagent sur les divers aspects du conflit en Palestine et en Israël afin d’y apporter une solution juste par la non-violence. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Vendredi 24 septembre les funérailles de Mohammed Khabisah ont été célébrées à Beita, au sud de Naplouse en Cisjordanie. Mohammed a été tué d’une balle dans la tête tirée par les troupes israéliennes lors d’affrontements avec des manifestants palestiniens. Ces manifestants protestaient contre un avant-poste illégal que de colons israéliens avaient créé. Les colons l’avaient quitté durant l’été suite à un accord avec le gouvernement israélien qui leur laissait l’espoir de pouvoir y revenir, mais le site est resté verrouillé et sous surveillance militaire.

Seigneur, nous te remettons la famille et les amis de Mohammed qui tous pleurent sa perte, et nous prions pour que cesse la rapide expansion des avant-postes illégaux de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• La semaine dernière la Chambre des représentants des États-Unis a donné son accord pour une aide militaire supplémentaire d’un milliard de dollars destinée à reconstituer le système israélien de défense anti-missile « Dôme de fer ». Seuls neuf démocrates ont voté contre ce financement. Les États-Unis fournissent actuellement plus de 3,8 milliards de dollars d’aide militaire annuelle à Israël.

Seigneur, nous prions pour la justice, la paix et la sécurité pour tous ceux qui vivent en Terre Sainte, et pas seulement pour les Israéliens. Nous prions pour que cesse l’occupation israélienne et pour que cesse l’augmentation massive d’armes, de systèmes de sécurité et de prisons militaires. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Depuis la semaine dernière le prisonnier palestinien Amin Shweiki, âgé de 61 ans, refuse de recevoir les injections d’insuline dont il a besoin pour contrôler son diabète, pour protester contre sa détention administrative. Propriétaire d’une boutique de verre bien connue de la vieille ville de Jérusalem, il a été arrêté avec beaucoup d’autres à la mi-mai, au moment des manifestations contre les expulsions de Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est et contre le bombardement de la bande de Gaza.

Seigneur, nous prions pour Amin dont la santé se détériore pendant qu’il proteste contre sa détention sans inculpation. Nous te demandons que les autorités israéliennes mettent un terme à cette forme inhumaine de détention, dans laquelle des Palestiniens sont arrêtés sans accusation formelle et sans avoir droit à un procès, et par laquelle ils sont maintenus en prison pour des durées indéterminées. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Muhammad Hassan travaillait sur le toit de la nouvelle maison de son frère à Qousrah, au sud-est de Naplouse le samedi 3 juillet quand un grand groupe de colons juifs armés est entré dans le village en compagnie de quatre soldats israéliens. Quand ils se sont mis à lancer des pierres sur lui, Muhammad a tenté de les repousser en lançant des pierres sur eux, mais l’un des soldats a alors tiré sur lui et l’a blessé. Les soldats ont empêché les autres villageois de lui venir en aide. Muhammad a finalement été emmené à l’hôpital où il a succombé à ses blessures plus tard dans la journée.

Seigneur, nous prions pour la famille de Muhammad qui pleure sa mort à cause d’une agression qu’il n’avait pas provoquée. Nous te demandons que les autorités militaires israéliennes demandent des comptes à tout soldat qui ne respecte pas les règles d’ouverture de feu conformément au droit humanitaire international. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Mercredi 22 septembre, des écoliers palestiniens ont délibérément été empêchés d’arriver à l’heure à leur école Les forces israéliennes les ont empêchés d’emprunter la route de Naplouse à Ramallah, de sorte qu’il leur a fallu passer par un terrain accidenté pour arriver à leur école dans le village d’al-Lubban Ash-Sharkiya, au sud de Naplouse. Dans le village voisin d’Ammouriya, un élève de 17 ans a été arrêté pendant deux heures avant d’être à nouveau libéré.

Seigneur, il y a tant d’élèves palestiniens dont la formation est perturbée par les autorités israéliennes. Nous prions pour que le gouvernement israélien garantisse le même accès et les mêmes ressources pour l’éducation aux enfants palestiniens et aux enfants israéliens. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Jeudi 23 septembre la Cour d’Appel de La Haye a reçu une objection à la reconnaissance de l’immunité des deux anciens commandants militaires israéliens Benny Gantz et Amin Eskel : Ismaïl Ziada a porté plainte contre ces deux commandants à cause du bombardement délibéré de sa maison à Gaza qui a tué six membres de sa famille, dont un jeune garçon et un ami qui était venu les visiter.

Seigneur, tu es juste et droit, c’est en toi que nous mettons notre confiance. Nous prions pour que des pays du monde entier continuent à défendre le droit international et à demander des comptes à ceux qui commettent des crimes contre l’humanité. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Mercredi 22 septembre, les forces israéliennes ont bouclé le site archéologique de Sébaste, près de la ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie. Le site que l’on dit être le lieu d’inhumation de Jean-Baptiste est devenu un lieu de conflit culturel depuis qu’Israël essaye d’en prendre le contrôle.

Seigneur, les sites archéologiques et religieux importants sont constamment menacés par les forces d’occupation israéliennes et les colons. Nous prions pour que cessent toutes les violations commises contre notre peuple, nos biens et notre patrimoine, tant par les colons que par les forces militaires israéliennes. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

• Nous joignons nos prières à celles du Conseil Œcuménique des Églises pour les populations de la Bolivie, du Brésil, du Chili et du Pérou. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

 

 

Invitation à la vague de prière

Ce service de prière permet à tous les Amis de Sabeel, locaux et internationaux, de prier à un rythme hebdomadaire pour les mêmes sujets de préoccupation dans la région. Envoyée au réseau de tous ceux qui soutiennent Sabeel, cette prière est utilisée au cours de célébrations dans le monde entier, et tous les jeudis lors du Service de communion de Sabeel. Chaque communauté reprenant ces intentions le jeudi à midi sur son propre fuseau horaire, cette « Vague de prière » recouvre le monde entier.

 

Vous pouvez aussi consulter le blog des Amis de Sabeel France : https://amisdesabeelfrance.blogspot.com/

Vous y trouverez les prières et bien d’autres informations.