Friday, January 24, 2020

Swedish January 23-2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ lyfter arbetet som Palestinian Academic Society for the Study of Internationel Affairs (PASSIA) utför. Passia bildades 1987 som en oberoende, ideell organisation som visar den palestinska situationen granskad genom akademisk forskning. Man fokuserar speciellt på den israeliska kränkningarna av internationell lag i östra Jerusalem.

  • Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av PASSIA, dess granskning av husrivningarna av palestinska hem och expropriation av mark och gudstjänstplatser i östra Jerusalem. Vi ber för alla dessa som söker att visa på orättvisor och riskerar sin egen frihet genom att säga sanningen till dem som har makten.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


I fredags, den 17 januari, stormade israelisk polis Al Aqsa-området efter det att tusentals palestinier hade svarat på ett upprop till bön och protest mot israeliska intrång på moskéområdet i strid med status-quo och planer på att ta över muslimernas heliga platser. Många som deltog i bönerna blev angripna och fem av de protesterande besköts med gummitäckta stålkulor. Liknande samlingar hölls i Ibrahimi- moskén i Hebron och i Gaza.
  • Käre Herre, vi ber om en lättnad i spänningarna runt muslimernas heliga platser. Vi ber att israeliska bosättare och myndigheter ska upphöra med sina våldsangrepp mot palestinier och börja visa en attityd av respekt och försoning för människor som har en annan tro.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.

Israeliska styrkor förstörde, den 16 januari, grunden till en ny skola som byggdes nära Yatta, söder om Hebron på den ockuperade Västbanken, utan att informera i förväg. Skolan planerades för att ta emot barn från avlägsna byar i området, vilka tvingas resa lång väg för att gå i skolan. Området ligger nära den illegala israeliska bosättningen Beni Hefer.

  • O Herre, vi ber för de unga barnen som lever i avlägsna byar i Palestina, som måste gå genom farlig terräng varje dag för att komma till skolan. Vi ber att de palestinska myndigheterna ska fortsätta sina försök att bygga skolor, trots bakslagen de möter genom rivningarna.

Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Ir Amim, en israelisk aktivistorganisation, släppte sin allra senaste rapport onsdagen den 15 januari. Den anger att 104 palestinska byggnaderna revs i östra Jerusalem under 2019, jämfört med 72 under 2018. Rapporten visar också att endast 7% av de byggnader som godkänts av stadsplanerarna var avsedda för palestinska områden.

  • Herre, vi tackar dig att en del israeler rapporterar om orättvisorna och ojämlikheten i behandlingen av palestinska invånare i Jerusalem av israeliska myndigheter. Vi ber om ett slut på genomförandet av husrivningar och ett slut på ockupationen av östra Jerusalem, Gaza och Västbanken.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Det tredje “International Meeting for Scientists for Palestine” hölls under veckoslutet, med början fredagen den 10 januari, i Massachusetts Institute of Technology i USA. Syftet med mötet är att främja och stödja utvecklingen av naturvetenskaplig forskning i Palestina, trots de kvävande effekterna av ockupationen. 200 deltog i konferensen bland dem 30 föredragshållare. Organisatören av konferensen, Ubai Aboudi, direktorn för Bisan Centre for Research i Ramallah arresterades i november 2019 och hålls nu internerad (adminstrative detention).

  • Käre Herre, vi ber för den internationella gemenskap av naturvetenskapliga forskare som arbetar för att främja utvecklingen av naturvetenskap i Palestina. Vi ber också om frigivning för Ubai Aboudi.

Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


Ahmad Zahran har hållits fängslad (administrative detention) sedan mars 2019. Han lider av sviktande hälsa efter att ha genomfört en hungerstrejk under 113 dagar i protest mot ordern att han skulle fängslas. Måndagen den 13 januari ringde han sin familj för att berätta för dem att han hade nått en överenskommelse med fängelseadministrationen att han ska friges den 25 februari.

  • Käre Herre, det verkar så hårt att palestinska, politiska fångar måste svälta sig själva nästan till döds för att befrias från arresteringsordern, som håller dem internerade i åratal på hemliga grunder, utan åtal och rättegång. Vi ber om ett slut på detta inhumana fängslande av 450 palestinier, som nu hålls internerade på detta sätt.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


  • Käre Herre Jesus, vi ber för Fader George Shahwans familj och vänner, nu när de sörjer att de förlorat honom. Han var en gammal vän och stödjare av Sabeel och vi tackar dig för hans tjänst som präst i den grekisk-ortodoxa kyrkan i Beit Jala.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


  • Under denna vecka av bön om kristen enhet, ber vi tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Cypern, Grekland och Turkiet.
Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


No comments:

Post a Comment