Wednesday, January 31, 2018

Swedish 1/2/2018

Sabeel Wave of Prayers
1 februari 2018
I en ny bok av Ronen Bergman, reportern för säkerhetsfrågor i tidningen Israeli Yediot Aharonot, redogör han för Israels ”2700” avrättningar. I boken för han fram både moraliska och juridiska farhågor orsakade av det statsstödda dödandet.
·         Herre vi minns alla de människor som dömts till döden av den israeliska regeringen utan en rättvis rättegång. Vi ber att den dagen ska komma när israeliska beslutsfattare överger svärdet och hålls ansvariga för sina brott.
Herre i din nåd … hör våra böner

Israelisk radio rapporterar att Israel har hindrat Palestinska myndighetens (PA) ansträngningar att erhålla observatörsstatus i FN-konferensen om nedrustning (UNOG). Israeliska utrikesdepartementet har uppenbarligen arbetat bakom kulisserna med USA, för att förhindra Palestinska myndighetens anslutning till det internationella organet i år.
·         Herre vi tackar dig för alla de människor som beslutsamt arbetar för att den palestinska rösten ska finnas med i internationella organ. Må försöken av Israels och USA:s regeringar att tysta palestinierna avslöja deras rädsla för sanningen i vår berättelse.
Herre i din nåd...

Israel aviserar för första gången en rättslig undersökning mot en förhörsledare i Shin Bet. Det är den första undersökningen av det slaget sedan enheten för klagomål mot Israels säkerhetstjänst inrättades för 10 år sedan.
·         Herre, vi minns alla de palestinska fångar som har fått utstå tortyr i israeliska fängelser. Måtte denna undersökning öppna ögonen i Israels rättsliga system och hos allmänheten, för de orättvisor och brott som begåtts mot palestinska fångar.
Herre i din nåd…

Yedioth Ahronoth, den största tidningen i Israel, både i upplaga och spridning, har kommit över konfidentiella dokument som avslöjar hur Israels säkerhetstjänst i åratal har agerat i den israelarabiska skolsektorn. Dessa hemligstämplade dokument visar hur Israels säkerhetstjänst påverkade det arabiska samhällets utbildningssystem, man avskedade lärare som ansågs vara ”hot” och anställde Shin Bet-agenter inom utbildningsministeriet.
·         Herre vi tackar dig för att sanningen alltid kommer upp till ytan. Vi tänker på alla de lärare som fortsätter att bli offer för den israeliska säkerhetstjänsten. Vi ber om ett sunt utbildningssystem som strävar efter att undervisa de studerande om deras rättigheter snarare än ett utbildningssystem som är ägnat åt att förtrycka och kontrollera.
Herre i din nåd…

Bosättare gjorde en räd mot byn Beit Safafa, nära östra Jerusalem och spraymålade ”Död åt araberna” på hebreiska innan de satte eld på ett fordon. Många rättighetsgrupper har anklagat Israel för att främja en ”kultur av straffrihet” för israeler som begår våldshandlingar mot palestinier.
·         Herre vi ber om säkerhet och skydd för våra byar och familjer mot våldsamma och rasistiska attacker av israeliska bosättare. Vi ber om din ande för att leda oss fram på en väg mot befrielse från den onda ockupationen som föder hat och konflikt.
Herre i din nåd…

Under World Economic Forum i Davos, när USA:s president Donald Trump talade tillsammans med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, ändrade Trump dramatiskt reglerna för den israelisk-palestinska fredsprocessen som pågått i årtionden, genom att säga ”vi tog bort Jerusalem från agendan”.
·         Herre, de arroganta makthavarna vet inte vad som behövs för fred. Vi ber om fortsatt uthållighet för det palestinska folket när vi kräver rättvisa från makthavarna. Måtte människorna i Jerusalem fortsätta att lära imperier som kommer och går att rättvisa är mäktigare än deras svärd och herravälde.
Herre i din nåd…


·         Herre, vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Algeriet, Libyen, Marocko, Västsahara och Tunisien.
Herre i din nåd…
No comments:

Post a Comment