Tuesday, November 12, 2019

Swedish November 14-2019


Bed med Sabeel
14 november 2019

104 civila palestinier, bland dem 43 barn, en kvinna och en sjukvårdare, skadades när israeliska ockupationsstyrkor (IOF) sköt mot fredliga protesterande under den åttioandra ”stora marschen för återvändande” denna fredag den 8:e november 2019. De israeliska ockupationsstyrkorna fortsatte att använda övervåld mot fredliga protestererande. 41 civila överlevde beskjutning med skarp ammunition, bland dem 2 barn med allvarliga skador, till detta kommer andra skador från gummikulor och tårgaskanistrar som gett skador framförallt på överkroppen.

  • Herre, vi fortsätter att be för alla som demonstrerar för rättvisa och lika värde. Vi ber i Jesu namn, som hävdade ”Välsignade är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade” Matt 5:6.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Vi uppmärksammar arbetet som utförs av Mennonite Palestine Israel Network (MennoPIN) i denna veckas Kumi Now-initiativ. MennoPIN arbetar för att väcka uppmärksamhet kring husrivningar på det ockuperade palestinska territoriet. Den israeliska regeringen beviljar mindre än 2% av de palestinska ansökningarna om bygglov. Sedan kräver de rivning av hem byggda utan tillstånd. De använder också hot om rivning som kollektiv bestraffning för all opposition mot den israeliska regeringen. Sådana trakasserier är illegala enligt internationell lag.

  • Herre, vi ber för alla dem som tvingas riva sina egna hem eller att betala den israeliska regeringen för att riva dem i Palestina. Vi ber att denna inhumana politik ska upphöra och att palestinier ska få rätten att bygga hem till sina familjer.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Israels högsta domstol godkände regeringens beslut att deportera den lokala direktorn för Human Rights Watch, tisdagen den 5 november. Omar Shakir, medborgare i USA, har fått tjugo dagar innan han måste återvända till USA, på grund av att sitt påstådda stöd för bojkottrörelsen. Med 2017 års lag kan den israeliska regeringen blockera inresa eller visa-förnyelse för den som stöder en bojkott av israeliska bosättningar på den ockuperade Västbanken.

  • Herre, vi ber för dem som arbetar för Human Rights Watch i Israel. Vi ber att de ska fortsätta att agera som ett sanningsvittne och att försöken att tysta sanningen de för fram ska omintetgöras.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

De israeliska myndigheterna frisläppte två jordanska medborgare som har varit fängslade i två månader. Hiba al-Labadi och Abdul Rahman Miri korsade King Husseins Bridge för att återvända till Jordanien den 6 november. Dessa arresteringar har ytterligare ökat spänningen i relationerna mellan Israel och Jordanien, 25 år efter fredsöverenskommelsen.

  • Herre, vi är tacksamma för frisläppandet av Hiba och Abdul Rahman efter interventionen av de jordanska myndigheterna. Vi påminner oss om att så många jordanska medborgare kvarhålls i åratal i israeliska fängelser, utan möjlighet att få rättvisa. Vi ber att denna form av internering i Israel ska upphöra.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

På fredag den 15 november kommer Sabeel att vara värd för en aktivitetsdag för kvinnor. Palestinska kvinnor ska mötas för att laga traditionella rätter som serveras vid kristna högtider.

  • Herre, vi ber att Sabeels kvinnodag ska bli ett tillfälle med glädje och gemenskap när dessa kvinnor delar sin kunskap om att laga traditionella rätter.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Sabeel Nasaret planerar att hylla arbetet som utförts av Violet Khoury, när hon pensioneras från deras lokala kontor. Många utländska besökare på Sabeels resor kommer att minnas Violets kraftfulla vittnesbörd om att växa upp i Nasaret som en palestinsk kristen, sedd som en andraklassinvånare i Israel efter 1948. Hon lyckades fullfölja sina studier i farmakologi, först i Jerusalem sedan i Rom och lyckades etablera sitt eget apotek mot alla odds. Hon kommer att firas som en stark och uthållig kvinna som arbetat hårt för att stödja sin familj, likaväl som att stödja Sabeels arbete i många år. Hon kommer att tillhöra Sabeels generalförsamling.

  • Tack Herre, för för Violet Khourys bidrag till Sabeels arbete. Vi tackar dig för de egenskaper hon blivit välsignad med och för det sätt hon har använt dem för att hjälpa andra.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Den 15 november är Palestinas självständighetsdag. Tyvärr, trots de 31 år som gått sedan självständigheten deklarerades 1988, har den inte blivit verklighet.

  • Herre, vi tackar för alla de organisationer som arbetar för att få till stånd en rättvis fred som kommer att låta Palestina uppleva verklig självständighet. Vi ber för förvandling och frihet i detta land.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Aotearoa Nya Zeeland och Australien.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.


No comments:

Post a Comment