Thursday, November 7, 2019

Swedish November 7-2019


Bed med Sabeel
7 november 2019

Minst 96 palestinier skadades i fredags när israeliska styrkor attackerade dussintals fredliga protesterande som deltog i åttioförsta fredagen av ”den stora marschen för återvändande” vid gränsen mellan Gaza och Israel. Flyganfall skakade också delar av Gaza när israeliska flygstyrkor besvarade raketanfall från Gaza med extrem intensitet.
  • Herre, vi fortsätter att be för Gazas invånare när de höjer sina röster i legitim protest och när de lider av konstant skräck för bombanfall från luften. Låt din vilja ske så att alla människor i detta land får glädjas över frukterna av en rättvis fred.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av den palestinska gräsrotsorganisationen ”Stop the Wall” (Stoppa muren). Under tiden som Israel har byggt sin 700 kilometer långa mur har man annekterat mer och mer palestinsk mark Mer än 85% av den segregerande muren har byggts på mark som tillhör palestinier och denna organisation arbetar för att den ska bort. Internationella domstolen i Haag fastslog 2004, att byggandet av muren är illegalt.
  • Käre Herre Jesus, vår fredsfurste. Du kommer en dag höja ett banér för alla länder och samla alla människor från jordens fyra hörn till dig. Herre, vi ber om ett slut på segregationen som orsakas av muren, vi längtar efter att den ska monteras ned och att den konfiskerade marken kan återbördas till de rätta ägarna.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Augusta Victoria-sjukhuset i östra Jerusalem har ett avancerat center för cancerbehandling där patienter, barn och vuxna, kan få den viktiga vård de behöver. Sjukhusets administration upplever en svår ekonomisk kris efter det att Israel och USA har genomfört allvarliga ekonomiska nedskärningar. Det palestinska folket har startat insamlingar för sjukhuset, men det finns ett desperat behov av ett större ekonomiskt tillskott.
  • Herre, vi ber för de som får behandling och de anställda på Augusta Victoria-sjukhuset. Herre, dessa palestinska patienter kan inte få den behandling de behöver någon annanstans. Vi ber att medel ska komma in för att kunna ge nödvändiga behandlingar och mediciner.

Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

I augusti planerade två demokratiska kongressmedlemmar från USA, Rashida Tlaib och Ilhan Omar, ett besök på det palestinska territoriet. Deras besök stoppades av Israel på grund av att de hade gett stöd för en bojkott av Israel i protest mot behandlingen av palestinierna. En virtuell reality-applikation har nu gjorts tillgänglig så att alla kan besöka de platser som skulle ha funnits i deras resrutt, bland annat östra Jerusalem, Hebron och Betlehem.
https://apps.apple.com/us/app/palestine-vr/id1483465433(
  • Herre, många människor har besökt Palestina och själva sett påverkan av den förtryckande politiken från den israeliska regeringen. Vi ber att fler människor ska använda den virtuella turen för att bevittna den orättvisa som palestinier lider av på grund av politiken.

Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Ett antal norska advokater och professorer i juridik publicerade dokumentet ”Försvara internationell lag” den 31 oktober. Dokumentet utmanar norska regeringens position om Israel och den ihållande kränkning av internationell lag som sker. De uppmanar till en introduktion av sanktioner mot Israel för landets allvarliga brott mot mänskliga rättigheter för palestinierna.
  • Herre, om och om igen har vi ropat högt till lagstiftare om hjälp att säkerställa respekten för internationell lag och mänskliga rättigheter i det Heliga Landet. Vi ber att lagstiftare runt hela världen ska ta emot det norska uppropet för att rättvisan ska återupprättas i Palestina/Israel.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Om precis en månad kommer Sabeel att vara värd för ett internationellt möte mellan 2:a och 7:e december, på olika mötesplatser i Betlehem. Mötet kommer att föra samman olika organisationer som arbetar för en rättvis fred i Palestina/Israel, bland dem, Kairos Palestine, Bethlehem Bible College, al-Liqa och Dar al-Kalima. Mötet kommer också att utforska Kumi Now-initiativet och olika sätt som den världsvida gemenskapen kan engagera sig i icke-våldsaktioner för att nå en rättvis fred i Palestina/Israel.
  • Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att föra de människor till Sabeels internationella möte, som du vill använda för att föra fram en rättvis fred i det Heliga Landet. Vi ber, Herre, att du ska välsigna de som kommer, så att de får ögon att se med och öron att höra med, för att förstå budskapet du vill att de ska föra med sig från mötet.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för öarna i Oceanien, Amerikanska Samoa, Cooköarna, Fiji, Franska Polynesien (Maohi Nui), Kanaky, Kiribati, Marshallöarna, Micronesien, Nauru, Nuie, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Solomonöarna, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

No comments:

Post a Comment