Wednesday, March 7, 2018

Swedish 8/3/2018


Sabeels bönevåg över världen
8 mars

Mörkret i Syrien fortsätter, hundratusentals har dött, miljoner har tvingats bort och flyktingar fortsätter att söka sig till säkerhet bort från de områden som en gång var deras hem.
·         Herre vi ber att din ande ska beröra oss eftersom vi har blivit likgiltiga inför det som sker i Syrien. De onda stormarna som fortsätter att blåsa i Syrien lämnar endast aska och rök efter sig. Bröder vänds mot varandra, människorna är nedbrutna och byar och städer är nedbrända till grunden. Käre Herre vi längtar efter det ögonblick när orden från profeten Jesaja blir verklighet ”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.”
Herre i din nåd……………

Gazaremsan är på gränsen till en humanitär katastrof som en följd av den israeliska blockaden. Den har orsakat över 1000 offer, en ruinerad ekonomi och en enklav där inte livets mest tillfälliga behov kan tillfredsställas.
·         Herre vi innesluter människorna i Gaza i våra böner. Låt din ande ge rättvisa till de människor som lever på marginalen och lider under de makthavande beslutsfattarna. Led oss Herre i det fortsatta arbetet för att göra slut på orättvisan och hålla Israel ansvarigt för människorna som hålls under belägring. Ge oss mod att utmana både ledarskapet i Ramallah och Gaza som har misslyckats med att skapa enighet och leda oss mot frigörelse.
Herre i din nåd…

Torsdagen den 8 mars är den internationella kvinnodagen när vi firar alla kvinnors kompetens och också erkänner behovet av att fortsätta trycka på för jämställdhet över hela världen. Vi uppmärksammar speciellt de palestinska kvinnorna den här dagen, de bär ofta den tyngsta bördan av våldet som utövas av den israeliska ockupationen. Det är kvinnorna som måste vara starka när männen och barnen arresteras. De är ofta lämnade ensamma med att bygga upp sina hus igen efter det att militären rivit dem och kvinnorna kämpar med att hålla samman samhället medan det utsätts för fortsatt förtryck.
·         Käre Gud, vi tackar dig för världens kvinnor och ber att de ska vara uthålliga och känna mod. Håll din hand över dem och led dem i deras trofasta kamp för fred och rättvisa för sig själva, sina familjer och länder.
Herre i din nåd……

Rawabi, den första palestinskt planerade staden, är det största projektet inom den privata sektorn som genomförts i Palestina. Staden har byggts med internationella planeringsprinciper, åtgärder för hållbar miljö, arkitektur anpassad till regionen, toppmodern infrastruktur och lättillgänglighet både för boende och besökare. Rawabis kommunstyrelse har utlyst en tävling för palestinska arkitekter för att utforma en kyrka för staden.
·         Herre vi ber för Palestina och alla dess invånare. Vi tackar dig för de goda interreligiösa relationerna i våra samhällen  och bevisen på kärlek.
Låt gästfriheten och vänligheten finnas kvar som grund i palestinska byar och städer.
Herre i din nåd…

”Sabeel Witness Visit” avslutas snart, efter att gruppen tillbringat 9 dagar med de levande stenarna i Kristus hemland.
·         Vi ber om en säker hemresa för alla deltagare. Låt dem återvända hem uppdaterade om sanningen och låt dem vara inspirerade att ge sitt vittnesbörd till andra så att deras ögon och hjärtan öppnas för de hårda realiteter som skapas av ockupationen.
Herre hör vår bön…

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Irland och Storbritannien.
Herre hör vår bön….


No comments:

Post a Comment