Wednesday, May 9, 2018

Sweden 10-May-2018


Bed med Sabeel
10 maj 2018

Enligt dokumentation från FN har etthundrafemtionio räder genomförts av israeliska militärstyrkor på den ockuperade Västbanken mellan 27 mars och 9 april. Före gryningen den 30 mars blev en palestinsk mor i Hebron överfallen när de försökte tillfångata hennes son. Hennes skada blev en brutna arm. I olika gryningsräder på Västbanken måndagen den 2 april tillfångatogs åtminstone tjugo palestinier israeliska styrkor, bland dem en far och hans son.

·         Käre Gud vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina och ett slut på den rädsla och det elände den framkallar. Vi minns de palestinier som hålls i israeliska militärfängelser och längtar efter deras befrielse.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Söndagen den 5 maj dog ännu en palestinsk ungdom av de skador han fått under ”Den stora marschen av protester” i Gaza. Azzam Uweida blev bara femton år, han sköts av en israelisk krypskytt med skarp ammunition.

·         Herre vi ber för alla i de palestinska familjer som förlorat en älskad, speciellt familjen Azzam. Vi ber också om tillfrisknande för dem som har skadats av den israeliska armèn.
Herre i din nåd…

Under fredagen den 4 maj, skedde den sjätte veckans demonstrationer i ”Den stora marschen för återvändande” i Gaza. Tusentals palestinier demonstrerar vid gränserna mot Israel.

·         Herre vi ber om säkerhet för dem som deltar i icke-våldsaktionen. Låt deras gråt höras och stötta internationell press i att erkänna rätten för palestinska flyktingar att återvända till sitt hemland, som de tvingades lämna.
Herre i din nåd…

Palestinierna kommer att högtidlighålla NAKBA:n den15 maj. Detta datum påminner dem om den katastrof som började för sjuttio år sedan, 1948, när femhundratrettio palestinska byar och städer förstördes och mer än sjuhundrafemtiotusen palestinier fördrevs från sina hem. En hel generation av palestinier har nu tvingats att leva sina liv som flyktingar.

·         Herre vi ropar efter barmhärtighet när vi sörjer över de orättvisor som drabbar det palestinska folket. Vi ber att du ska hålla hoppet levande i deras hjärtan, trots att de lider. Så många lever i ockuperade områden och utomlands under mycket svåra omständigheter och behöver komma tillbaka hem. Vi ber att palestinier ska hålla ut i sitt arbete för fred och att de kan förbli uthålliga när de utsätts för förtryck.
Herre i din nåd…

För många unga palestinier är utbildning fortfarande en källa till hopp om en bättre framtid. Den här veckan avslutar studerande i Palestina och Israel sitt skolår och många gör sina avslutande prov.

·         Herre, låt de studerande uppleva att de är väl förberedda och med självförtroende göra sitt bästa, även om det är osäkert omkring dem och låt sommarlovet bli en välkommen vila för alla barn. Vi ber speciellt för våra gymnasiestudenter när de gör sina viktiga examensprov. Låt våra unga aldrig förlora sin vision om en framtid i frihet och fred.
Herre i din nåd…

Det officiella   öppnandet av USA:s nya ambassad i Jerusalem är planerad till måndagen den 14 maj. Till ceremonin kommer mer än tusen dignitärer, varav tvåhundrafemtio amerikaner.

·         Herre, du hör dem som är bekymrade. Vi fortsätter att be för rättvisa. Under tiden ser vi ett kraftigt konspirerande mot palestinierna och att de förnekas sina mänskliga rättigheter. Låt dem som har makten förstå vad som krävs för fred, den fred som staden Jerusalem så väl behöver. Vi ber om säkerhet för de viktiga personer som kommer att delta i undersökningarna om hur internationell lag följs.
Herre i din nåd…

Israeliska myndigheter förstörde sex bostäder som tillhörde fyra små palestinska samhällen i South Hebron Hills. Förstörelsen lämnar familjer med barn utan tak över huvudet och utan dricksvatten.

·         Herre hjälp det palestinska folket att fortsätta att vara hoppfulla mitt i hopplösheten. Viljan att driva dem från sina hem verkar vara obeveklig. Vi ber att människor runt om i världen som bryr sig om fred och rättvisa kommer att fortsätta att säga sanningen om den israeliska ockupationen och de brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts av de israeliska myndigheterna.
Herre i din nåd…

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Indien, Pakistan och Sri Lanka.


No comments:

Post a Comment