Wednesday, May 23, 2018

Swedish May 24-2018


Bed med Sabeel
24 maj 2018
Måndagen den 14 maj skedde en massaker i Palestina. Sextioen palestinier dödades av israeliska styrkor under en dag enligt rapporter från Gazas hälsoministerium. Bland de döda fanns åtta barn. Under två dagars protester skadades 2771 palestinier av de israeliska styrkorna, bland dessa 225 barn och 86 kvinnor enligt Gazas hälsoministerium. Gazas befolkning har nått en nivå av svårigheter och förtvivlan som är omöjlig att uthärda och ovanpå detta kom flytten av USA:s ambassad till Jerusalem, som sammanföll med högtidlighållandet av 70-årsdagen av Nakban (Katastrofen).

·         Herre vi bekänner att vi är överväldigade av vrede. Vi ber att din ande ska verka i våra hjärtan och att hjälpa oss fortsätta att arbetet för rättvisa och att stå kvar i våra ansträngningar för att ropa på fred och försoning. Käre Gud, vi ber att du ska ge din nåd och tröst till dem som sörjer sina älskade.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Under denna  betydelsefulla vecka av har palestinier tvingats bevittna flytten av USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem dagen före högtidlighållandet av sjuttioårsdagen av Nakban. Många kristna har uttalat protester över blodsutgjutelsen bland de protesterande i Gaza. Den katolska kyrkan i det heliga landet lät sina klockor ringa för att sörja de döda. Många internationella och lokala kyrkor har publicerat uttalanden där de uttrycker sin upprördhet över den provokativa ambassadflytten och blodbadet i Gaza. I gudstjänster världen över har troende, med allvar bett för de lidande i Palestina och andra har tagit sin protest ut i demonstrationer på gatorna.

·         Herre, vi tackar för de profetiska rösterna för rättvisa och fred från hela världen. Låt deras böner fortsätta ge ett eko genom gudstjänsthus tills det land vi kallar det heliga landet, återigen är en säker plats för dem som ser det som sitt hem.
Herre i din nåd…

FN:s råd för mänskliga rättigheter har röstat igenom ett förslag att sända ett team för att undersöka om krigsbrott har begåtts genom de dödsskjutningarna av protesterande i Gaza som genomfördes av israeliska styrkor. Resolutionen antogs av tjugonio röster mot endast två som röstade emot, USA och Australien.

·         Herre vi söker vår tillit i din rättfärdighet och gudomliga rättvisa. Låt palestinierna behålla sin tilltro till det internationella samfundet eftersom de försöker stötta dem. Vi ber att de israeliska beslutsfattarna som tog besluten och de soldater som följde dessa order att döda de fredliga demonstranterna kommer att hållas ansvariga för sina handlingar. Vi ber att internationell lag ska respekteras i Palestina och Israel.
Herre i din nåd…

Ett israeliskt fotbollslag, Beitar Jerusalem, vill lägga till ”Trump” till sitt namn för att ära beslutet av USA:s  president att flytta ambassaden till Jerusalem. Det är det enda laget i Israel som aldrig har tecknat ett avtal med en arabisk spelare. Deras fans är ökända för att använda ”Död åt araberna” som slogan och för att sjunga anti-arabiska matchsånger.

·         Herre, låt människor med samvete stå fast i sitt stöd för jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättvisa. Vi tackar för människor runt hela världen och speciellt för israeler som är beredda att utmana sin regerings diskriminerande politik.
Herre i din nåd…

Bethlehem Bible Colleges arrangerar sin femte ”Christ at the Checkpoint”- konferens i Betlehem nästa vecka med hundratals internationella och lokala deltagare. Konferensen uppmanar evangeliska kristna att ställa upp i solidaritet med palestinska kristna och arbeta tillsammans för att få ett slut på ockupationen.

·       Gud, vi lyfter upp den här konferensen inför dig och ber att du sänder din ande över var och en av de deltagare som samlas där. Gör dem till uppmärksamma lyssnare och ge dem inkännande hjärtan inför vittnesbörden från deras palestinska bröder och systrar.
Herre i din nåd…

·         Herre vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för öarna i västra indiska oceanen: Komorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius och Seychellerna.
Herre i din nåd…

No comments:

Post a Comment