Thursday, May 3, 2018

Sweeden 3-5-2018


Bed med Sabeel
3 maj 2018
Förra måndagen dog, Tahrir Mahmoud Wahba, (18 år) en ung, döv man, av sina skador som han fick när han deltog i ”Den stora marschen för återvändande”, protesten i den belägrade Gazaremsan. Protesten har fortsatt i fem veckor hittills och under den tiden har fyrtiofem palestinier dödats och femtusenfemhundra har rapporterats skadade.

·         Herre vi ber för alla familjer som har förlorat sina älskade, speciellt Tahrirs familj. Vi ber också att alla de, som skadats av Israels militära styrkor, ska återhämta sig. Vi fortsätter att be för dem som deltar i icke-våldsprotesten. De demonstrerar för den internationellt erkända rätten för palestinska flyktingar att återvända till området de tvingades att lämna.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Förra veckan dog tolv palestinska och israeliska tonåringar i de översvämningar som drabbade flera områden i Palestina och Israel.

·         Herre, vi ber för familjerna i båda samhällena, när de nu sörjer sina barn. Käre Gud, endast den Heliga Ande kan ge tröst åt de föräldrar som måste begrava sina barn.
Herre i din nåd…

Den israeliska regeringen har skrotat en kontroversiell plan för att deportera trettiosex tusen afrikanska migranter, efter att Högsta domstolen fått en anmälan från mänskorättsorganisationer, och bedömt att planen inte var genomförbar.

·         Herre vi tackar dig för att flyktingarna inte kommer att utsättas för deportation till sina utsatta hemländer. Vi tackar för de politiker och mänskorättsorganisationer som utmanade sin regering genom att stötta flyktingarna.
Herre i din nåd…

I många länder över världen är första maj tillägnad arbetarna. I Palestina är detta datum en officiellt ledig dag för att minnas och stödja landets arbetare. Många palestinska arbetare är underbetalda och arbetslösa och arbetslösheten har stigit till den högsta någonsin under 2018.

·         Herre, vi kommer ihåg de palestinska arbetarna som kämpar för att säkra sitt dagliga bröd. Vi ber att de militära vägspärrarna och de farliga områdena ska rensas för att möjliggöra för palestinska arbetare att resa fritt till och från sina arbetsplatser.
Herre i din nåd…

Israeliska myndigheter överlämnade i söndags handlingar om att konfiskera fyrtiotvå dunum (c:a 42 000 m2) av palestinsk mark i byn al-Kahder, söder om Betlehem på den ockuperade Västbanken.

·         Herre, vi vänder oss till dig, när den israeliska militärmakten fortsätter att beslagta palestinsk mark och konfiskera egendom. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen som berövar palestinier deras egendom och hotar deras grundläggande mänskliga rttigheter.
Herre i din nåd…

I maj 2014 deltog Nadim Nuwarra, en sjuttonåring, i en protest vid vägspärren Beitunia på den ockuperade Västbanken. Den israeliske gränspolisen, Ben Deri filmades när han sköt honom till döds trots att han inte utgjorde något hot. Ben Deri har dömts till nio månaders fängelse efter en uppgörelse i distriktsdomstolen i Jerusalem.

·         Herre vi ber om rättvisa eftersom israeliska militärdomstolar fortsätter att skydda militära styrkor och marginalisera palestiniernas rättigheter. Vi ber att det internationella samfundet ska ha modet att höja sin röst och att den israeliska armén ska hållas ansvarig för sina brott.
Herre i din nåd…

Den 29 april firade samarierna, den minsta religiösa sekten i världen, högtiden Passover. Sjuhundrafemtio personer utgör idag det lilla samhälle som lever på berget Gerezim, endast tio minuters bilresa från den palestinska staden Nablus.

·         Herre vi ber för det samariska samhället när de firar sin heliga dag. Vi tackar dig för det palestinska samhällets mosaik. Vi önskar det samariska samhället en lycklig och fredlig högtid.
Herre i din nåd…

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet. Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
Herre i din nåd…

No comments:

Post a Comment