Thursday, May 17, 2018

Swedish May-17-2018


Bed med Sabeel
17 maj 2018
Fredagen den 11 maj markerade den sjunde veckan av ”Den stora marschen för återvändande”. Tusentals palestinier demonstrerar vid gränserna mot Israel för att be om rätten för flyktingar att få återvänds till sitt hemland. Åtminstone 88 har dödats av israeliska styrkor sedan protesterna började den 30 mars.
·         Herre vi ber om säkerhet för dem som deltar i protesterna och längtar efter att deras rop ska höras. Vi ber också att det internationella samfundet ska säga sin mening och stödja palestiniernas rätt att återvända till det land de tvingades lämna.
Herre, hör våra böner…
Den här veckan kommer våra muslimska bröder och systrar i Palestina, Israel och runt om i världen att börja uppmärksamma sin heliga månad Ramadan.
·         Allas Herre, vi kommer ihåg våra muslimska bröder och systrar nu när de börjar uppmärksamma sin heliga månad Ramadan. Vi ber att denna period av fasta kommer att föra dem närmre dig, till varandra och till alla dina barn.
Herre i din nåd…
Sabeels ”Wave of Prayer” möjliggör att lokala och internationella vänner till Sabeel kan be för regionala problem varje vecka. ” Wave of Prayer” sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen. Det används också i ekumeniska gudstjänster på Sabeels kontor i östra Jerusalem varje torsdag klockan 12.  ”Wave of Prayer” finns tillgängligt på sju olika språk: arabiska, engelska, franska, tyska, japanska, koreanska och svenska.
·         Herre, vi tackar dig för alla som skriver, redigerar, översätter och distribuerar Sabeels ”Wave of Prayer”. Herre, i din nåd, hör våra böner och rop om rättvisa i det orosfyllda landet Palestina.
Sabeel i Nasaret organiserade en endags workshop om ”Nakban”, den katastrof som drabbade det palestinska folket 1948. Vid den tiden fördrevs mer än 750 000 palestinier med våld från sina hem och 530 palestinska byar och städer förstördes.
·         Herre vi ber om uthållighet för det palestinska folket när de kämpar med att leva sina liv. Vi tackar för dessa som är villiga att stå upp och kräva rättvisa, trots att de hotas av repressalier.
Herre i din nåd…
Det finns många avdelningar av Sabeels vänner runt jorden som är engagerade att som ett eko ropa efter frihet åt det palestinska folket. Det finns grupper i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien och USA. Nu etableras ytterligare tre grupper i Ghana, Japan och Filippinerna.
·         Herre, vi tackar för de människor som hängivet tar ställning för rättvisa och fred. Vi ber att de förtrycktas börda ska läggas på dina barns hjärtan över hela världen.
Herre i din nåd…
Regeringarna i Ungern, Rumänien och Tjeckien blockerade uttalandet från EU som avvisade USA:s plan att officiellt öppna sin ambassad i Jerusalem den 14 maj.
·         Herre, palestinierna fortsätter att lida i händerna på dem som underminerar internationell lag och rättvisa. Vi ber om styrka till dem som utmanar detta maktmissbruk och förnekandet av mänskliga rättigheter.
Herre i din nåd…
I torsdags öppnade den elfte internationella, palestinska bokmässan under temat: ”Palestina. hemlandet; Jerusalem huvudstaden”, med deltagande av över 500 bokförlag. Utställning äger rum på det Palestinska Nationella biblioteket på en yta av 5000 kvadratmeter. I augusti 2017 beslutade palestinska myndigheten att omvandla presidentens gästhus, ett palats, till det första nationella biblioteket i det ockuperade Palestina.
·         Herre, vi tackar alla som organiserat detta event. Låt läsande fortsätta att ge fantasi, inspiration och utbildning till vårt folk så att vi kan få tillbaka vår frihet
Herre i din nåd…
·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Bangladesh, Butan och Nepal.
Herre i din nåd…

No comments:

Post a Comment