Thursday, April 12, 2018

Swedish 12-4-2018


Sabeels bönevåg över världen
12 april 2018

Tiotusen protesterande i Gaza deltog i fredags i den andra stora demonstrationen i ”Den stora marschen för återvändande”. Protesten är ett upprop för att palestinierna ska få tillbaka de områden de drevs ut från, av Israel under kriget 1948, det som kallas Nakba. Under fredagens händelser dödades sju palestinier. B´Tselem en israelisk mänskorättsorganisation, startade en kampanj där man uppmanar soldater att vägra lyda de order som innebär att skjuta palestinska deltagare i protesterna i Gaza.
·         Herre, vi ber att palestinierna i Gaza ska fortsätta att uttrycka sina protester genom ickevåld. Vår ständiga bön för alla palestinska flyktingar är att de ska få återvända till sin hembygd. Vi kommer ihåg de palestinska familjer som sörjer dem som har dödats och visar vår omsorg för dem som skadats. Vi tackar för de människor med samvete som följer uppmaningen att ropa högt om rättvisa och återlämnande direkt till dem som har makten.
Herre i din nåd… Hör våra böner
Fröken Fatou Besnouda, åklagaren i Internationella brottmålsdomstolen, säger i ett uttalande som en reaktion på Israels dödande av palestinska protesterande vid Gazas gräns: Våld mot civila, som Israels användning av dödliga vapen mot de protesterande i Gaza, kan ses som krigsbrott.
·         Herre vi tackar för alla människor med kurage som tar ställning när de ser orättvisor hända. Vi ber att det internationella samfundet ska granska de brott som begås mot palestinier noggrant och att lägga ansvaret på dem som fattar besluten.
Herre i din nåd…
Israeliska styrkor dödade Yassir Murtaja, a palestinsk journalist, som skulle rapportera från händelserna i Gaza. Med hans död ökades antalet döda palestinier till trettio efter 30 mars.
·         Herre, din uppståndelse påminner oss om att till slut kommer sanningen fram och rättvisan kommer att råda. Vi ber för journalister som hängivet söker att avslöja den verkliga sanningen om de utsattas lidande. Vi tänker på Yasers familj när de sörjer sin älskade.
Herre i din nåd…
De israeliska myndigheterna har nyss förvisat en palestinsk mor, gift och sammanboende med en palestinsk Jerusalem-invånare och sina barn under sista sexton åren. Ibtisam Obeid nekades upprepade gånger tillstånd av de israeliska myndigheterna att leva i den ockuperade staden Jerusalem. Ibtisam är det senaste offret för Israels diskriminerande bestämmelser mot tusentals palestinier och deras makar. Dessa bestämmelser delar familjer genom att neka dem tillstånd att bo i Jerusalem och dokument för familjeåterförening.
·         Herre, ge dina barn tro på din rättvisa när förföljelsen fortsätter i Jerusalem. Vi ber för familjen Obeid som har blivit söndersliten genom den israeliska politiken. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och deras restriktioner för vem som får gifta sig med vem och var de får bo.
Herre i din nåd…
Den palestinska myndigheten har tagit tillbaka beslutet att erkänna påskdagen som en nationell palestinsk helgdag. Den viktigaste betydelsen av detta beslut är att påskdagen kommer att bli en normal arbetsdag utom för de kristna, de är befriade från arbete utan bestraffning. Juldagen ar fortfarande en erkänd helgdag för alla palestinier och firas både av kristna och muslimer såväl som bland sekulära.
·         Herre, vi fortsätteratt be för ett inkluderande palestinskt samhälle som respekterar alla sina medlemmar. Käre Gud, ge vårt folk kraften och visdomen att klart uttrycka sin besvikelse med de palestinska beslutsfattarna. Vi noterar tacksamt att en del av våra palestinska muslimska bröder och systrar öppet tog avstånd från detta beslut.
Herre i din nåd…
Den nionde april minns palestinier Deir Yassin-massakern 1948, när åtminstone 107 palestinier, bland dem kvinnor och barn, kallblodigt dödades. Senare under denna månad kommer Förintelsen och de Armeniska och Assyriska folkmorden att uppmärksammas.
·         Herre vi ber desperat att dessa fasor aldrig ska upprepas. Gud trösta alla överlevande från dessa fruktansvärda händelser och led oss alla bort från dessa kretslopp av våld in på vägen till fred och kärlek till våra grannar.
Herre i din nåd…
·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Bulgarien, Ungern och Rumänien.
Herre i din nåd…

No comments:

Post a Comment