Thursday, April 5, 2018

Swedish 5/4/2018


Sabeels bönevåg över världen
5 april

I fredags dödades sjutton palestinier och mer än tusen skadades av israelisk beskjutning när tusentals gick i en protestmarsch till Gazas gräns mot Israel. Fredagens protest kallas ”den stora marschen för återvändande” och var planerad av flera palestinska civilsamhällesorganisationer och uppbackad av alla politiska fraktioner för att uppmärksamma att det gått fyrtiotvå år sedan den första Landdagen högtidlighölls.

·         Herre, i fredags tvingades vi igen förstå att den israeliska ockupationsmaktens vapen fortsätter att låta högre än FN:s resolutioner. Vi ber för vårt folk i Gaza, speciellt för de 1,3 miljoner som är flyktingar. Vi sörjer med offrens familjer och ber att de skadade ska återhämta sig. Låt de tiotusental som modigt marscherade i fredags bli en mäktig påminnelse för dem som har makten om kraften i vårt rop på rättvisa.
Herre i din nåd…

Det är nu officiellt att USA har slutat att ge ekonomiskt stöd till Palestinska myndigheten. Beslutet kommer inte att påverka stödet till den palestinska myndighetens säkerhetsarbete och underrättelseverksamhet. Denna är skild från stödet till civila ändamål inom palestinska myndigheten.

·         Herre, vi fortsätter att lida av förnedring från makthavarnas händer när de tvingar oss att välja mellan välgörenhet och rättvisa. Ge vårt folk modet att motstå tvånget och att bära korset mot en frigörelse från den israeliska militärockupationen.
Herre i din nåd…

Pastor Naim Ateek talade den 26 mars tillsammans med Rabbi Brant Rosen, från Jewish Voice for Peace i Chicago, Illinois och nästa dag vid Notre Dame University i South Bend, Indiana.

·         Herre, vi ber för studenter, professorer och andra i South Bend och Chicago som tog emot Naim Ateeks budskap. Gud, öppna deras öron så att de hör om ockupationens hårda verklighet. Jesus, öppna deras ögon så att de ser att USA är medbrottsling genom att vidmakthålla den israeliska ockupationen som fortsätter att ge ett enormt lidande för det palestinska folket. Helige Ande, rör vid deras hjärtan till att omfatta evangeliets budskap och inspirera dem med en önskan att arbeta för rättvisa och fred.
Herre i din nåd…

Den 8 april firar vi ortodox påsk tillsammans med alla kristna i Palestina, Israel och i hela världen.

·        Herre, vi kommer till dig med glädje i våra hjärtan eftersom vi har möjlighet att fira din uppståndelse. Vi hör orden proklameras: “al-Mesih qam; hakkan qam!”,  Herren är uppstånden, han är verkligen uppstånden! Medan vi ännu gläds över denna underbara händelse, sörjer vi med dem som inte har möjlighet att fira på sina heliga platser eftersom de israeliska myndigheterna har nekat dem tillstånd eller påtvingat dem restriktioner för resande av ”säkerhetsskäl”.
Herre i din nåd…

Israelisk gränspolis internerade kortvarigt en treårig palestinsk pojke i Hebron som påstås kastat sten. En video visar hur fadern ber att få sitt barn tillbaka.

·       Herre, ockupationen får unga soldater att göra upprörande handlingar. Vi ber om upplösandet av ockupationen som utplånar medmänskligheten hos både förtryckare och förtryckta.
Herre i din nåd…

Spänningen mellan Fatah och Hamas fortsätter att öka efter det misslyckade försöket att avrätta den palestinske premiärministern tidigare den här månaden när han var på väg för ett besök i Gaza. Ett frikanskt ordspråk säger: När elefanterna strider är det gräset som lider.

·        Herre, vi ber om ett slut på uppdelningen inom de palestinska politiska partierna. Vi ber för det palestinska folket som bär bördan av dåligt politiskt ledarskap och strider mellan fraktioner. Käre Gud, vi ber att det palestinska folket ska få uppleva reformer genom att hävda sin rätt till fria och rättvisa val.
Herre i din nåd…

Början av april detta år är en viktig tid för alla de tre monoteistiska religionerna. Judarna firar Pesach, kristna firar Kristus uppståndelse och muslimerna firar Isra och Mi´raj, de två delarna av profetens nattliga resa till Jerusalem.
·       
Herre, vi ber för efterföljarna i de tre religionerna och deras religiösa firande. Låt dem växa i tro och lära sig vägarna till rättvisa, nåd och fred. Käre Gud hjälp oss att komma ihåg att Jerusalem är en stad som tillhör alla och att om en grupp försöker kuva en annan uppstår bara lidande och det kan inte återspegla din ära.
Herre i din nåd…

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för länderna på Balkan. Albanien, Bosnien-Hertzegovina, Kroatien, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Slovenien.
Herre i din nåd…


No comments:

Post a Comment