Thursday, April 19, 2018

Swedish 19- 4- 2018


Sabeels bönevåg över världen
19 april 2018


Sedan protesterna som kallas “Stora marschen för återvändande” började den 30 mars, har trettiosex palestinier dödats och över två tusen skadats i Gaza, av de israeliska ockupationsstyrkorna.

l  Herre, vi tackar dig för det palestinska folket. Vi är bedrövade över dem som förlorar sina liv när de utmanar förtrycket. Vi ber för dem som förtröstar på att ”för er som fruktar mitt namn skall rättfärdightens sol gå upp, och dess vingar ska ge läkedom” (Malaki 4:2)
Herre i din nåd....   Hör våra böner.

Förra lördagen dödades fyra palestinier och andra skadades på grund av en attack av israeliskt artilleri som träffade en motor-riksha i staden Rafah, i den södra delen av Gaza. På Haaretz, den israeliska tidningens, website rapporterades att den iraeliska armén betecknade händelsen som “ett olycksfall i arbetet”. Denna ytterligare incident ökar dödstalet i Gaza till trettiosex människor sedan protesterna började den 30 mars.

l  Herre, den israeliska armén fortsätter att ha det palestinska folket som sitt mål. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och ett fullständigt återställande av rättigheterna för palestinierna.
Herre i din nåd...

Förra måndagsnatten rev israeliska styrkor en palestinsk grundskola i Hebron-distriktet i den södra delen av den ockuperade Västbanken. Rivningen lämnade fyrtitvå barn utan lokal för undervisning. Skolan öppnades den 26 mars tillsammans med sex andra skolor i området, vilka byggts för att ge skolgång åt barn i utsatta samhällen. Trots rivningen kom barnen till skolan nästa dag och lärarna undervisade sina klasser på golven som var kvar, medan det regnade.

l  Herre vi ber för våra elever och skolor speciellt när de är målet för Israels ockupationsstyrkor. Gode Gud, stärk oss och hjälp oss så att vi kan uppfylla rättigheten för varje barn att få utbildning.
Herre i din nåd...

Sabeels vänner i Nordamerika genomför ett vittnesbesök från den 13 till den 22 april i Palestina och Israel. De fokuserar på icke-våldsmotstånd och palestinsk befrielseteologi. Sabeels vittnesbesök ger deltagarna den unika möjligheten att själva se hur palestinier tvingas att leva under israelisk ockupation.

l  Herre vi ber för ett berikande och fruktbart besök som ger delatagarna en möjlighet att direkt uppleva situationen på marken. Vi ber att de ska återvända hem med en återuppväckt önskan om att få vara med och återställa fred och rättvisa i Palestina.
Herre i din nåd...

I lördags bombades tre platser i vårt grannland Syrien av USA, Storbritannien och Frankrike. Enligt de tre ländernas regeringar, togs detta steg som ett svar på en misstänkt gasattack i staden Douma, där  några dussintal syrier dödades. Ryssland fördömde aktionen som leddes av USA och varnade för ospecificerade “konsekvenser”. Dessa tillkännagivanden oroar dem som bor i området, de är rädda för att konflikten trappas upp.

l  Herre vi ber för Syriens folk som fortsätter att vara målet för ett otroligt våld. Vi bekänner att vi inte har gjort allt som står i vår makt föra att främja fred i Syrien. Vi kommer ihåg de familjer som sörjer de som dödats och skadats och de som blivit flyktingar på grund av konflikten.
Herre i din nåd...

Jarah al-Hawamdeh är en politisk flykting som bor i Jordanien. Han förlorade ett ben i cancer. Han är fast besluten att nå toppen av Mount Everest för att samla pengar till sin fattiga skola. Al-Jufe-skolan finns i Jordanien och drivs av UNWRA för palestinska flyktingar. Dessa skolor kommer att få stora neddragningar i det bistånd som kommer från USA, vilket Trumpadministrationen förslagit tidigare i år. Jarah har redan börjat att vandra uppåt med kryckor.

l  Herre vi tackar dig för den oförfärade viljan hos det palestinska folket. Vi ber för Jarah´s säkerhet under hans resa. Vi ber att varje steg Jarah tar på berget kommer att hjälpa till att öppna ögonen hos det internationella samfundet för den svåra situationen för de palestinska flyktingarna.
Herre i din nåd...

l  Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.
Herre i din nåd...

No comments:

Post a Comment