Friday, April 27, 2018

Swedish 26-4 -2018


Bed med Sabeel
26 april 2018
Israeliska bosättare attackerade fysiskt och med skällsord flera palestinska elever, förra onsdagen, när de lämnade skolan i närheten av al-Salaymeh i gamla stan i Hebron.
I söndags attackerade en grupp bosättare en palestinsk familj och försökte ta över två hem i Hebronområdet.

·         Herre vi tackar dig för alla internationella observatörer i det ockuperade Palestina som synliggör och dokumenterar övergreppen mot försvarslösa civila. Vi ber att den dagen ska komma när människor som attackerar palestinska barn och familjer ska hållas ansvariga i internationella domstolar.
Herre i din nåd…   Hör våra böner.

På den fjärde fredagen av folkliga protester i Gaza, dödade israeliska styrkor fyra palestinier. En av dem som dödades var Mohammed Ayob, en femtonårig pojke som sköts i huvudet av en israelisk krypskytt. Händelsen filmades. FN:s Mellanösternsändebud, Nikolay Mladenov, uttrycker sin vrede över dödandet av tonåringar och EU har krävt en öppen utredning kring hans död.

·         Herre vi tackar dig för icke-våldsprotesterna som fortsätter att utmana det pågående belägringstillståndet som orsakar lidande för Gazas invånare. Vi ber för dem som tar ställning för rättvisa och höjer sina röster i protest mot förtrycket de utsätts för. Vi ber om ett slut på ockupationen och frihet för det palestinska folket.
Herre i din nåd…

Mohammad Al Radie, en palestinsk journalist från Gaza, arresterades av Hamas för ett inlägg på Facebook, medan en palestinsk journalist från Västbanken, Hazen Nasser arresterades av den palestinska myndigheten när han kritiserade den.

·         Herre, vi tackar dig för modiga journalister i olika delar av världen, som fortsätter sina försök att avslöja sanningen även när de utsätts för hot från myndigheterna. Vi ber om ett snabbt frisläppande av Mohammad och Hazen och att de som är ansvariga för att de arresterats kommer att hållas ansvariga för angreppet på yttrandefriheten.
Herre i din nåd…

Efter kriget 1967 belägrade Israel områden på Västbanken och tog senare kontroll över vattentillgångarna där. Under lång tid har palestinier hävdat att de inte får tillgång till den mängd rent vatten som de tilldelats i överenskommelsen. Grupper som arbetar för mänskliga rättigheter anser att Israel medvetet begränsar vattentillgången för bönderna i ett försök att tvinga dem bort från sin mark.

·         Herre, vi ber för bönder som kämpar för att hålla sina fält gröna, speciellt under den heta sommaren i Palestina. Käre Gud, hjälp oss att komma ihåg våra palestinska samhällen som törstar efter vatten och längtar efter rättvisa.
Herre i din nåd…

Den israelisk-amerikanska skådespelaren Natalie Portman utsågs till vinnare 2018 av det ärofyllda priset från Israeli Genesis Prize Foundation för utsökta prestationer och internationell ryktbarhet. I torsdags meddelade Portmans representant GPF-kommittén att ”de senaste händelserna i Israel har varit så upprörande för henne att hon inte vill delta i något offentligt sammanhang i Israel” och att ”hon kan inte med gott samvete fortsätta att planera för ceremonin.” Stiftelsen uttrycker sin sorg över hennes beslut och ställer in prisceremonin. Det är värt att notera att prissumman är en miljon US-dollar.
·         Herre, vi tackar för alla de människor med samvete som vägrar att ge sitt samtycke till ockupationens brott. Vi är tacksamma för modet hos de israeliska judar som fördömer regeringens handlingar och tar klar ställning för mänskliga rättigheter.
Herre i din nåd…

Nizar Jahshan, en femtiofemårig man, satte sig för att njuta av en måltid på en restaurang i Nasaret, medan han åt blev han beskjuten av en okänd angripare från en bil som passerade. Han avled på grund av en skada i huvudet. Brott i de israelisk/arabiska samhällena ökar och den israeliska regeringen försummar basbehoven i den arabiska sektorn.

·         Herre vi ber för Nizars familj nu när de sörjer honom. Vi ber om ett slut på ökningen av våld bland israeliska araber som försvagar banden i dessa samhällen. Låt din Ande, Gud, leda oss i att fortsätta söka likvärdig behandling av arabiska samhällen från Israels regering.
Herre i din nåd…

Den här veckan minns vi de många dödade under det armeniska folkmordet och lyfter särskilt fram den palestinska armeniska gruppen när de högtidlighåller minnet av folkmordet 1915.

·         Herre låt de armeniska grupperna runt jorden, och speciellt de i Palestina, känna din närvaro och tröst. När vi minns denna massaker, lär oss att känna igen orättvisor varhelst de uppträder och styrk oss i att agera som ambassadörer för fred.
Herre i din nåd…

I torsdags samlades tusentals israeliska araber till en alternativ marsch för att markera den dag när Israel utropade sin självständighet. Marschen genomförs årligen för att hävda palestiniernas rätt att återvända till de byar och städer de drevs bort från, och för att uttrycka lidandet de måste uthärda som ett resultat av att staten Israel bildades.

 Herre vi tackar för de palestinier som fortsätter att säga sanningen till makten. Hjälp oss att komma ihåg de miljoner palestinier som fortfarande lever i flyktingläger. Vi ber att den dagen ska komma när de internationella resolutionerna om rätten till återvändande kommer att respekteras och till fullo implementeras.Herre i din nåd…

Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

No comments:

Post a Comment