Thursday, July 12, 2018

Swedish July 12-2018

Sabeels bönebrev för Palestina
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med Sabeel
12 juli 2018


Den 14 juli dog Mahmoud al-Gharableh, en sextonårig palestinsk pojke, av de skador han fått när han skjutits av en israelisk krypskytt. Tusentals palestinier fortsätter att delta i “den stora marschen för återvändande” som kräver rätten att återvända till sitt hemland och att det förtryckande belägringen upphör.

 • Herre vi ber för Mahmouds familj i deras sorg. Vi fortsätter att be för säkerhet och uthållighet hos de protesterande så att de kan fortsätta sin icke-våldskamp för att nå sina mål.
  Herre i din nåd...


   

  Förra veckan gav Israels högsta domstol ett tillfälligt stopp för rivningen av den palestinska beduinbyn Khan al-Hmar, öster om Jerusalem. Rivningen har planerats för att ge plats för en ytterligare expansion av den illegala bosättningen Male Admit. Israel mötte ett internationellt upprop när deras styrkor samlades för att starta rivningen av byn och fördriva 181 invånare, många av dem barn.

   
 • Herre vi ber för byn Khan Al Hmar när de vägrar att lyda order från den israeliska armén om att flytta. Vi tackar för alla de palestinier, israeler och internationella aktörer som är beredda att stå upp för rättvisan för denna by.
  Herre i din nåd...


   

  Benjamin Ladraa är en svensk 25-årig aktivistsom gått en vandring på nästan 500 mil, från Göteborg till Jerusalem för att väcka uppmärksamhet kring kränkandet av mänskliga rättigheter på det av Israel ockuperade området. De senaste elva månaderna har han vandrat genom femton olika länder. De israeliska myndigheterna förhindrade honom att komma in i Palestina när han anlände till Allenby Brigde vid den jordansk-palestinska gränsen.

   
 • Herre vi tackar för Benjamin Ladraa och för alla människor med samvete som är engagerade i kampen för rättvisa och fred och är beslutna att säga sin mening om palestiniernas svåra situation under ockupationen.
  Herre i din nåd...


   

  Under två månader har den israeliska bosättningen Amihai, fortsatt att släppa ut sitt avloppsvatten på fälten, som brukas av palestinier i byn Turmus Ayya, nordväst om Ramallah. Bosättarna har grävt en avloppsbrunn nära fälten för att avloppsvattnet ska sugas upp men brunnen räcker inte till, avloppsvattnet flödar ut över fälten. Jordbrukarna är rädda för att avloppet hotar deras hälsa och underminerar den lokala ekonomin.

   
 • Herre när vi provoceras av de skadliga attackerna från våra grannar, hjälp oss att be om “visdomen som kommer från ovan”. påminn oss om att “en skörd av rättfärdighet sås i fred av dem som skapar fred”.
  Herre i din nåd...


   

   Det sextionde “Ramallah-mötet” (kopplat till en USA-stödd organisation övers. anm.) ägde rum 4 - 9 juli 2018. Mer än ett tusen Ramallah-bor som lever i diasporan besökte staden, som deras förfäder kommer från, för att förnya sina band med landet och visa solidaritet med det palestinska folket.

   
 • Herre, vi tackar för framgången för Ramallh-mötet. Vi är tacksamma för möjligheterna för familjer att mötas och att se relationerna stärkas. Vi ber att den palestinska befolkningsgruppen i diasporan ska fortsätta att vara ambassadörer för rättvisa.
  Herre i din nåd...


   

  Sabeel i Nasaret har organiserat en studieresa för 45 medlemmar för att besöka fyra palestinska byar som övergavs genom tvång 1948. Förra veckan gav också Sabeel Nasaret ut boken “Nakba och överlevnad” av Adel Mana.

   
 • Herre, vi fortsätter att be för Sabeels anställda och volontärer. Vi tackar för dem som är villiga att stå upp och ropa efter rättvisa, även om de hotas av repressalier.
  Herre i din nåd...


   
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Eritrea och Etiopen.
Herre i din nåd...


No comments:

Post a Comment