Wednesday, July 18, 2018

Swedish July 19-2018

Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala böneämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med Saeel
19 juli 2018

Protesterna i Gaza,“den stora marschen för återvändande”, fortsätter för den fjärde månaden, för att kräva rätten att återvända. I fredags, den 13 juli, besköt och dödade israeliska soldater Othman Halas, en palestinsk tonåring, som hade tagit del i protesterna vid gränsen.

 • Herre, vi ber för Othmans familj när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att be för säkerhet för de som protesterar och för att de ska omfatta icke-vålds metoder för att uppnå det de kräver.
  Herre i din nåd...


   

  Förra veckan startade Israel den mest intensiva vågen av flygangrepp mot Gaza sedan kriget 2014, medan militanta invånare i enklaven sköt salvor av raketer över städer nära gränsen. Nu har en vapenvila överenskommits mellan Israel och de olika palestinska fraktionerna. .

     
 • Herre, vi sörjer över det senaste våldet i Gaza och vedergällningsraketerna som skjutits över gränsen till Israel. Vi ber för de familjer som påverkats av våldet. Vi ber att vapenvilan ska respekteras av alla parter för att undvika mer lidande.
  Herre i din nåd..


   

  Israeliska styrkor förstörde mer än 400 meter av vattenledningar, som är en livlina för palestinska jordbrukare och beduiner i Jordandalen. Många måste få en existens att fungera i enklaver avskurna av israeliska militära zoner, vägspärrar och mer än trettio illegala bosättningar. Nyss använde israeliska styrkor bulldozers för att schackta undan jord för att söka efter vattenhål och de har förstört vattenkällor i flera områden i Jordandalen.

   
 • Herre, när vi ser ut över detta uttorkade land. tänker vi på dig och hur våra själar törstar efter dig och din rättfärdighet. Låt oss be med orden från Psalm 143:8.
  ”Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mitt hopp till dig.”
  Herre i din nåd...


   .

  Den irländska senaten har röstat för en lag som förhindrar import och försäljning av varor och tjänster som kommer från illegala israeliska bosättningar.

   
 • Herre, vi fortsätter att be för alla som arbetar för rättvisa i världen. Vi tackar dig för människor med samvete som solidariskt ställer upp för det palestinska folket.
  Herre i din nåd...


   

  Lördagen den 14 juli deltog sju tusen israeliska demonstranter i en protestmarsch i Tel Aviv mot den föreslagna “Nation-State”- lagen. Om den antas i Knesset kommer den att tillåta samhällen som är enbart judiska och att hebreiska blir det enda officiella språket. Lagen nämner Jerusalem som Israels huvudstad, sätter den hebreiska kalendern som statens kalender och erkänner de judiska högtiderna. Om lagen går igenom, kommer lagstiftningen att medföra en kränkning av de mäsnskliga rättigheterna, demokratin och ett totalt åsidosättande av internationell lag. Lagen kommer att beröva palestinska medborgare i Israel ekonomiska, så väl som politiska och sociala rättigheter.

   
 • Herre, vi fortsätter att be för rättvisa och frihet för alla människor i vårt orosfyllda land. Vi ber om din Ande för att stärka oss i att förbli uthålliga i våra krav på jämlikhet och demokrati. Vi tackar dig för alla israeler som fortsätter att utmana orättvisan och regeringens diskriminerande lagar.
  Herre i din nåd...


   

  Sabeel leder två bibelstudieutbildningar den här månaden för omkring trettio personer som vill bli bibelstudieledare. Deltagarna kommer från olika kyrkor och samfund i Palestina. Deras studier kommer att ledas av teologer som gör det möjligt för dem att resa hem och leda nya kontextuella bibelstudieprogram i sina lokala sammanhang.

   
 • Herre, vi är så tacksamma för att det finns en hunger efter ditt ord i de
  grupper av troende som betjänas av Sabeel. Vi ber att din Ande ska att leda och guida i den här träningen och att den kommer att ära dig och välsigna dem som deltar den.
  Herre i din nåd...
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Djibouti och Somalia.
Herre i din nåd...No comments:

Post a Comment