Thursday, July 26, 2018

Swedish July 26-2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med Sabeel
26 juli 2018

Protesterna genom “den stora marschen för återvändande” fortsätter in den sjuttonde veckan, eftersom palestinierna kräver rätten att återvända till sitt hemland. Förra veckan avlossade israeliska soldater skarp ammunition och tårgaskanistrar mot palestinska demonstranter som samlats längs stängslet mot Israel. 27-årige Mohammad Sharif Badwan dödades och 120 andra skadades.
 • Herre, vi ber för Badwans familj när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att be om säkerhet för dem som protesterar och för att de ska fortsätta att använda icke-våldsmetoder för att få sina krav uppfyllda.
  Herre i din nåd...  I Gaza har en överenskommelse uppnåtts mellan Hamas och Israel efter det att fyra palestinier och en israelisk soldat dödats i det senaste våldet på Gazaremsan.
 • Herre, vi beklagar det senaste våldet i Gaza och ber för alla de familjer som har förlorat en familjemedlem. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och för att palestinska flyktingar ska få möjlighet att återvända hem.
  Herre i din nåd...


  De israeliska myndigheterna konfiskerade 324 dunam palestinsk mark kring staden Ramallah för att bygga en bosättarväg. 1 dunum = 1000
  . Den planerade vägen sammanbinder de olagliga bosättningarna Beit Aryeh och Ofarim.
 • Herre, den israeliska ockupationen fortsätter att fördriva palestinier från sin mark. Vi ber att de som erkänner internationell lag ska höja sina röster i  världen och fördöma Israels illegala handlingar.
  Herre i din nåd...  Mahmoud Zayed, en 28-årig palestinier med Downs syndrom, angreps och fick sin hand bruten när han arresterades av den israeliska armén i Hebron.
 • Herre, vi ber att Mahmoud ska friges och att han snabbt ska återhämta sig.Vi ber för alla de palestinska fångarna, speciellt kvinnorna, barnen och de med särskilda behov, som traumatiseras på grund av behandlingen.
  Herre i din nåd
  ...


  Israel har godkänt Nationalstatslagen, den definierar staten Israel och bortser från mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Det finns nu mer än sextiofem lagar som diskriminerar de palestinska medborgarna i Israel.
 • Herre, vi fortsätter att be om rättvisa och frihet för alla människor i vårt oroliga land. Hjälp oss att komma ihåg detta när de som lider av orättvisorna ropar till dig. Dina ögen är vända mot dem och dina öron hör dem. Du lovar att att vara nära dem med brustet hjärta och du räddar dem vars ande krossats. Ps 34:13 - 16.
  Herre i din nåd...
  Israeliska bosättare från den illegala israeliska bosättningen Hallamish i Ramallahdistriktet attackerade deltagare i organisationen “Vandra och lär känna ditt hemland”. Attacken kom som ett försök av israeliska bosättare att hindra människor från att nå det område de planerar att konfiskera så att de kan utvidga sin bosättning. Gruppen vandrar regelbundet till olika platser i Palestina för att ge unga palestinier en möjlighet att få mera kunskap om sitt land. Vid detta tillfället försökte de nå en naturlig källa i den palestinska staden Beitello.

 • Herre, vi tackar för alla internationella observatörer i ockuperade Palestina som bevittnar och dokumenterar våldet mot försvarslösa civila. Vi ber att den dagen ska komma när bosättare som begår illegala handlingar ska hållas ansvariga i internationella domstolar.
  Herre i din nåd...
  Två palestinska familjer rev själva de hus de hade bott i nästan tjugo år. De säger att de hellre själva river än att se bosättare ta över husen. Rivningen var kulmen på en lång rättslig konflikt mellan familjerna och en bosättarorganisation. Israels högsta domstol avgjorde att husen var byggda på mark som tillhör “Israel Land Fund” vars syfte är att “förvärva hela landet Israel för det judiska folket”.
   
 • Herre, hjälp oss att hålla fast vid att bekänna vårt hopp utan att vackla (Hebr 10:23). Vi ber dig om att stärka vårt beslut att säga vår mening om den överväldigande orättvisa som det palestinska folket drabbas av genom ytterligare konfiskationer av land, husrivningar och försök att mörka deras historia.
  Herre i din nåd...
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Burundi, Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda.
  Herre i din nåd...No comments:

Post a Comment