Thursday, August 16, 2018

Swedish August 16-2018

Bed med Sabeel
16 Augusti 2018


I mer än fyra månader har palestinier fortsatt att protestera i “den stora marschen för återvändande” med samlingar längs gränsen mellan Gaza och Israel. De åberopar sin rätt att återvända till sitt hemland. I fredags, den 3:e augusti, besköts och dödades Ahmed Yaghi, en palestinsk man, av den israeliska armén. Enligt de palestinska hälsovårdsmyndigheterna har åtminstone 220 andra skadats under protesterna, bland dem Muaz al Siri, en tonåring, som dog av sina skador tidigt på söndagsmorgonen.
 • Herre, vi ber för Ahmed och Muaz familjer när de sörjer dem de förlorat. Vi fortsätter att be för de protesterandes säkerhet och för att de ska fortsätta att använda ickevålds-metoder för att nå sina mål.
  Herre, i din nåd...


   

  Den 8 augusti publicerade pastor Naim Ateek, ordförande i styrelsen för Sabeel, ett uttalande om “nationstatslagen”, som antogs av det israeliska Knesset den 19 juli. Han konstaterar; Bland dem som stöder lagen speglar den Israel som en stark stat som definierar sin identitet som judisk. För dem som inte stöder lagen, värderar den Israel som en apartheidstat.
 • Herre, vi kommer till dig med vår fruktan över Israels nationstatslag. Vi ber om din ledning över hur vi ska kunna uttrycka våra ickevålds-protester mot varje lag som söker att förtrycka människor. Låt oss följa pastor Ateek när vi lyssnar till profeten Mikas ord: Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och håller dig till din Gud.   Mika 6:8
  Herre, i din nåd...


   

  I lördags, den 4 augusti deltog åtminstone 100.000 israeler en demonstration, ledd av druzer, mot nationstatslagen på Rabin Square i Tel Aviv. Ytterligare försök har gjorts av israel-arabiska ledare att uttrycka sin opposition mot den kontroversiella lagen genom att sända in ett fjärde överklagande till högsta domstolen den 7 augusti.
 • Herre, vi ber att den enträgna bönen om rättvisa och rättfärdighet ska höras över Israel och runt hela världen.
  Herre, i din nåd...


   

  FN:s speciella koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern, Nicolas Mladenov, har uttryckt sin djupa oro över den nuvarande ökningen av våldet mellan Gaza och Israel. I onsdags, den 9 augusti startade israelisk militär luftattacker och artilleribeskjutning mot Gaza efter det att 180 raketer avfyrats av Hamas inifrån Gaza. Åtminstone tre palestinier dödades och sex andra skadades i luftattacken och elva israeler skadades av raketerna som träffade Sderot, Israel. Denna utväxling av tunga angrepp kom samtidigt som samtal om vapenvila i Kairo gjorde framsteg.
 • O Herre, vår herde och klippa, vi ber till dig i denna tid av våld i och omkring Gaza. Öka lösningsmöjligheterna för dem som är involverade i förhandlingar för att åstadkomma en rättvis fred i regionen och befrielse för alla dem som utsätts för fortsatt lidande.
  Herre, i din nåd...


   

  I fredags den 3 augusti, avvisade den israeliska flottan det svenskflaggade fartyget som var lastat med medicinsk utrustning för Gaza, till Ashdod. De tolv ombord, de flesta från Sverige, men också från andra europeiska länder, hölls kvar för “ytterligare utfrågning”. Detta skepp var en del av en flotta av fyra fartyg som lämnade Danmark i maj med avsikt att bryta blockaden, som lagts över Gaza, av Israel. Israel begränsar området för Gazas fiskebåtar till sex nautiska mil från Gazas kust.
 • Herre, den svåra situationen för Gaza är allvarlig. Många är arbetslösa och lever med för lite mat, bränsle, mediciner och vi hör att många börjar drabbas av hopplöshet och desperation. Vi är tacksamma för att det runt om i världen finns de som kommer ihåg dem och försöker att ge dem lättnad.
  Herre, i din nåd...


   

  Dareen Tatour, den palestinska poeten, dömdes för att ha publicerat ett poem på sociala medier den 26 juli. Tatour, en israelisk medborgare dömdes av Nasarets distriktsdomstol till nästan tre års husarrest. Hon har blivit spärrad från att publicera sitt arbete och att ha tillgång till internet. Hennes advokat, Gaby Lasky, uttrycker att hon beklagar att en stat som tror på demokrati dömer en poet till fängelse och att rättegången avser att avskräcka och tysta palestinier i Israel.
 • Herre, du har gett oss kreativa gåvor och vi är tacksamma för dem. Vi ber för dem som använder sina gåvor för att uppmärksamma orättvisor.
  Herre, i din nåd...


   

  Rashida Tlaib vann primärvalet i Michigan’s 13th Congressional District tisdagen 7 augusti. Denna seger för henne närmre möjligheten att bli den första palestinsk-amerikanska kvinnan som får ett offentligt ämbete. Hon är dotter till palestinska immigranter och äldst av fjorton syskon. Hon säger att hon stöttats att starta en politisk karriär av sin förra chef, som är judisk, Steve Tobocman.
 • Herre,vi är tacksamma för dem som står upp för och tar ansvar för att styra våra stater, speciellt dem som har tvingats lämnat sitt ursprung och är bosatta i andra länder.
  Herre, i din nåd...


   
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanien och Niger.

No comments:

Post a Comment