Wednesday, August 1, 2018

Swedish August 2-2018

Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.

Bed med Sabeel
2 augusti 2018

Protesterna i den “Stora marschen för återvändande” fortsätter in i artonde veckan, genom den kräver palestinierna rätten att återvända till sitt land.
 • Herre vi ber om säkerhet för de som protesterar och att de ska fortsätta att omfatta ickevålds-metoder för att nå sitt mål.
  Herre i din nåd...


   

  Arkan Thaer Mizhar, en femtonårig palestinsk pojke dödades och många skadades av israeliska styrkor i flyktinglägret Deheisha i Betlehem, måndagen den 23 juli. Det blev upplopp när israeliska soldater genomförde nattliga arresteringar och soldaterna avlossade skottsalvor med skarp ammunition mot de som protesterade.
   
 • Herre, vi ber för Arkans familj, när de sörjer den de förlorade.
  Herre i din nåd...


   

   

  Under onsdagen den 25 juli dödades tre palestinier och skadades ytterligare en fjärde kritiskt i Gaza. Attacken genomfördes efter att vapenvilan som åstadkommits med hjälp av FN och Egypten trätt i kraft. Tidigare attackvågor mot den belägrade enklaven upphörde på grund av vapenvilan.
 • Herre, vi fortsätter att beklaga det senaste våldet i Gaza. Vi ber om ett slut på ockupationen och att palestinska flyktingar ska få återvända hem.
  Herre i din nåd...


   

  Den här veckan har israeliska regeringen, genom israelisk militär personal använt sin makt för att orsaka skada i flera beduinbyar och har också förstört viktiga vattenlednigar i byn Ras al Ahmar i den norra delen av Jordandalen. Onsdagen den 25 juli demolerade israeliska buldozrar en förskola och ett kulturcenter för kvinnor i Jabal al-Baba, en beduinby i de östra delarna av Jerusalem. Fredagen den 27 juli demolerades byn al-Arabiq i Negevöknen i södra Israel för den 131:sta gången.

   
 • Herre, vi ber för dem som har makten i Israel och som fortsätter att använda den för att förstöra samhällen och beröva människor möjligheten att fylla sina grundläggande behov för att överleva: tak över huvudet, vatten och land. Vi ropar till dig och ber att deras ögon ska öppnas för hur inhumana dessa aktioner är. Och ändå, Herre, hjålp oss attatt minnas att det hopp du gav oss inte kommer låta os komma på skam, eftersom du låter sin kärlek strömma in i våra hjärtan genom den Heliga Anden. (Rom 5:5)
  Herre i din nåd...


   

   

  Söndagen den 22 juli fick mer än tusen israeliska bosättare tillträde till området kring Al-Aqsa-moskén, de skyddades av beväpnad israelisk polis.

 • Herre, vi ber för dem som avser att framprovocera vrede och våld, att deras hjärtan ska förändras till att söka fred.
  Herre i din nåd...


   

  Det rapporteras att den palestinska aktivisten och författaren Lama Khater utsatts för svåra och intensiva förhör i Ashkelon, det israeliska fängelset. Israeliska soldater arresterade Lama i gryningen tisdagen den 24 juli i al Khalil (Hebron). Detta skedde inför hennes fem barn.
 • Herre, vi ber för alla som modigt står upp för rättvisa även när de får bära kostnaden själva. Vi minns Petrus och Johannes böner när de fängslats av makthavarna för att de delat evangeliet, Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord.”
  Apg 4:29.
  Herre i din nåd...


   

  FN:s organ för palestinska flyktingar kommer att skära ned 260 anställningar på Västbanken och i Gaza på grund av minskade anslag. Dessa nedskärningar är det första resultatet av de ameriskanska minskningarna av sina bidrag till UNWRA.

  ·         Lord, Palestinian refugees are still not allowed to return to their homes, and now even the lifeline of aid  to meet the basic needs of the refugees is under threat. We pray that leaders around the world will step up to bring relief to the refugees. Lord, in your mercy…
  Herre, palestinsak flyktingar är fortfarande inte tillåtna att återvända till sina hem och nu hotas också livlinan för att fylla deras grundläggande behov. Vi ber att ledare runt om i världenkommer att ställa upp för att ge flyktingar lättnad.
  Herre i din nåd...


   

  Den israeliska armén stoppade en aktivistbåt som försökte förse Gaza med medicinsk utrustning. Ombord fanns 22 människor från 16 olika länder, i en protest mot Israels tioåriga blockad.

   
 • Herre, vi tackar dig för dem som bryr sig om dem som lever under belägring i Gaza. Vi är tacksamma för aktionerna av dem som lever utomlands som försöker ge röst åt dem som är förtryckta. Herre låt dem lita på din styrka för du är “ett fäste i tider av svårigheter” den som “råder rättvist över världen, dömer folken med oväld” (Ps 9:9)
  Herre i din nåd...


   

   .

  Ahed Tamimi, en palestinsk tonåring, dömd för att ha angripit en israelisk soldat, släpptes tillsammans med sin mor, efter att båda hade avtjänat ett åttamånaders straff.

   
 • Herre, vi fortsätter att be för palestinska politiska fångar i israeliska fängelse. Vi ber att din Ande ska leda oss att mobilisera ansträngningarna av fredsmäklarna för att få fångarna fria och att få ett slut på ockupationen.
  Herre i din nåd...


   
Vi ber tillsammans med kyrkornas Världsråd för Kongo-Brazzaville, Gabon, Sao Tomé och Principe.
Herre i din nåd...


 

No comments:

Post a Comment