Wednesday, August 22, 2018

Swedish August 23-2018

Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.

Bed med Sabeel
23 augusti 2018

Tisdagen den 17 augusti dödades två palestinier, Saadi Abu Maamar och Karim Abu Fatair och 270 andra protesterande skadades av den israeliska armén längs de östra gränserna på Gazaremsan. I över fyra månader har palestinier fortsatt att delta i ”den stora marschen för återvändande”.
 • Herre vi ber för Saadis och Karims familjer när de sörjer dem de förlorat. Vi fortsätter att be för demonstranternas säkerhet och att de ska kunna fortsätta att använda ickevåldsmetoder för att nå sina mål.
  Herre i din nåd…

Förra veckan attackerade  och vandaliserade israeliska bosättare fyrtio fordon i Nablusdistriktet i den norra delen av Västbanken. Israeliska bosättare förstörde också hundratals olivträd i byn al-Lubban al-Sharqiva i södra Nablus, medan bosättare drog upp dussintals olivträd i den palestinska byn Arraba i Jenindistriktet i norra delen av den ockuperade Västbanken.

 • Herre du är en barmhärtig och nådig Gud som ”handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt” Ps 103:6. Vi fortsätter att be att förtrycket ska upphöra för de palestinska samhällen som lider av upprepade attacker.
  Herre i din nåd

Den israeliska säkerhetstjänsten, Shin Bet, har kvarhållit kända människor med ”hög profil”  de senaste veckorna, när de reser in och ut ur landet. Den amerikansk-judiske journalisten Peter Beinart, den judiska aktivisten Simone Zimmerman och den iransk-amerikanske författaren och CNN-reportern Reza Aslan är bland dem som har stoppats när de försökt att komma in i landet och utfrågats av Shin Bet om sitt kritiserande av den israeliska regeringens policy mot palestinier.
 • Herre vi fortsätter att tacka för alla de människor med samvete som är villiga att säga sanningen till makten även om de får betala personligen. Vi ber att mänskliga rättigheter och yttrandefrihet ska bli respekterade, som sig bör, i Israel och Palestina.
  Herre i din nåd…

Det Palestinska Akvariet öppnades i Ramallah i slutet av juli. Det är det första akvariet som öppnas i Palestina och det är en stor attraktion eftersom många palestinier på Västbanken nekas tillstånd att resa till kusten. Akvariet, med 250 arter, tog mer än ett år att bygga upp och finansieras av palestinska investerare. Israeliska myndigheter försökte blockera delar av projektet genom att neka införandet av havsdjuren vid gränsen, där några av dem dog i sina behållare.  
 • Herre, vi ber för de palestinska entreprenörer som gör etiska och kreativa investeringar i Palestina. Vi ber att detta projekt ska inspirera till glädje och en känsla av förundran över skönheten och mångfalden i din skapelse.
  Herre i din nåd…

Över Palestina och Israel deltar hundratusentals barn i läger som ger dem aktiviteter när deras skolor är stängda över sommaren.
 • Herre, vi tackar dig för program som ger möjligheter för barn att slappna av och glädjas, även om de fortsätter att leva under ockupation. Vi ber för dem som organiserar och volontärerna som gör detta möjligt.
  Herre i din nåd…
           
Palestinska muslimer, har tillsammans med miljoner av muslimer från andra länder rest till Saudiarabien för den årliga muslimska Hajj-pilgrimsresan. I slutet av Hajj, förbereder muslimer Eid al-Adha, den viktiagste högtiden i den muslimska kalendern, som inträffar denna helgen.

 • Vi ber för våra muslimska bröder och systrar, som reser på pilgrimsresa när de firar Eid -al- Adha, denna vecka.
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Liberia och Sierra Leone.


No comments:

Post a Comment