Friday, September 21, 2018

Swedish September 20-2018


Bed med Sabeel
Sabeels våg av böner 180920
Bönevecka för fred i Israel och Palestina

 Gaza

Nu när “den stora marschen för återvändande “går in i sin 27:e vecka, fortsätter fredliga protester trots det pågående användandet av skarp ammunition av de israeliska styrkorna. Shadi Abd al-Al, 12 år och Suhaib Abed -al-Salam Abu Kashef, 16 år har avlidit av sina skador. Mer än 100 människor, inklusive 14 barn skadades av skarp ammunition förra fredagen. 
 • Rättvisans Herre, ge de israeliska ockupationsstyrkorna längs Gazagränsen insikten att användandet av skarp ammunition mot fredliga demonstranter är ett brott som inte kan rättfärdigas. Trösta familjerna till dem som dödats och skadats, speciellt barnen, som just har börjat uppleva undren i din värld.
 • Herre i din nåd...  Hör våra böner.

Jerusalem

Eftersom östra Jerusalem ockuperades och illegalt annekterades 1967, har det primära målet för Israels regering varit att skapa en demografisk och geografisk situation som vill omöjliggöra varje framtida försök att utmana israelisk överhöghet över staden.

 
 • Tio mått av skönhet gav Gud världen, nio till Jerusalem, en till resten. Gud gav tio mått av sorg till världen, nio till Jerusalem, en till resten. Så, bed för fred, bed för fred, bed för fred över Jerusalem.
 • Herre i din nåd...

Palestinier inne i IsraelPalestinier inne i Israel lider av att dagligen behandlas som andraklassens medborgare. Denna orättvisa behandling har tills nu, skett i tysthet och utan att erkännas av regeringen. Genom att “nationstatslagen” antogs har denna behandling konfirmerats av israelisk lag.

 
Rättfärdige Gud, var med alla som möter dagligt förtryck. Ge palestinska medborgare i Israel styrkan att stå upp mot dessa lagar, som skapats för att göra dem till andraklassens medborgare och gör deras kamp uppenbar för de som har makt runt världen.
Herre i din nåd...


 
Nakba       2018 markerar 70 år sedan starten av Nakban 1948. Sedan den tidpunkten har palestinier varit under ockupation och begränsats av barriärer. Somliga lever med ett ständigt hot om att tvingas bort från sina bostäder medan andra är bestämda att vara flyktingar eftersom deras byar är totalt raserade. Mer än 500 palestinska byar har förstörts sedan 1948.


 •  

   
 • Även om den mörka natten av förtryck dröjer kvar, kommer rättvisans gryning. Må Gud arbeta genom människors goda vilja så att vi får en verklig fred, baserad på rättvisa och barmhärtighet, så att förlåtelse och försoning får råda för alla människor i Palestina och Israel.
  Herre i din nåd…


   

   

  Flyktingar

   
  Under de senaste veckorna har USA:s regering förflyttat sig i frågan om att ändra status för de palestinska flyktingarna. Denna ändring i policyn ger signaler om att “rätten att återvända” kommer att tas bort för varje palestinier som inte var en av de ursptrungliga flyktingarna som skapades under NAKBA:n. Denna förändring kommer att uppfylla en önskan som Israels regerign har har haft sedan lång tid, om att säkra en judisk majoritet bland befolkningen i Israel

 • Allsmäktige och barmhärtige Gud, Jesus blev en flykting och hade ingen plats som han kunde kalla sin egen, se med barmhärtighet på dem som har flytt och fortsätter att fly idag; från fara, hemlöshet och hunger. Välsigna dem som arbetar för att ge dem undsättning; väck generositet och medkänsla i allas våra hjärtan och led alla nationer i världen mot den dag när alla kan glädjas åt rättvisa och fred i ditt rike.
  Herre i din nåd…   

  Ockupation, bosättningar och husrivningar

  Den israeliska regeringen fortsätter att ockupera palestinskt land. Det pågår uppbyggnad av illegala bosättningar samtidigt som det dagligen rivs byar, sådana som Al Khan al-Ahmar.

   
 • Herre hör oss, när vi minns dem som påverkas av ockupation, bosättningar och markkonfiskation i Palestina. Vi ber för palestinska familjer som tvingas bort från sina hem. Vi ber för judiska bosättare, att du ska öppna deras ögon för en annorlunda vision som gör att de vill leva i fred med sina grannar. Vi ber att du ska stärka de grupper av palestinier och israeler som arbetar för ett slut på förtryck och orättvisa.
  Herre I din nåd…


   

  Kvinnor mot ockupationen

  Många kvinnor står upp mot ockupationen på olika sätt.

   
 • Herre vår Gud, vi ber att kvinnor från Palestina och Israel ska bli inspirerade att leva i fred genom att handla rättvist och kärleksfullt och att vandra ödmjukt tillsammans med dig, vår Gud.
  Vi ber att din helige Ande ska öppna deras ögon för att se vad hoppet din kallelse innebär för dem. Låt dem stå fasta i det hopp de bekänner sig till och att alltid vara redo att uppge skälen för hoppet de har.
  Herre I din nåd…


   

  Fängslade barn

No comments:

Post a Comment