Thursday, February 28, 2019

Swedish February 28-2019


De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.
Bed med Sabeel
28 februari 2019
På kvällen den 22 februari, använde israeliska styrkor övervåld mot i huvudsak fredliga demonstranter, den fyrtioåttonde fredagen av ”Den stora marschen för återvändande” och ”Att bryta belägringen”, och dödade en 15-årig palestinsk tonåring och skadade 115 civila, bland dem 16 barn, 10 kvinnor och en journalist. Skadorna rapporteras allvarliga för 3 av de civila, bland dem en 12-årig pojke.
 • Herre, vi fortsätter att be för de palestinska demonstranternas säkerhet och de mångas beslut om att använda icke-våld. Vi ber att de som skadats snart kommer att bli återställda och att sörjande familjer kommer att få tröst.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Fredagen den 22 februari öppnade palestinska tillbedjare al-Rahmaporten i den östra delen av Al Aqsa-moskén, som har varit tillsluten av de ockuperande israeliska myndigheterna sedan 2003. Som en följd av detta, har israeliska myndigheter förbjudit ledande islamiska ämbetshavare att komma in på området under en vecka.

 • Herre, vi ber om fred och ordning i Jerusalem. Vi ber att de ockuperande israeliska myndigheterna ska respektera rätten för alla invånare att fira gudstjänst, på sina heliga platser,utan att hindras.
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.


   

  Palestinier och internationella samlades för att markera årsdagen av massakern i Abraham-moskén/Patriarkernas grav, där Dr Baruch Goldstein gick in i moskén och dödade 29 bedjande och skadade ytterligare 125. De protesterade också mot att Israel drivit ut den internationella observationsstyrkan som sattes upp efter massakern. Demonstrationerna blev relativt fredliga, men de belyste hur uppdelad, fylld av spänningar och militäriserad staden är.

   
 • Herre, vi minns dem som förlorade sina liv i massakern. Vi ber om rättvisa och fred i Hebron och att de volontärer som skyddar, dokumenterar och talar om orättvisor får tillfälle att fritt utföra sitt arbete.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Trettio palestinska elever från en grundskola i Hebron utsattes för kvävningsrisk när israeliska soldater avlossade tårgasbomber kring och inne i deras skola. En elevs tillstånd blev så allvarligt så han måste tas till sjukhus för behandling.

 • Herre, vi ber för de palestinska invånarna i Hebron, speciellt barnen som bevittnar trakasserier och aggressioner på en daglig basis. Vi ber att dessa tårgasattacker från den israeliska militären ska upphöra eftersom den skadliga effekten på hälsan på lång sikt kommer vara extremt allvarlig.
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.

Israeliska bosättare attackerade palestinska herdar och hindrade dem från att leda sina djur till bete i Tarami i området söder om Hebron. Under beskydd av israeliska ockupationsstyrkor, fortsätter bosättarna att upprepa sin misshandel av herdarna.
 • Herre, vi ber för palestinier som försöker ta hand om sin boskap och sin mark. Vi ber om ett slut på bosättarattacker och delaktigheten och stödet för dessa från de israeliska myndigheterna.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

   I söndags släpptes en palestinsk fånge, Abed al-Rahman Khalil Mahmoud, 38, från ockuperade östra Jerusalem, efter 17 år i fängelse. När han släpptes, förbjöds han, på okänd grund, från att komma in i området Issawiya där hans familj bor.
 • Herre, vi ber om en framgångsrik återintegrering av tidigare fångar likt Abed i deras familjer och samhällen och att deras frihet ska frigöra en kollektiv våg av ickevåldskamp för rättvisa i detta land.
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.

Denna veckas Kumi Now initiative fokuserar på det Hebronbaserade arbetet av Youth Against Settlements (YAS). Denna ickevålds, men rättframma aktivitetsgrupp bildades 2008, den hjälper genom utbildning unga palestinier att använda media och påverkansarbete för att stå emot den israeliska ockupationen av Hebron. Det finns två stora bosättningar i närheten av Hebron, vilka är illegala enligt internationell lag.

 • Herre, vi ber för arbetet som utförs av Youth Against Settlement när de försöker hjälpa unga palestinier att stå ut med de trakasserier och det förtryck de upplever i sitt dagliga liv under ockupationen.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Belgien, Luxemburg och Nederländerna.
  Herre i din nåd…   Hör våra böner.

No comments:

Post a Comment