Wednesday, October 31, 2018

Bed med Sabeel 1 november 2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med  Sabeel
1 november 2018

Den ”stora marschen för återvändande” i Gaza, genomfördes för sin trettioförsta fredag mitt i ett ökande våld från de israeliska styrkorna mot dem som, med all rätt, protesterar. Mer än 230 människor skadades och fem dödades, bland dem 19-årige Nassar Abu Tim.
 • Du lidandets Herre, vi ber att båda sidor ska agera efter mänskliga rättigheter och att skydda liv. Vi ber om ett effektiv internationellt ingripande för att garantera rättvisa. Vi ber för humanitärt biståndsarbete och för rättvisa i våra hem och för återuppbyggnad där förstörelse har skett. Vi ber om fred på våra gator och i våra hem. Omfamna alla dessa de dina i din kärlek. Låt dem höra: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila.” Matt 11:28
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.

Antalet döda vid översvämningarna nära Jordans stränder vid Döda Havet, har stigit till 20 personer. De flesta av de döda var skolbarn från området. På begäran från Jordanien har Israel skickat räddningsteam för att hjälpa till med räddningsarbete och återuppbyggnad.
 • Herre, omge oss nu med din nåd och frid under storm och jordbävning, eld och översvämning. Trösta, genom din Ande, familjerna som sörjer barn och vuxna som har dödats eller skadats. Stötta dem, som arbetar med att rädda, och fyll oss med hopp om din nya skapelse, genom dig, vår klippa och befriare.
  Herre, i din nåd…

En rapport från Human Rights Watch har kritiserat både Hamas och Fatah för många arresteringar och tortyr, av dem som kritiserar och opponerar sig på fredlig väg.
 • Vi ber för alla dessa makthavare i Palestina som är förblindade av makt. Låt dem se att de handlar felaktigt och kan hållas ansvariga enligt internationell lag.
  Herre, i din nåd…

   
Som en följd av en fredlig protest av koptisk-ortodoxa präster, mot Israels sätt att utföra arbete på den egyptisk-koptiska kyrkan, blev flera koptiska präster angripna och en arresterades av israelisk polis. (Gäller renovering i Gravkyrkan, gammalt regelverk följs ej. Ett sätt att söndra. Övers. anmärkning)

 • Nådens Herre, ge präster i israel och Palestina styrkan att inse att ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna.” Mark 10:45. Ge dem trohet att stå bredvid varandra, hellre än mot varandra.
  Herre, i din nåd…

   
Sabeels höstresa ”Witness Tour” sker denna vecka. Temat är en nutida ”Korsets väg”, Via Dolorosa.

 • Herre, vi ber för ett berikande och fruktbärande besök som gör det möjligt för deltagarna att se och förstå, genom att uppleva det som sker på marken. Vi ber att de ska resa tillbaka inspirerade och uppmuntrade till att fortsätta arbetet för rättvisa och fred i detta orosfyllda land.
  Herre, i din nåd…


Den palestinske fången Khader Adnan, 40, har genomfört en öppen hungerstrejk i 57 dagar, som en form av protest mot sin ”godtyckliga” fängslande av Israel.

 • Herre, vi ber för Khader Adnan när han fortsätter sin fredliga protest mot de orättvisa handlingar som ockupationen medför. Vi ber om ett snabbt frigivande av Adnan och alla de palestinska politiska fångarna.
  Herre, i din nåd…

   
Den andra vecka i Kumi Now-initiativet finns nu online på www.kuminow.com . Där kan man läsa om veckans aktivitet. Vi uppmuntrar alla att ta sig tid att läsa informationen och att engagera sig i veckans aktivitet; att skicka pappersdockor.

 • Herre, vi tackar dig för alla som solidariskt står upp för det palestinska folket. Låt ickevåldsaktionen Kumi öppna ögonen hos beslutsfattarna i Israel, så att de upphör med sina metoder av berövande och orättvis behandling.
  Herre, i din nåd…

   
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Kanada och USA.

  Herre, i din nåd….



No comments:

Post a Comment