Thursday, October 11, 2018

Swedish October 11- 2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.

Bed med Sabeel
11 oktober 2018

I Gaza fortsätter ”den stora marschen för återvändande” in i sin 29:e vecka och israeliska styrkor fortsatt att använda skarp ammunition mot fredliga demonstranter, detta har orsakat mer än 370 skadade och tre dödade, bland dem en tolvårig pojke. De ockuperande styrkorna har en gång till gått in i Gaza och fullständigt rensat ett område på flera meter innanför stängslet, denna upprepade aktivitet har förstört mycket odlingsmark i Gaza.

 • O Herre, vi ber för de som fredligt protesterar genom att fortsätta att göra motstånd mot den israeliska ockupationen, maktmissbruket och förstörelsen av mark. Vi ber speciellt för barnen och ungdomarna, som fångats i konflikten, som går bortom deras förståelse och kontroll. Vi ber för dem som dödats och dem som fått bestående skador och för de sörjande familjerna; för dem som berövats sin framtid; för dem vars liv är dystert, utan möjligheter, utan rörelsefrihet och hopp.
  Herre i din nåd…     Hör våra böner.


Rivningen av beduinbyn Khan al-Ahmar väntas vara nära förestående efter det att den israeliska domstolen gav invånarna tiden fram till den första oktober för att evakuera sina hem. Bosättare från den illegala bosättningen Kfar Adumin, öster om Jerusalem, på den ockuperade Västbanken, stormade den 2 oktober byn och översvämmade den med avloppsvatten från en tankbil.

 • Du beskyddande Gud, vi ber dig att hålla din skyddande hand över människorna i Khan al-Ahmar. Var med dem och de som utgör en skyddande närvaro, att de ska stå fast under den konstanta hotet om rivning av byn från de israeliska styrkorna och den grymma behandlingen av israeliska bosättare
  Herre i din nåd…

   

   

  Flera palestinier lider av skador de fått efter att ha blivit angripna av dussintals israeliska bosättare i Jerusalem före gryningen måndagen den 1 oktober. Bosättarna stormade al- Musrara Street, Damaskusporten och al-Wadi Street i Jerusalem och började angripa palestinska invånare psykiskt och fysiskt, genom att ropa svordomar mot dem, slå dem och skada fordon.

 • Vi ber om ett slut på ockupationen av Jerusalem och över hela Palestina. Låt de israeliska myndigheterna ta sitt ansvar och agera och inte blunda för brott som begås av bosättare.
  Herre i din nåd…


Den israeliske borgmästaren i Jerusalem, Nir Barakat, tillkännagav torsdagen den 4 oktober, att han planerar att ta bort de tjänster som UNWRA utför i östra Jerusalem. Han anklagar UNWRA (FN:s flyktingorgan för palestinska flyktingar) för att arbeta illegalt och att uppvigla mot Israel. Som en följd av detta bekräftar Jerusalems stad att FN:s skolor med omkring 1800 elever kommer att stängas i slutet av detta skolår.


 • Du de förtrycktas Herre, öppna de israeliska myndigheternas sinnen så att de inser att UNWRA är en FN-institution och att denna inte kan stängas så länge det palestinska flyktingproblemet inte är löst. Ge dem samvete att förstå att de inte kan ignorera internationell lag eller flyktingarnas utsatthet.
  Herre i din nåd…


Den här veckan tillkännages ”Kumi Now”, ett initiativ för påverkan. Det är ett projekt, tillsammans med många organisationer, avsett att låta människor över hela världen ”resa sig upp” för att stötta palestinierna genom enkla, effektiva aktioner.


 • Vi ber för ”Kumi Now”-initiativet som offentliggörs denna vecka. Vi tackar för Sabeels personal, volontärer och organisationerna som är involverade i initiativet.
  Herre i din nåd…


Under det att vi fokuserar på de lidande palestinierna, minns vi också svårigheterna för alla som är lider i efterdyningarna efter jordbävningen och tsunamin i Sulawesi, Indonesien.


 • Herre, jorden tillhör dig, allt som är i den och alla som lever på den är dina (Ps 24:1). Vi ber för dem som är påverkade av katastrofer, både naturliga och dem som orsakats av människan, var de än befinner sig i världen. Ge snabb tröst och lättnad till de som överlevt.
  Herre i din nåd…

Sabeel arrangerar en bibelstudiekurs under veckoslutet för 35 personer som vill bli bibelstudieledare. Deltagarna kommer från 23 församlingar i Palestina. Studierna kommer att ledas av teologer för att utrusta dem att åka hem och leda nya kontextuella bibelstudieprogram i sina lokala sammanhang.

 • Herre, vi är så tacksamma att det finns en hunger efter ditt ord i de församlingar som betjänas av Sabeel. Vi ber att din Ande ska leda och visa vägen i denna utbildning så att den ärar dig och välsignar dem som deltar.
  Herre i din nåd…

 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Costa Rica, El Salvador, Nicaragua och Panama.
  Herre i din nåd…

No comments:

Post a Comment