Wednesday, October 17, 2018

Swedish October 18-2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med Sabeel
18 oktober 2018

Under fredagen förra veckan fortsatte ”den stora marschen för återvändande” för sin tjugonionde fredag. De israeliska ockupationsstyrkorna använde skarp ammunition och skadade åtminstone 252 (inklusive 50 barn) och dödade sju, bland dem två tonårspojkar. De som protesterar fortsätter att kräva sin rätt att återvända till sitt hemland, som de tvingades att lämna för sjuttio år sedan och den brutala belägringen av Gaza.

·         Du gode Herde, ingen flykting är en främling för dig och ingen enda är någonsin långt från din omsorgsfulla kärlek. Vi ber att du ska vaka över dem, som verkligen har rätt att protestera, nu när de fortsätter sina ansträngningar att få återvända hem. Vi ber om helande för flyktingarnas hjärtan, de har utsatts för ofattbara tragedier och trauman.
Herre, i din nåd…     Hör våra böner.

Ahed Tamimi har varit på resa i Europa och Turkiet under de gångna veckorna. Palestina är fyllt av profetiska röster som behöver få möjlighet att göra sig hörda.

·         Herre, lär oss att ge profetiska budskap när vår värld är ur balans; när de fattigas behov inte uppmärksammas och omsorgen om dem som inte har egna röster försvinner. Lär oss att använda profetiska ord när hoppet är avlägset; när våra ansträngningar fortfarande misslyckas och när det sker som verkar vara utan känsla och mening.
Herre, i din nåd…

Aisha Muhammad Talal al-Rabi, mor till åtta barn, från byn Bidya nära Salfit i den norra delen av den ockuperade Västbanken, dödades och hennes man skadades när israeliska bosättare kastade stenar mot deras fordon nära vägspärren Zaatara i Nablus.

·         Herre, vi ber om skydd för alla människor mot de rasistiska attackerna från de illegala israeliska bosättarna. Vi ber att din Ande ska leda oss på vägen mot en frigörelse från den onda ockupationen som skapar hat och konflikt.
Herre, i din nåd…

Lara Alqasem, en tjugotvåårig amerikansk student, som antagits för studier vid Hebrew University, nekades att komma in till Israel, trots att hon beviljats visum av den israeliska ambassaden i USA. Tel Avivs distriktsdomstol avslog hennes ansökan, men hon har nu ansökt till Högsta domstolen och väntar på beslut. Avslaget baserades på att hon stöder BDS-rörelsen (Boycott, Disinvestment and Sanctions).

·         Herre, vi ber att de som önskar besöka, studera eller arbeta i Palestina och Israel ska ha lika möjligheter att göra det. Vi ber att de som stiftar lagar ska inse att de studenter som stöttar Palestina inte nödvändigtvis innebär ett hot mot staten Israel.
Herre, i din nåd...
. 
Olivskörden har börjat i Palestina, många samhällen tjänar sitt levebröd genom denna skörd. Men alla kan inte nå sina odlingar på grund av den separerande muren, eller närheten till illegala bosättningar, eller på grund av hoten från militären.

·         Gud, vi lyfter våra böner för de palestinska odlare som tar stora risker när de skördar sina produkter. Vi lovar dig Gud, som genom profetorden proklamerar att en dag ”Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.” Mika 4:4

  
På Sabeel fortsätter gudstjänsterna på torsdagar varje vecka. Besökare är alltid välkomna för en stunds gemenskap och gemensam bön kring ”Vågen av böner”.

·         Herre, vi är så tacksamma för ditt löfte att ”där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Herre, vi välkomnar dig till oss idag och vi lovsjunger för den livets gåva som du har slösat på var och en av oss. Vi ber att du ska öppna våra öron så att vi kan höra din röst.
Herre i din nåd…

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Belize, Guatemala, Honduras och Mexiko.
Herre, i din nåd…
No comments:

Post a Comment