Wednesday, December 26, 2018

Bed med Sabeel 27 december 2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.

Bed med Sabeel
27 december 2018

“Den stora marschen för återvändande” fortsätter för sin trettionionde vecka. Fyra palestinier besköts och dödades av israeliska styrkor längs Gazas östra gräns, bland dem fanns 16-årige Muhammad Muin al-Jahjouh. Mer än 40 palestinier skadades.

 • Herre, vi ber för familjerna som sörjer dem de förlorat. Vi fortsätter att be för demonstranternas säkerhet och att de ska fortsätta med icke-våld för att nå sina mål.
  Herre, i din nåd...   Hör våra böner.


   

  Det fotografi av palestinska demonstranter, som togs vid Gazas gräns den 6 april, för Reuters av fotografen Mohammed Salem, är en av många bilder som finns i “Den israelisk-palestinska konflikten genom linsen under 2018”.

   
 • Herre, vi ber om inspiration, passion och energi hos palestinska journalister, så att de kan fortsätta beskriva hur palestinier plågas.
  Herre, i din nåd...


   

  Hundratals israeliska bosättare, åföljda av israeliska soldater, gjorde en räd mot det grekisk-ortodoxa klostret Mar Saba, öster om Betlehem, på den ockuperade Västbanken. Räden gjordes vid den tidpunkt när palestinska kristna firar festen för St Saba.
 • Herre, vi ber för ett slut på den israeliska ockupationen som tillåter att palestinier behandlas illa och att fredliga gudstjänstfirare trakasseras.
  Herre, i din nåd...
  Hudhaifa al-Hariri från Umm al-Fahm i norra Israel dog på sjukhuset efter att ha skjutits efter en incident vid en bensinstation nära vägkorsningen vid Megiddo. Fyra andra skjutningar har skett i norra Israel den här veckan, på grund av att de israeliska ministerierna inte tillgodoser de basala behoven inom den arabiska sektorn.

   
 • Herre, vi ber för Hudhaifas familj, nu när de sörjer sin yngste son. Vi ber om ett slut på den växande vågen av våld bland unga israeliska araber, som hotar att lösa upp samhällets band. Gud, låt din Ande fortsätta att leda oss när vi söker likvärdig behandling av arabiska samhällen från den israeliska regeringens sida.

   

  Edward Saids nationella musikkonservatorium har presenterat en flickkör “Banat Al-Quds” (Jerusalems döttrar) den 18 december, i en konsert på ett kulturceneter i Jerusalem, för att lansera deras nya CD. På skivan sjunger kören tillsammans med en norsk kör och Princetowns flickkör från USA.
   
 • Herre, vi prisar dig att vi kan uttrycka våra djupaste känslor genom sångens gåva. Låt oss komma ihåg profeten Habackuks ord, som han sjöng under svåra tider. Herren, min härskare, är min styrka.
  Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen. (Hab 3:19)
  Herre, i din nåd...

Vid FN i New York, har Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Belgien, Nederländerna och Polen på nytt bekräftat sitt stöd för en tvåstatslösning med Jerusalem som den framtida huvudstaden för båda länderna.
 • Herre vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen av det palestinska terrioriet och en rättvis och bestående fred.
  Herre, i din nåd...


  .

  Den här veckan ber Kumi Now-initiativet sina deltagare att ge feedback på Kumi-aktionerna. Detta är det första av tre speciella tillfällen under året när feedback är särskilt välkommen på: feedback@kuminow.com.
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Japan, Nordkorea, Sydkorea och Taiwan.
  Herre, i din nåd...


No comments:

Post a Comment