Wednesday, February 12, 2020

Swedish February 13-2020


Bed med Sabeel
Torsdag 13 februari 2020

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs på Mossawa Centre i Haifa.  Denna ideella organisation arbetar för att skydda rättigheterna för de arab-israeliska invånarna i Israel. Det arabiska ordet ”mossawa” betyder jämlikhet. Organisationen arbetar intensivt för att granska regeringsbudgetar i Israel och ger ut rapporter som visar diskriminering av araber genom det sätt som tjänster i samhället finansieras.

  • Käre Herre, vi ber för alla organisationer som fokuserar på rättvisa och jämlikhet för alla samhällen i Israel. Vi ber att det israeliska Knesset ska lyssna på kraven på en mer rättvis fördelning av resurserna till de palestinsk-arabiska invånarna i Israel.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Två unga palestinier dödades av beskjutning med skarp ammunition under den gångna veckan. I torsdags, den 6 februari, under en demonstration i Jenin på den ockuperade Västbanken, dödades Yazan Abu Tabikh, nitton år och sju andra skadades i en sammanstötning med israeliska styrkor som började riva ett palestinskt hem. En sjuttonåring, Mohammad al-Haddad besköts och dödades av israeliska styrkor under sammanstötningar i Hebron föregående dag.

  • Käre Herre, vi ber för Yazans och Mohammads familjer när de sörjer dem de förlorat. Vi ber också att den ökande spänningen mellan palestinska demonstranter och de israeliska militära styrkorna ska minska, de har intensifierats sedan Trumps plan för Mellanöstern avslöjades.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


FNs speciella rapportör om situationen för mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena, Michael Lynk, har kommenterat att Trumps plan för Mellanöstern är ett ”ensidigt förslag totalt till fördel för den ena sidan i konflikten” och skulle
”stödja skapandet av en Bantustan i det tjugonde århundradet i Mellanöstern” 

  • Herre, vi ber att FN och det vidare internationella samfundet ska fördubbla sina ansträngningar att uppnå en rättvis och jämställd fred på basis av lika rättigheter för palestinier och israeler.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


I måndags, den tredje februari, valde palestinska fångar i fyra fängelser att delta i en två timmars hungerstrejk för att protestera mot de gräsliga förhållanden som drabbar barn och kvinnor i Damonfängelset. Fångarnas kommission (Prisoners´ Commission) och Fångarnas förening (Prisoners´ Society) har rapporterat att de hålls utan varma kläder och filtar i det kalla vädret och att de får mat med dålig kvalité.

  • Käre Herre, vi ber om ett slut på ockupationen av det palestinska territoriet. Låt förhållandena för de palestinska fångarna förbättras och att det blir ett slut på att förflytta dem till egentliga Israel, vilket är emot internationell lag.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.

I torsdags, den 6 februari, meddelade Sabeel Jerusalem att de kommer att anordna ett möte för unga vuxna i juni 2020 (Young Adult Gathering June 2020). I den samlingens anda och med Kumi hoppas vi att det ska komma unga vuxna från hela världen för att lyssna, lära och planera hur vi framåt ska arbeta för rättvis fred i vår värld.

  • Käre Herre, vi tackar dig för denna nya generation som vill skapa fred i ditt namn. För deras passion för rättvisa och en bättre värld där alla är älskade och mänskliga rättigheter inte längre kränks. Vi ber om ledning när programmet planeras och när vi i Sabeel förbereder mötet.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.

  • Herre, vi kommer ihåg de hemlösa i Palestina under det nuvarande kalla och vintriga vädret. Vi ber om skydd och uppehälle för dem.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Österrike, Liechtenstein och Schweiz.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center

No comments:

Post a Comment