Thursday, February 6, 2020

Swedish February 6-2020


Bed med Sabeel
6 februari 2020


Spänningarna mellan Israel och Gaza har stadigt ökat under de två senaste veckorna efter en period av relativt lugn. Tillkännagivandet av president Trumps senaste fredsförslag, som kraftigt favoriserar Israel, gav eld åt rädslan för en ökning av antalet raketer och explosiva ballonger som sänds mot Israel från Gaza. Sent på torsdagen avlossades tre raketer från Gaza in i södra Israel. Som svar har Israel genomfört flyganfall i Gaza under torsdagen och fredagen.

  • Käre Herre, vi ber om en lättnad i spänningarna mellan Israel och Gaza och om ett rättvist och fredligt slut på blockaden av Gaza. Vi ber att uppriktiga medlare ska komma fram med planer för fredssamtal som respekterar internationell lag och palestiniernas mänskliga rättigheter i Gaza och på de ockuperade territorierna.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Denna vecka är avsatt för vila i Kumi Now-initiativet. Aktivisterna uppmuntras att koppla av och ta en paus innan de tar upp engagemanget i initiativet igen, nästa vecka. Vi uppmuntrar också er att ta detta som en möjlighet att läsa lite om de senaste eventen.

  • Käre Herre Jesus, vi tackar dig för dina ord till uppmuntran i din predikan på berget: ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade.” Matt 5:6.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Det nya förslaget från USA som tillkännagavs av president Trump tisdagen den 28 januari, har utdömts som “icke-fungerande” av “the elders” (en NGO bestående av aktade, välkända personer från hela världen). Ban Kii Moon, ordförande för “the Elders” och tidigare generalsekreterare för FN, konstaterar att det internationella samfundet skall fördöma förslaget som tillåter Israel  att annektera remsor av de ockuperade palestinska områdena. Han säger att rörelsen mot att bekräfta Jerusalem som Israels “odelade” huvuvdstad var “farlig och provocerande” och noterar “frånvaron av en trovärdig plan för Gaza”.

  • Herre, vi vänder oss till dig och ber om hjälp för det palestinska folket. Kommer världens regeringar att tyst se på när mer land illegalt annekteras från det palestinska folket? Kommer resten av världen att tillåta maktfullkomliga regeringar att rida skodda med broddar över internationell lag? Kommer någon att höja sin röst och fördöma införandet av apartheid i det Heliga Landet?
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Meddelandet har kommit att Albert Aghazarian, en palestinisk-armenisk patriot och framstående historiker, har avlidit.  Han studerade och arbetade vid Birzeituniversitetet och gav simultana översättningar vid konferenser. Under 1991 arbetade han nära Dr Hanan Ashrawi vid Madridkonferensen som en medlem av den palestinska delegationen. Dr Ashrawi kallade honom “en Jerusalemson och gatorna i Gamla Stan kommer att fortsätta att eka av hans röst och spränglärda personlighet.” Hans dotter Elise skapar den arabiska versionen av “Sabeel Wave of Prayers” varje vecka och vi ger våra kondoleanser till henne och familjen.  • Herre, vi tackar dig för Albert Aghazarians liv och tjänst och speciellt för hans enastående språkkunskaper och hans arbete som historiker, fokuserat på staden Jerusalem.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Ett par från Gaza, Mohammad och Wafa Ralaban, fångades i byråkratin kring ockupationens resetillstånd när de sökte vård för sina för tidigt födda barn. Wafa togs snabbt till Makkasedsjukhuset i östra Jerusalem, där hennes fyrlingar föddes för tidigt. Sorgligt nog dog tre av barnen innan Mohammad fick tillstånd att besöka sin fru och dottern, som överlevde. Physicians for Human Rights Israel och sjukhusledningen ingrep för att förhindra att föräldrarna skulle förvisas till Gaza och krävde ett förlängt tillstånd för föräldrarna att få stanna, av humanitära skäl.

  • Käre Herre, vi ber att flickan Selin, ska växa till i styrka och att hennes föräldrar kan vara vid hennes sida för att ge omsorg och stöd till henne. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska ta bort de inhumana avslagen för resetillstånd för palestinska föräldrar med sjuka barn som behöver sjukhusvård i Jerusalem.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Fredagen den 28 februari höll Sabeel Jerusalem ett möte för samtalsledare i Ramallah. Tjugosju bibelstudieledare samlades från hela Palestina för att mötas, dela erfarenheter, lära och uppmuntra varandra.

  • Herre, vi tackar dig för bibelstudieledarna som möttes tillsammans i Ramallah och vi ber att de kommer att hämta styrka ur ditt ord. Låt dem finna en tillflykt i dig i denna tid av kris.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Andorra, Italien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.

No comments:

Post a Comment