Wednesday, February 19, 2020

Swedish February 20-2020


Bed med Sabeel
20 februari 2020

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Regional Council of the Palestinian Unrecognised Bedouin Villages (RCUV). RCUV försöker åstadkomma representation för beduinbyar i Negev. De palestinsk-arabiska invånarna i dessa byar har inget legalt erkännande i den israeliska staten och ingen tillgång till samhällsservice, som vatten och elektricitet. De vill fortsätta sitt traditionella sätt att leva, boskapsuppfödning och odling. Invånarna i beduinbyar likt dessa i al-Araqib, lever under konstant hot om husrivning. Den israeliska regeringen vill förflytta dem till urbana center utan att ta hänsyn till deras traditionella sätt att leva.

  • Herre, vi ber för arbetet som utförs av RCUV när de försöker skydda dem som inte har några rättigheter i sitt eget land. Vi ber att beduinernas livsstil ska respekteras och att de ska tillåtas att använda sin mark på traditionellt sätt.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har lämnat en rapport om de företag som tjänar på den israeliska ockupationen av Västbanken och östra Jerusalem. Rapporten namnger 112 företag som har varit involverade i etableringen, bland dem Airbnb, booking.com, Expediagruppen och Motorola. Det finns nu cirka 600.000 israeler, som bor i omkring 140 illegala bosättningar, byggda efter den israeliska ockupationen av Västbanken och östra Jerusalem 1967.

  • Käre Herre, vi ber att de affärsverksamheter som redovisas i FN-rapporten ska värdera hur de tjänar på sina förbindelser med judiska bosättningar, som anses illegala under internationell lag.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Som en följd av ett beslut av den israeliska regeringen att förbjuda palestinsk export av jordbruksprodukter via Jordanien, säger dr John Clarke, ordförande för Kvartettens kontor, att man kommer att ingripa mot beslutet att stoppa palestinsk export och uppmana den israeliska regeringen att lyfta denna restriktion. Kvartetten för Mellanöstern är en internationell grupp från stater som är involverad i att medla i den israelisk/palestinska fredsprocessen.

  • Käre Herre, vi ber att den israeliska regeringens försök att kväva den palestinska ekonomin kommer att möta ett starkt ingripande och praktisk handling från det internationella samfundet.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


I tisdags, den 11 februari, skar vandaler sönder däcken på dussintals fordon i den arabiska byn Jish i norra Israel, de sprayade slagord på bygggnader som varnade för “judisk-arabisk assimilering”. Polisen rubricerar detta som en “prislappsattack” från israeler i den yttersta högern. De har utfört liknande attacker mot araber de senaste åren.

  • Herre, vi ber för arabiska samhällen som lever i rädsla för dessa hatbrott. Vi ber att polismyndigheterna ska anhålla förövarna och skydda utsatta samhällen. Vi ber att israeliska och arabiska samhällen ska leva respektfullt och fredligt i detta delade land. Herre, i din nåd…   hör våra böner.I måndags, den 10 februari, publicerade Sabeel ett nytt nummer av Cornerstone med titeln Palestinska teologier. I detta nummer finns flera intervjuer med palestinska teologer från olika kyrkor som utvecklar sin teologi, hur den hanterar sionismen och deras hopp för framtiden.

  • O Herre, du har medkänsla och visar nåd. Vi tackar dig för längtan att nå en djupare förståelse för varandra och hur vi återger din härlighet och bygger din kyrka där vi lever.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Nadia Habash, en föreläsare vid Birzeit-universitet, har av Middle East Architect magazine utnämnts som en av de femtio mest inflytelserika arkitekterna i regionen. Hon beskriver sitt arbete som en del av en “nationell kamp för att bevara det arkitektoniska arvet i Palestina.”

  • Herre, vi tackar dig för de talanger du ger till arkitekter som Nadia. Vi tackar dig för att hon har fått möjlighet att lyfta och vårda sitt palestinska arv i ett ockuperat land där så mycket förstörs.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Frankrike, Tyskland och Monaco.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.

No comments:

Post a Comment