Tuesday, August 9, 2022

Swedish 11 August, 2022

 

Bed med Sabeel 

Torsdag 11 augusti 2022 

  

Nästa vecka på fredag den 19 augusti kommer Kumi Now att lyfta fram Internationella dagen för humanitärt arbete. Den dagen uppmärksammar vi hjälparbetare och alla dessa som är utsatta i kriser runt om i världen. Samtidigt minns vi de massiva nedskärningarna i USA:s bistånd till palestinierna och lidandet för flyktingarna som lever i Gaza, Syrien och Libanon, nu i oerhörd nöd. 

Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och för rätten att återvända för alla palestinska flyktingar, som tvingats bort från sitt land.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Palestinska gymnasister har lyckats bra i sina examinationer för Tawjihi high school general certificate, denna sommaren. Mer än 85.300 studerande tog examen på Västbanken, Jerusalem och Gaza och det var mer än 68 % som lyckades. 

Herre, vi tackar dig för att så många unga palestinier bestämt sig för att fokusera på sina studier trots de svåra omständigheterna i att växa upp under israelisk ockupation. Vi ber för dessa studenter när många nu kommer att söka arbete, medan andra fortsätter sina studier.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Efter tre dagar av strider, har Israel och islamiska Jihad samtyckt till en vapenvila, som framförhandlats med hjälp av Egypten. Dödstalen i Gaza nådde 44, bland dem 15 barn och 360 skadade på grund av israeliska flyganfall. 

Herre, vi tackar dig för de människor som är involverade i förhandlingarna för att få vapenvila och deeskalera våldet.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Nitton familjer har lämnat sitt herdesamhälle, Ras a Tin i område C på Västbanken. Många har sökt sig till område B. Samhället bestod tidigare av 35 hushåll, med 250 medlemmar. De har utsatts för kontinuerliga trakasserier av israeliska styrkor, med upprepade skador på sina hem och boskapsbyggnader, så väl som våldsamma angrepp från bosättare, bland annat en mordbrandsattack nyligen. 

Herre. vi ber för de palestinska herdesamhällen som attackeras av bosättare och israeliska styrkor, som gör deras liv outhärdligt. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen så att dessa palestinska herdesamhällen kan återvända till sina betesmarker.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Nuzhah ‘Afanah, en ung palestinsk kvinna med ett identitetskort från Palestinska myndigheten arresterades den 29 juni, när hennes man körde henne och deras två små döttrar i östra Jerusalem. Enligt lagen om ”Citizenship and Entry into Israel” från 2003 krävs att Nuzhah har ett tillfälligt tillstånd, som tillåter henne att resa in i östra Jerusalem, men dessa tillstånd beviljas mycket sällan. Hon togs till polisstationen för att förhöras och kördes sedan till Checkpoint 300 i södra Jerusalem och lämnades där ensam mitt i natten. Släktingar måste komma och hämta de små barnen och senare komma och undsätta henne. 

Herre, vi ber om ett slut på de diskriminerande lagarna som lagts på palestinierna av de israeliska myndigheterna, som förhindrar gifta par och deras familjer från att bo tillsammans utan den konstanta rädslan för separation.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Nabil Ghanum (53) bodde i Sara, en by nära Nablus. Söndagen den 19 juni försökte Nabil ta sig igenom en av öppningarna i separationsbarriären nära vägspärren Qalqiliyah för att komma in i Israel och arbeta. Så snart han korsat stängslet tillsammans med några andra arbetare besköts de av israeliska soldater. Nabil blev skjuten och skadades, senare dog han på ett israeliskt sjukhus. I B’Tselems rapport om händelsen konstateras att öppna eld mot palestinier som söker arbete i Israel är olagligt och inte kan rättfärdigas. 

Herre, vi ber för Nabil Ghanums familj i deras sorg. Vi ber om ett slut på politiken av att använda skarp ammunition för att beskjuta palestinier som korsar separationsbarriären för att söka arbete i Israel.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Musikerna Michele Cantoni och hans fru Mathilde beslöt att flytta till Palestina och ägna sina liv åt att stödja unga palestinier. De startade Amwaj-kören 2015, det arabiska namnet betyder vågor. Kören har sextio medlemmar i åldrarna 7 - 21 år. De kommer från städer, flyktingläger och landsbygd i Betlehem- och Hebronområdet. Kraven är stora och körmedlemmarna förväntas öva 6 – 8 timmar i veckan. 

Herre, vi tackar dig för musikens gåva och för den djupa glädje och gemenskap som inspirerar medlemmarna i kören Amwaj. Vi ber för dem medan Michele och Mathilde Cantoni fortsätter att träna dem inför den turné till Italien som man föreslagit.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Den Ramallah-baserade organisationen Justice, har meddelat att 94 aktivister har arresterats av Palestinska myndigheten under de två senaste månaderna. Det är en av de största politiska arresteringskampanjerna på åratal. Studenter och journalister har varit bland dem som arresterats, men ingen har blivit åtalad för brott. Många släpptes efter tio dagar i fängelse, men tjugo hålls kvar. 

Herre, vi ber att den Palestinska myndigheten och dess säkerhetsstyrkor ska sluta arrestera aktivister som ett sätt att skrämma sina kritiker och oppositionella.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.
 

 

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Kamerun, Centralafrikanska republiken och Ekvatorialguinea.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.  

 

 

No comments:

Post a Comment