Wednesday, June 13, 2018

Swedish June 14-2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.Bed med Sabeel
14 juni 2018

I fredags sköt och dödade israeliska soldater en 15-årig pojke, Haitham al-Jamal och tre andra palestinier och 92 skadades. Under de sista elva veckorna har mer än hundra palestinier dödats i demonstrationer längs Gazas gräns.

Herre, vi ber att det ska bli ett slut på denna förskräckliga förlust av liv. Vi
ber att palestinier än en gång ska få leva fredligt och åtnjuta respekt och
rättvisa i sitt hemland.
Herre Gud, låt din vilja ske...

Förra tisdagen  gjorde den israeliska armén en räd i byn Humsa al-Fawqa och förvisade fem palestinska familjer från sina hem. Armén planerar militärövningar i området. Detta händer dessa familjer för tredje gången under så kort tid som två månader.

Herre, våra hem ska vara en plats för skydd och säkerhet och trots det
upplever människorna i Humsa al-Fawqa upprepade gånger vräkningar
och trakasserier. Vi ber att denna militära mobbning ska upphöra.
Herre, i din nåd...

Förra månaden revs beduinbyn al-Araqib för den etthundratjugonionde gången av den israeliska armén. Den israeliska regeringen har använt olika metoder för att öka trycket på beduinbefolkningen för att de ska flytta till centralorter och att sedan kunna konfiskera deras marker. De områden som regeringen planerar är inte utformade efter beduinernas behov och ger inte utrymme för deras livsstil.

Herre, vi tackar dig för det internationella stöd som har uttryckts för byn
al-Araqib. Människor runt hela världen har chockats av den israeliska
regeringens agerande. Vi ber om ökad styrka i arbetet för din rättvisa, med
kärlek i våra hjärtan och beslutna att älska våra grannar som oss själva.
Herre, i din nåd...

Palestinska organisationer och mänskorättsorganisationer har bett den internationella samhället community att bojkotta speciella arrangemang i Israel för att utöva tryck på den israeliska regeringen för att den ska avsluta sin ockupation av Palestina. Det argentiska fotbollslaget besvarade den begäran genom att ställa in en vänskapsmatch mot det israeliska laget i Jerusalem. De palestinska fotbollsspelarna har uttryckt sin tacksamhet till det argentinska laget.

Herre, vi längtar efter när “Rätten skall bo i öknen, rättfärdighet i
trädgården. Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig
ro och trygghet.” Jes: 32:16, 17
Herre, låt ditt rike komma och din vilja ske...

 En 21-åring, Izza Al- Tamimi, från byn Nabi Saleh dog av sina skador efter att ha blivit skjuten av den israeliska armén under en demonstration i sin by.

Herre, vi ber för familjen och vänner till Izza Al-Tamimi att du ska ge dem
tröst i denna stressande tid. Vi ber om säkerhet för palestinska
demonstranter och om ett slut på den israeliska militärockupationen.
Herre, i din nåd...

Det israeliska Knesset har avslagit ett lagförslag som uppmanade Israel att bli “en stat för alla sina invånare”. Skälet är att man då måste erkänna rättigheterna för den arabiska minoriteten likaväl som för den judiska majoriteten.

Herre, vi ber om den dag när Israel blir ett land som inte längre
diskriminerar sina invånare på grund av etnicitet eller religion.
Herre, i din nåd...

Israel kommer att utnyttja Palestinska Myndighetens (PA) inkomster för att ersätta skador som orsakats av”elddrakar” från Gaza som har startat brännder på fält vid gränsen. Doktor Hanan Ashrawi förkastar Israels beslut att dra in medel från PA och kallar det kränkning av internationell rätt.
”Israel framhärdar i att straffa sina egna offer och kriminaliserar alla former av motstånd överhuvudtaget genom sitt förtryckande system av kolonisation. Ett sådant förslag är en oerhörd kränkning av internationell rätt och utgör en kollektiv bestraffning av det palestinska folket och är direkt stöld. Palestinska inkomster ska inte utsättas för israelisk rättskipning.

Herre, vi ber att den israeliska policyn av att kränka internationell rätt skall
stoppas. Låt de rättfärdiga kraven från palestinska demonstranter, om rätten
för flyktingar att få återvända och att lyfta den militära blockaden av Gaza,
bli uppfyllda.
Herre, i din nåd...

Det här veckoslutet kommer våra muslimska systrar och bröder i Palestina, Israel och runt hela världen att fira Eid al-Fitr, festen som avslutar Ramadan.

Herre, vi ber att detta ska bli en speciell tid för alla som firar och att de ska
få möjlighet till gemenskap med familj och vänner.
Herre, i din nåd...

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Botswana och Zimbabwe.
Herre, i din nåd...


No comments:

Post a Comment