Thursday, June 7, 2018

Swedish June 7 -2018

Sabeels bönebrev


De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.


Bed med Sabeel
7 juni 2018

En israelisk krypskytt sköt och dödade en 21-årig kvinnlig ambulanssjukvårdare, Raan Ashraf al-Najjar, när hon behandlade skadade under demonstrationerna längs Gazas gräns mot Israel. Sedan den “Stora Marschen för återvändande” började i Gaza den 30 mars har 119 palestinier dödats, inklusive barn och journalister och tusentals palestinier har skadats.
 • Herre, låt din Ande trösta oss medan vi fortsätter att få stressande nyheter från Gaza. Vi ber att demonstrationerna ska fortsätta på ickevålds-vägen. Vi längtar efter att palestinierna ska återfå sin frihet och få kraft att återvända till sitt land. Vi kommer ihåg familj, vänner och kollegor till Razan nu när de sörjer över att ha förlorat henne.
  Herre i din nåd...    Hör våra böner.

Det finns hundratals palestinier som sitter häktade utan rättegång, av säkerhetsskäl upp till sex månader, vilket kan förlängas. Dessa fångar som hålls under “administrative detention”, väntas under veckan starta en hungerstrejk mot denna israeliska policy. Palestinska fångar som kvarhålls på detta sätt fortsätter att bojkotta domstolarna eftersom de har förlorat hoppet att någonsin få en rättvis rättegång i en israelisk domstol.
 • Herre, vi fortsätter att be för de palestinska politiska fångarna. Låt din ande ge dem mod att stå stadigt fast och lita på din rättvisa.
  Herre i din nåd....

Torsdagen den 24 maj fastslog tre domare i Israels högsta dom stol, Noam Sohlberg, Anat Baron och Yael Willner, att staten kan riva hemmen i den palestinska byn Khan al-Ahmar och förflytta invånarna med våld till en annan plats.
 • Herre, beslutet från de israeliska domarna verkar vara mycket obarmhärtigt och domstolsförfarandet är upprörande. Vi ber för de palestinska invånarna i Khan al-Ahmar att de inte ska överväldigas av förtvivlan på grund av ockupanternas tvångsåtgärder. Herre låt din Ande röra vid det palestinska samhället och det internationella samfundet så att de står fast tillsammans med människorna i Khan al-Ahmar, för att motsätta sig tvångsförflyttningen.
  Herre i din nåd...

Återigen har USA lagt in sitt veto mot en resolution i FN:s säkerhetsråd mot Israels användande av våld när man söker stoppa protesterna vid gränsen mellan Gaza och Israel. USA:s FN-ambassadör, Nikki Haley, avslog resolutionen från Kuwait - som försöker “ge garantier för säkerhet och skydd” för palestinska civila.

 • Herre, vi tackar för alla som fortsätter att arbeta för skydd och rättvisa för palestinier. Käre Gud, ge det palestinska folket styrkan att fortsätta sin kamp försjälvständighet och frihet.
  Herre i din nåd...

Den israeliska regeringen har gett byggnadstillstånd för 2070 nya bostäder i illegala bosättningar på den ockuperade Västbanken. Sedan USA:s president Donald Trump tillsattes har Israel gett tillstånd till mer än 14.000 nya bostäder i bosättningar.
 • Herre, vi ber att palestinierna inte ska gå under i förtvivlan över expropriationen av sitt land. Vi ber för alla människor med samvete, som arbetar för det palestinska folket runt hela världen. Hjälp dem att förnya sina ansträngningar att förmå sina regeringar att respektera och implementera internationell lag.
  Herre i din nåd..

  Den här veckan är en markering av den femtioförsta årsdagen av Israels ockupation av östra Jerusalem, Västbanken och Gaza började.
 • Herre, den här veckan sörjer vi de femtio åren av ockupation som har skapat så mycket förluster, orättvisa och lidande för det palestinska folket. Hör ropen från dessa som älskar dig och törstar efter frihet. Herre, vi ber att detta år ska bli den tid då sanningen ska komma till makten, en tid då tystnaden bryts kring orättvisorna, ett år för fred, ett år för Palestina.
  Herre i din nåd...
Herre vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland.
Herre i din nåd...


No comments:

Post a Comment