Thursday, June 28, 2018

Swedish June 28 -2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.

Bed med Sabeel
28 juni 2018

 Förra fredagen markerade den åttiofemte dagen av den “stora marschen för återvändande”. Den har officiellt kallats “De skadades fredag”. Sedan protesterna i Gaza började den 30 mars, har åtminstone 133 palestinier dödats och 14.600 skadats av de israeliska styrkorna. Förra veckan bombade israeliska planen mer än två dussin platser i den belägrade Gazaremsan. Den aktionen fick till följd raketangrepp från palestinierna.

Herre, vi fortsätter att be för folket i Gaza när de höjer sina röster i protest. Låt din vilja ske så att människor i detta land får uppleva frukten av en rättvis fred.
Herre i din nåd...

 Till Lissabon i Portugal, anlände den 20 juni, två båtar som tar del i “Frihetsflottiljen Gaza”. “Al Awda” (Återvändaren) och “Frihet” har 25 aktivister ombord och hundratals människor hälsade dem när de anlände. Dessa båtar och åtskilliga andra sätter kurs mot Gaza i ett nytt försök att bryta den elvaåriga israeliska blockaden.
Två andra båtar anlände till Paris men fransk polis hindrade dem från att lägga till vid floden Seines stränder. Trots det vinkade hundratals supporter med palestinska flaggor när de stod på fiodbankarna, för att hylla dem inför deras resa.

Herre vi tackar dig för dem som bryr sig om människorna under belägring i Gaza. Vi är tacksamma för aktionerna av dem som lever i andra länder som försöker ge röst åt de som är förtryckta. Herre låt dem lita på styrkan från dig “som råder rättvist över världen...” Ps 9:9.
Herre i din nåd...

Israeliska aktivister hängde upp 115 drakar längs Rothschildboulevarden i Tel Aviv söndagen 17 juni. Varje drake var ett minne av en palestinier som dödats av israeliska styrkor under “den stora marschen för återvändande och varje drake bar offrets  fotografi, namn och födelsedatum. Dessa tecken för ihågkomst visades för att utmana bristen på respons från den israeliska allmänheten efter dödandet i Gaza.

Herre, tack för dem som bryr sig om livets helighet och som är villiga att utmana likgiltigheten.
Herre i din nåd...

VM i fotboll ger hopp och glädje till människor runt hela världen också till människorna i Gaza. Ett rehabilitetscentrum i Gaza har bildat ett fotbollslag för amputerade, “Hjältarnas fotbollsteam”. Detta lag ses som en glimt av hopp för många unga palestinier som skadats av israeliska styrkor under de senaste krigen och de pågående protesterna.

Herre, vi tackar dig för våra bröder och systrar som fortsätter att ropa efter rättvisa, och vägrar att låta förtvivlan ta över.
Herre i din nåd...

 Prins William från Storbritannien kommer att besöka Västbanken denna vecka och möta den palestinske presidenten Mahmoud Abbas i hans kontor i Ramallah. Hans resrutt innehåller evenemang som fokuserar på förhållanden som möter människor i flyktingsamhällen. Han kommer att ha möjlighet att uppleva palestinsk kultur, musik  och mat så väl som att ha chans att möta ett antal unga palestinier.

Gud, vi är så tacksamma att den unge prinsen har valt att besöka Västbanken och våra grannländer. Vi ber att han ska uppleva det palestinska folkets gästfrihet, samtidigt som han får en bättre förståelse för deras svåra situation.
Herre i din nåd...
  
Förra veckan gästades Sabeel av en grupp av anglikanska och metodistiska präster,  från Birmingham, Storbritannien, resan är en del av deras praktik. De deltog i torsdagens gudstjänst. Gruppen reser runt i regionen i två veckor för att förstå hur människor begränsas av att leva på Västbanken. Efter att ha delat nattvarden, uttryckte Sabeel och gruppen sitt stöd för att återuppta “Poor People´s Campaign” i USA.

Herre, vi tackar dig för de många besökare vi möter här i Sabeel, och för bönerna vi delar. Vi tackar dig för det profetiska vittnet för “Poor People´s Campaign”. Vi tackar dig speciellt för dem står upp för din rättigfärdighet.
Herre i din nåd...

En överlevare från Förintelsen och advokat för palestinska folkets rättigheter, Felicia Langer har dött i en ålder av 87 år. Felicia Langer var en aktivist för mänskliga rättigheter, först i Israel och senare i Tyskland. Med hennes bortgång har palestinier förlorat en stark förespråkare i deras kamp för frihet och rättvisa.

Herre, vi tackar dig för Felicia Langers liv och vittnesbörd. Vi deltar med Felicias familj när de sörjer över sin förlust.Vi ber för alla människor med samvete över hela världen som fortsätter att arbeta för befrielse av förtryckta människor, oavsett deras ras eller religion.
Herre i din nåd...

Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Kenya och Tanzania.
Herre i din nåd...No comments:

Post a Comment