Thursday, June 21, 2018

Swedish June 21-2018

Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.Bed med Sabeel
21 juni 2018

Den “Stora marschen för återvändande” fortsätter i Gaza. Tiotusentals palestinska muslimer deltog i morgonbönen inför Eid-elFitr, firandet som avslutar den månadslånga Ramandafastan.
 • Herre vi fortsätter att be för palestinska demonstranter och deras ickevålds-engagemang. Vi ber att den israeliska regeringen följer internationell lag och tillåer palestinska flyktingar att ätervända till sitt hemland.
  Herre, i din nåd... Hör våra böner
 Förra veckan protesterade Human Rights Watch (HRW) mot de israeliska styrkornas “upprepade användande av dödligt våld” i Gazaremsan mot palestinska demonstranter som tsattes för direkt livsfara. De klargjorde att detta “kan räknas som krigsbrott”. HWR:s mellanösterndirektor, Sarah Leah Whitson, fortsatte genom att säga att Israel inte ska tillåtas att “genomföra undersökningar som i huvudsak rentvår truppernas agerande.” Hon framförde också att USA inte borde tillåtas att blockera genom sitt veto i säkerhetsrådet när man hålls ansvarig.\
 • Herre vi ropar till dig och ber om öppna ögon, hos dem som har makten, för smärtan och lidandet hos palestinierna i detta orosfyllda land.
  Herre, i din nåd...
Vi får hopp genom att FN:generalförsamling antog en palestinastödd resolution som fördömer Israels våld mot Gaza och dess “överdrivna användande av sin styrka”. Sedan den 30 mars har mer än 120 palestinier dödats och över 3800 skadats av israelisk beskjutning längs gränsen mellan Israel och Gaza.

 
 • Herre  vi är tacksamma för att representanerna i FN har sagt sin mening om skyddet av palestinska civila och undersöker kränkning av mänskliga rättigheter.
  Herre i din nåd...
I onsdags hölls en fredlig demonstration i Ramallah för att förmå Palestinska myndigheten att lyfta sanktionerna som man har lagt på Gaza. Dessa sanktioner har ytterligare förvärrat lidandet som den israeliska belägringen av Gaza orsakar. Den Palestinska myndigheten satte in kravallpolis för att skingra dem som protesterade. De använde tårgas och arresterade ett antal av de protesterande.

 

Herre vi ber för den Palestinska myndigheten att den ska använda ett just och rättfärdigt sätt att agera. Låt dem som som ropar efter rättvisa för de förtryckta hålla ut.
Herre i din nåd...


 

Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas kommer inte att möta Jared Kushner, rådgivare till USA:s president, som väntas besöka regionen denna vecka. President Trump tvingar ett redan förtryckt folk in i en överenskommelse som berövar dem deras basala rättigheter.
 • Herre var med oss i den tid som ligger framför oss så att vi kan hålla ut i kraven på våra palestinska rättighter. Gör oss starka och stå upp för alla som är förtryckta i detta land
  Herre i din nåd...
I torsdags den 12 juni beordrade israeliska styrkor en palestinsk jordbrukare, Ahmad Assi, att lämna sin mark. De planerar att förstöra hans sex acre med palmträd. En liknande order rapporterades om en annan palestinsk jordbrukare, Suleiman al- Zayed, som hade planterat olivträd på sin mindre marklott i byn Nuwei’meh, norr om Jeriko.
 • Herre vi fortsätter att be för de palestinska jordbrukarna när de bevittnar att israeliska styrkor rycker upp deras träd med rötterna och berövar dem deras enda källa till inkomst. Vi längtar efter den tid när profeten Mikas ord kommer att uppfyllas “Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom...” Mika 4:4
  Herre i din nåd...


   
Mer än 700 palestinier i området Silwan i ockuperade östra Jerusalem väntar på ett beslut från Israels högsta domstol, som kan bestämma deras rätt att leva i sina egna hem. De utmanar ett beslut som överförde ägandet av den mark där deras hem står till en judisk stiftelse för mer än tio år sedan.

 
 • Herre vi ber att den Israeliska regeringen ska överge sin strategi att tvinga palestinier bort från sina hem.
  Herre i din nåd....
Marah Natshe är den första kvinnliga cirkustränaren i Palestina och den ledande kvinnliga artisten i “Sarab” eller mirage, en palestinsk cirkusskola. Det är en ovanlig circusföreställning som använder jonglering och akrobatik för att markera den svåra situationen för flyktingar från Mellanöstern, även palestinier.

 
 • Herre vi tackar dig för Marah och för det sätt hon använder sina kreativa gåvor för att markera orättvisor. Låt din uppfinningsrika Ande välsigna Marahs ledarskap och alla som är involverade i detta projekt.
  Herre i din nåd...


   
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Malawi och Zambia.
Herre i din nåd.....
No comments:

Post a Comment