Friday, November 23, 2018

Swedish November 22-2018


Bed med Sabeel
22 november 2018
”Den stora marschen för återvändande” fortsätter i Gaza. Fyrtio människor skadades i protesterna längs gränsen mellan Israel och Gazaremsan, bland dem 18 på grund av skarp ammunition och fem av gummikulor.
* Herre, vi fortsätter att be för palestinska flyktingar och deras rättmätiga krav att få återvända till sin mark och sina hem. Låt demonstranternas kreativitet fortsätta när det gäller att använda ickevåldsmetoder i sitt motstånd. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Onsdagen den 14 november dödades en palestinsk fiskare, Nawwaf al Attar, genom beskjutning av de israeliska ockupationsstyrkorna vid kusten utanför norra Gaza.
De palestinska fiskarna arbetade, som de nya reglerna anger, tre nautiska mil från kusten när israeliska styrkor öppnade eld mot dem och tvingade dem att fiska inom avståndet av en nautisk mil, där området är utfiskat.
* Herre, vi ber för människorna i Gaza som försöker förtjäna sitt uppehälle och försörja sina familjer. Vi ber för Nawwaf al Attars familj när de sörjer den de förlorat. Herre, i din nåd…

Tjugo kvinnor från Jerusalem, reste som grupp från Sabeel, till Haifa för att uppleva gemenskap med varandra och lära mer om Haifas historia och de utmaningar som staden upplever.
* Herre, vi tackar dig för de möjligheter du ger oss att resa och möta våra bröder och systrar och lära oss mer om deras liv. Hjälp oss att gå tillsammans i ljuset av din sanning och helighet och att stötta varandra och bära varandras bördor. Herre, i din nåd…

Vinnarna av det ”Palestinska bokpriset” (Palestinian Book Awards) 2018 tillkännagavs vid ”the Middle East Monitor’s flagship event” i London i fredags, den 16 november. De akademiska priserna gick till Maha Nassar för hennes bok: ”Brothers Apart, Palestinian citizens of Israel and the Arab world” och till Colin Anderson för hans bok: ”Balfour in the Dock: J.M.N. Jeffries and the Case for the Prosecution”. Memoarpriset gick till Reja-e Busailah, som är blind, för hans autobiografi:” In the Land of My Birth. A Palestinian Boyhood”. Salim Tamari erhöll ett ”Lifetime Achievement Award” för det han tillfört palestinsk litteratur.
* Tack, Herre, för de gåvor du gett till författare som uttrycker sitt hjärtas mening och ger oss sina berättelser. Vi ber för dem som använder sin begåvning till att berätta för världen om vad som händer i Palestina. Herre, i din nåd…

Söndagen den 11 november förbjöd de israeliska myndigheterna Hebrons rehabiliteringskommitté att renovera en palestinsk förskola nära Ibrahami Mosque i gamla stan i Hebron, som helt kontrolleras av israelisk militär. Förskolan ägs av Palestinska Röda Korset. De israeliska myndigheterna angav inget skäl till förbudet.
* Du, rättvisans och rättfärdighetens Gud, vi ber att de israeliska ockupationsstyrkorna i Hebron ska ta tillbaka förbudet för arbetet med förskolan, vi fortsätter att be om ett slut på den militära ockupationen, som berövar vårt folk rätten till ett normalt liv. Herre, i din nåd…

En sextonårig pojke, Abdel Nassar Aweiwi, arresterades och plågades av den israeliska armén kvällen den 13 november.
* Herre, det är djupt chockerande att bevittna den nivå av våld som används mot barn av den israeliska ockupationsarmén. Vi ber om ett helande för offer som Abdel Nassar, att han ska återhämta sig, fysiskt och mentalt från det han utsatts för. Vi ber att gärningsmännens hjärtan ska ändra sig och att de ska hållas ansvariga för sina brott. Herre, i din nåd…

Ickevåldsinitiativet Kumi Now, fortsätter denna vecka med Wi´am och deras ämne ”Låt barn vara barn”. Wi´am , det palestinska konfliktlösningscentret nära muren i Betlehem försöker skapa en säker och stimulerande plats för palestinska barn att komma till, speciellt för dem som lever i trånga miljöer i närliggande flyktingläger. www.kuminow.com
* Herre Jesus, när du vandrade på jorden visade du en speciell kärlek till barnen. Du sa till lärjungarna:” Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.” Luk 18:16
* Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Östtimor (Timor Leste), Indonesien och Filippinerna.


No comments:

Post a Comment