Thursday, November 29, 2018

Swedish November 29-2018


Sabeels bönebrev
De utsända bönerna gör det möjligt för lokala och internationella vänner till Sabeel att be för regionala ämnen varje vecka. Bönerna sänds till Sabeels nätverk av stödjare och används i gudstjänster runt om i världen och under Sabeels torsdagsgudstjänster med nattvard. Eftersom varje sammanhang i sin tidszon ber för dessa böneämnen klockan tolv varje torsdag, går ”vågen av böner” över hela världen.
Bed med Sabeel
29 november 2018
Fjorton palestinier skadades av skarp ammunition under den trettiofemte fredagen av protester vid ”den stora marschen för återvändande” längs de östra gränserna av Gazaremsan. 
 • Herre, vi ber för alla dessa som har skadats i Gaza. Vi ber att det internationella samfundet ska uppmärksamma ångestropen och besluta sig för att agera för att återupprätta rättvisa för människorna i Gaza.
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.
Onsdagen den 21 november revs tjugo palestinskägda butiker av israeliska schaktmaskiner, i flyktinglägret Shufat i det ockuperade östra Jerusalem. Skälet till rivningarna var att butikerna var byggda utan byggnadstillstånd, vilket ges mycket sällan, om ens någonsin.
 • Herre Jesus, du är herden och ledaren. Hjälp oss, Herre, att förstå hur vi ska agera när vi bevittnar hur israeliska myndigheter tvingar palestinier ut ur det ockuperade östra Jerusalem. Vi ber för alla vars möjlighet till försörjning förstörts.
  Herre, i din nåd…


  Israeliska bosättare vandaliserade en lekplats för barn och en cafeteria, som var under uppbyggnad i byn Burqa, längs vägen mellan Nablus och Jenin. Bosättarna använder sådana attacker för att försvåra för palestinier att slutföra sina byggnationer och oftast hålls de inte ansvariga för sina för sina handlingar.
 • Herre, du älskar rättvisa och är ett fäste för dem som söker rättfärdighet. Vi ber att dessa attacker mot palestinsk egendom ska upphöra och att utövarna av våldet ska straffas. Vi ber att palestinierna ska stå fasta och fortsätta att vara uthålliga, trots ständiga provokationer.
  Herre, i din nåd…


  Alla medlemmarna i USA:s kongress och senat och alla i Vita huset, fick ett ekumeniskt uttalande från Global Ministries den 14 november. Budskapet kommer från sexton kyrkor och beskriver bestörtningen över USA:s stöd till Israel och oron för palestinierna sedan president Trump tog över 2017. Uttalandet beskriver i detalj hur USA:s politik skapats för att ”straffa” palestinier och ”ta bort deras mänskliga rättigheter, värdighet och hopp”.
 • Herre, vi ber att dessa som har makt i USA ska utmanas av uttalandet från Global Ministries och kommer att reflektera över hur deras politik påverkar palestinierna.
  Herre, i din nåd…
Airbnb beslutade att ta bort 196 bostäder på den ockuperade Västbanken från sin lista. Dessa bosättningar är erkända av den israeliska staten, men är illegala enligt internationell rätt. Tre dagar senare lämnade en israelisk bosättare, Maanit Rabinovich, från den illegala bosättningen Kidar, in en inlaga till Jerusalem District Court för att inleda en process mot Airbnb.
 • Herre, vi ber att internationella lagstiftare ska fokusera på spridningen av illegala bosättningar på det ockuperade området och alla svårigheter och lidande som tillfogas närbelägna palestinska byar och städer.
  Herre, i din nåd…


  Leila Malki, från Palestina, tilldelades ett prestigefyllt pris av den Internationella Federationen för Ridsport, vid en ceremoni i Bahrain. Hon erhöll ”mot alla odds”-priset för att ha övervunnit fördomar och fortsatt att ta del i ridtävlingar över hela världen.
 • Tack Herre, for alla talanger du givit våra unga idrottare och för deras mod att använda dem väl. Vi prisar dig och erkänner att varje god och reell förmåga kommer från dig. Vi ber att vi ska uppmuntra andra att finna sin speciella gåva och att använda den till din ära och för att hjälpa andra.
  Herre, i din nåd…


  Lördagen den 24 november höll Sabeels vänner i Frankrike en endagskonferens vid den Protestantiska teologiska fakulteten med följande tema: ”Israel i bibeln och dagens israeliska stat – kristna här och i landet har frågor…”. Den teologiska institutionen var en av medarrangörerna för konferensen och fader Jamal Khader från Ramallah var gästtalare från Palestina. Konferensen hade mer än 100 deltagare.
 • Herre, vi är tacksamma för den lyckade konferensen och hoppas att den ska kasta mer ljus över livet och utmaningarna för palestinierna.
  Herre, i din nåd…


  Ickevåldsinitiativet Kumi Now fortsätter denna vecka med Womens Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) och deras ämne ”Våld mot kvinnor”. I denna veckas aktivitet uppmanas du att rita en bild eller ta ett foto med blommor och skicka det till FN:s kvinnokontor i New York och uppmana dem att hålla Israel ansvarigt för de nattliga räderna av den israeliska armén (minst 1360 utförs varje år), som medför skräck för palestinska familjer.

  www.kuminow.com
 • Herre, du uppmuntrar oss i ditt ord att visa kärlek och sympati för våra bröder och systrar. Vi ber för de palestinska mödrarna som går till sängs och fruktar en nattlig räd, med en oro, som liknar en sjukdom, för att de eller deras barn ska arresteras. Vi tackar dig för stödet från grupper likt WCLAC, som försöker hjälpa våldets offer.
  Herre, i din nåd…
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Brunei, Malaysia och Singapore.
  Herre i din nåd…


No comments:

Post a Comment