Thursday, January 24, 2019

Swedish 24 January -2019


Bed med Sabeel
24 januari 2019

Den stora marschen för återvändande fortsatte fredagen den 18 februari. Defence for Children International – i Palestina (DCIP) rapporterade att 45 barn har dödats i Gaza sedan 30 mars.
 • Herre, vi ber om ett genombrott i fredssamtalen och ett slut på denna obarmhärtiga belägring av Gaza. Trösta dessa familjer som förlorat barn och håll din skyddande hand över alla barn i Gaza.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  Riyad al-Malki, utrikesministern i palestinska myndigheten, deklarerar att Palestina under det här året förutsätter att G77 (en löst sammansatt grupp inom FN bestående av utvecklingsländer) och Kina, kommer att förhandla om utvecklingsfrågor i FN. Palestina har varit en observationsstat i FN sedan 2012 och kommer att förnya sin ansökan om fullt medlemskap i FN under denna mandatperiod.
 • Käre Herre, vi ber om styrka och uthållighet för dessa som arbetar i organisationer likt FN, och ägnar sina liv åt att utmana orättvisa och förtryck.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  Eleverna har återvänt till skolorna efter halvårslovet. Många elever på det ockuperade området möter hinder när det gäller tillgång till utbildning. En del studerande upplever trakasserier från bosättare, andra försenas vid vägspärrar, medan andra utsätts för många undersökningar under skolbussresorna.
 • Herre, vi ber för eleverna när de återvänder till skolan, att de kan fortsätta att vara engagerade i sina studier. För dem som möter svårigheter, låt dem hitta motivation till att slutföra sina studier och att använda sin kompetens till att stötta sina lokala samhällen.
  Herre, i din nåd…    Hör våra böner.

   Organisationen Human Rights Watch kritiserar den palestinska myndigheten för att begränsa yttrandefriheten på internet och för att arrestera oliktänkande.
 • Tack, Herre Jesus, för att när du kom hit till jorden, fick vi din nåd och sanning (Joh 1:17). Hjälp oss att stå fast och att utmana förtrycket av sanningen från dem som har makten.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  Söndagen den 13 januari förstörde en grupp israeliska bosättare nästan tusen trädplantor i Burqa, i de västra delarna av Nablusditriktet i den norra delen av den ockuperade Västbanken. Plantorna var odlade för att omvandla området kring Burqa till naturreservat.
 • Herre, vi ber att dessa återkommande händelser av vandalisering, utförda av israeliska bosättare på den ockuperade Västbanken, ska upphöra.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  Denna vecka fokuserar Kumi Now-aktionen på arbetet som utförs av Palestinian Academic Society for the Study of  International Affairs, (PASSIA) och Israels kränkning av internationell lag i östra Jerusalem. Kumi Now-aktionen ber dig att skriva till dina lokala politiker och utmana dem att hålla den israeliska regeringen ansvarig för de brott av de mänskliga rättigheterna som den utsätter palestinier för.
 • Herre Jesus, Fredsfursten, du kommer att upprätta ditt rike med rätt och rättfärdighet (Jes 9:6,7). Hjälp oss att be i tro för dem som försöker rikta ansvaret för orättvisorna till dem som styr över oss och säga dem sanningen.
  Herre, i din nåd… Hör våra böner.
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd  för Cypern, Grekland och Turkiet.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


No comments:

Post a Comment