Wednesday, October 30, 2019

Swedish October 31-2019


Bed med Sabeel
31 oktober 2019


Fredagen den 25 oktober, besköts och skadades 95 palestinier, av israelisk militär. Bland dem var 43 barn, en kvinna, två sjukvårdare och en journalist. Beskjutningen med skarp ammunition skedde mot fredliga demonstranter vid den åttionde “stora marschen för återvändande”. Enligt dokumentation från Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) har antalet dödsoffer sedan starten av marschen den 30 mars 2018 ökat till 214, 46 barn, 2 kvinnor, 9 personer med funktionsnedsättningar, 4 sjukvårdare och 2 journalister. Till detta kommer 14453 skadade, bland dem 3592 barn, 383 kvinnor, 250 sjukvårdare och 216 journalister. Vi kan konstatera att många av dessa fått flera skador vid olika tillfällen.

  • Herre, vi fortsätter att be för säkerheten för de som protesterar och för att de ska fortsätta att använda icke-våldsmetoder för att få sina krav uppfyllda.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


Denna veckas Kumi Now-aktivitet fokuserar på arbetet som görs av orgaisationen Jahalin Solidarity. Denna grupp söker skydda rättigheterna för beduinerna  och andra palestinier, som lever under ockupation. De fortsätter att stödja beduinbyn Al Khan al-Ahmar, där invånarna lever under konstant hot om påtvingad evakuering av israelisk militär, pådrivna av illegala bosättarorganisationer.

  • Käre Herre, vi tackar dig för dem som arbetar för mänskliga rättigheter för de fattiga och förföljda. Vi tackar för de som arbetar med organisationen Jahalin, som lyssnar till ropet från de fattiga och svarar med hjälp och stöd.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


Den 23 oktober utfärdade israeliska myndigheter 140 rivningsorder för hemmen och moskén i byn Rahat i Negevöknen. Alla husen ägs av två beduinfamiljer och invånarna har levt där sedan mer än sjuttio år tillbaka.

  • Herre, vi ber att förföljelsen av beduinbyn ska upphöra. Vi ber att den nya israeliska regeringen ska respektera de mänskliga rättigheterna för alla människor som lever i Palestina/Israel, även beduinerna.

Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


Abu Hamid’s hem förstördes för andra gången på två år av israeliska soldater under första veckan i oktober. Abu Amir dömdes till livstids fängelse för att ha åsamkat en israelisk soldat allvarliga skador vid en militärraid i flyktinglägret Al-Am’ari nära Ramallah. Ronan Lubarsky, en israelisk soldat avled av sina skador två dagar efter raiden.

  • Herre, vi känner smärta över hur de som lever i palestinska flyktingläger behandlas av israeliska ockupationsstyrkor. Även om våld inte kan tolereras, är straffen som utmäts i militärdomstolarna hårda, på gränsen till extrema. Vi ber att internationella lagstiftare ska uttala sig mot detta sätt att använda kollektiv bestraffning.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


Förra veckan beordrade en domstol i Ramallah blockering av 59 palestinska websidor, bloggar och Facebookssidor som hade uttryckt opposition mot Palestinska myndigheten och dess president, Mahmoud Abbas. Anklagelsen angav att sådant material kunde orsaka laglöshet. Pressens organisation och mänskorättsgrupper har överklagat beslutet.

  • Herre, vi ber att alla palestinier ska fortsätta att försvara yttrandefriheten för sitt folk och att de ska stå emot försök att censurera berättigad kritik.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


Fredagen den 25 oktober vaknade befolkningen i den palestinska byn Yatma, söder om Nablus, upp för att finna att de hade utsatts för vandalisering från den närliggande bosättningen Yitzhar’s utpost. Det var den andra attacken på tre dagar. Trettio bilar hade fått sina rutor sönderslagna och däcken sönderskurna, med hebreiska slagord sprayade på fordonen.

  • Herre, vi ber om ett slut på hatbrotten som utförs av illegala israeliska bosättare mot palestinierna. Vi ber att israeliska myndigheter ska följa upp denna vandalism och hålla dem ansvariga som bryter mot freden i området.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.


Episkopalkyrkan i USA har antagit och infört en investeringspolicy den 22 oktober. Detta kommer att säkerställa att de inte investerar i företag som ger vinst åt den israeliska ockupationen av det palestinska territoriet.

  • Herre, vi tackar dig för verktygen som gör det möjligt att se över kyrkornas investeringar och att fler och fler kyrkor börjar använda dem. Vi ber att din kyrka i världen kommer att fortsätta att be och ta moraliskt ansvariga beslut för att förvalta de resurser de fått.
Herre, din nåd.   Hör våra böner.

  • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Kanada och Amerikas Förenta Stater.
Herre, i din nåd…   Hör våra böner.No comments:

Post a Comment