Thursday, March 12, 2020

Swedish March 12-2020


Bed med Sabeel 
12 mars 2020 
 
Denna veckas Kumi Now gäller arbetet som utförs av YMCA/YWCA, Joint Advocacy Initiative (JAI). Detta initiativ hjälper till att introducera internationella partner till livet under ockupation i Palestina genom utbytesprogram och resor som visar situationen. De organiserar också Olive Tree Campaign som distribuerar olivträdsplantor, som är sponsrade av människor runt hela världen, till palestinska odlare. 
  
Herre, vi tackar dig för JAI:s arbete och speciellt för arbetet att återföra värdefulla olivträd till palestinska odlare. Vi fortsätter att förtrösta på ditt skydd och nåd Herre. ”Jag är som ett olivträd grönskande i Guds hus.” (Ps 52:10)
Herre i din nåd…   hör våra böner. 
 
Den palestinska myndigheten har påbjudit ett 30-dagars långt undantagstillstånd på Västbanken efter det att 20 fall av COVID-19 bekräftats på ett hotell i Betlehem. Till detta har de israeliska hälsovårdsmyndigheterna som en del av sina restriktioner på området, efter överenskommelse med palestinska myndigheten, stängt vägspärrar (checkpoints) så att man enbart tillåter passage för dem som måste resa direkt till flygplatsen eller har speciella tillstånd. 
  
Herre, vi ber för dem som finns i frontlinjen för att stoppa detta virus. Vi ber för dem som diagnosticerats med viruset. Vi ber också för dem vars levebröd just nu påverkas av restriktioner från myndigheterna och ständiga förändringar av dessa beroende på hälsoläget.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 

  
Som en effekt av de infektionskontrollerande åtgärderna i Palestina och Israel har många gudstjänster, samlingar och event ställts in. Söndagen den 8 mars sände ett antal palestinska präster och pastorer sina gudstjänster live-strömmade på sociala medier. 

Herre, vi tackar dig för möjligheten för präster och pastorer att fortsätta att nå ut till sina församlingar trots de svåra förhållandena. Vi ber för alla dessa som är involverade i att organisera event och samlingar, när de fattar beslut om sina event och gör sitt bästa för att möta de förhållanden som ständigt ändras.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 


Vid det israeliska valet den 2 mars, säkrade inte premiärminister Netanyahu en parlamentarisk majoritet för att bilda nästa regering. Hans parti och deras allierade säkrade 58 av de 120 platserna i Knesset. För palestinierna betyder en regering ledd av Netanyahu eller hans rival Ganz en fortsättning av ockupationen. 

 Herre, vi ber att det internationella samfundet ska uttala sig starkt mot den israeliska ockupationen av Palestina och de israeliska planerna att till och med annektera mer av det palestinska territoriet.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 
  
Mänskorättsgruppen Peace Now beskriver hur Amazon erbjudit fri leverans till israeliska bosättningar på Västbanken, medan man tar avgifter för service till närliggande palestinska samhällen, om de inte väljer en adress som om man bor i Israel. Amazon har nu bekräftat att de kommer att utöka till fria leveranser till palestinska adresser. 
  
Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av mänskorättsgrupper som Peace Now som drar uppmärksamhet till sättet som företag legitimerar illegala israeliska bosättningar och diskriminerar palestinier.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 
  
Internationella besökare på Västbanken, och också i östra Jerusalem, möter verbala och fysiska kränkningar som grundar sig på rädsla orsakad av utbrottet COVID-19. I söndags, den 1 mars, angrep en palestinsk kvinna en japansk biståndsarbetare i Ramallah. Den palestinska kvinnan arresterades efter det att hon filmats när hon knuffade den japanska kvinnan och ropade ”Corona, corona” efter henne. Dr Nimer, talesmannen för det palestinska inrikesministeriet, fördömde attacken när han säger att ”detta representerar inte moralen och traditionen hos det palestinska folket och dess kultur.” 
  
Herre, du har medlidande och är full av nåd, hjälp oss att lära av dig att vara vänliga och ömhjärtade mot andra och att inte låta rädslan överväldiga oss.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 
  
  
Onsdagen den 4 mars, rev den israeliska myndigheten för västra Jerusalem en del av ett palestinierägt hem i området Jabal al- Mokabber i det ockuperade östra Jerusalem. Israeliska schaktmaskiner rev den palestinska invånaren, Iyad Fataftas, hem, skälet anges vara att det är byggt utan tillstånd. 

Käre Herre, vi ber för Mr Fataftas familj, som nu är hemlös. Vi ber för alla dessa palestinier som möter dilemmat i att behöva ordna bostad för sina familjer och ändå nekas tillstånd att bygga.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 
  

En gasexplosion torsdagen den 5 mars i flyktinglägret Nusseirat i Gaza, dödade 12 människor och skadade åtminstone 56 andra, bland dem kvinnor och barn. Explosionen i ett bageri orsakade svåra skador på affärer, stånd och bostäder, och ökade dessutom pressen på ett redan ansträngt sjukvårdssystem. 

Herre, vi ber för familjerna till dem som dödades vid explosionen och den efterföljande branden. Vi ber att de som skadades ska återhämta sig snabbt och fullständigt. Var med alla som påverkas av denna tragiska händelse och ge dem styrka till att hantera situationen och återuppbyggnaden.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 
 

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Danmark, Färöarna, Island, Norge och Sverige.
Herre, i din nåd…   hör våra böner. 
 
  

Bön för tredje söndagen i fastan. 

Käre Herre, vi har alla skuld i att döma andra. Detta gör att vi inte knyter an till andra i på ett kärleksfullt, friskt sätt. Vi upplever hot på många sätt, från andra i vårt sammanhang, från dem med andra religioner och från internationella. Hjälp oss att avlägsna  dessa tendenser från våra hjärtan. Hjälp oss att se bröder och systrar på det sätt du ser dem och att se människan istället för att ledas av rädsla. 
Amen. 


No comments:

Post a Comment