Wednesday, March 4, 2020

Swedish March 5-2020


Bed med Sabeel
5 mars 2020

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av den israeliska organisationen Coalition of Women for Peace, (CWP), som grundades 2000. CWP är nu en ledande röst i den israeliska fredsrörelsen. De har krävt ett slut på blockaden av Gaza, så väl som ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. CWP startade 2007 ett forskningsprojekt för att upptäcka vilka företag som tjänar på ockupationen.

·         Käre Herre, vi ber för fredsarbetet som utförs av CWP och att deras information ska utöva påtryckningar på företag som tjänar på ockupationen. Vi ber om ett slut på kränkningarna av mänskliga rättigheter för palestinierna under den israeliska ockupationen.
Herre, i din nåd…   hjälp oss att agera..


Den välkände prästen Dr Hosam Naoum, domprost i St George´s Cathedral har valts till ny biträdande biskop i Jerusalem, den 30 januari. Domprost Hosam kommer att installeras som biskop senare i år. När ärkebiskop Suheil pensioneras 2021 , kommer domprost Hosam att installeras som anglikansk ärkebiskop i Jerusalem och kommer att leda en kyrka utbredd över fem länder.

·         Herre, vi ber för domprost Hosam, hans fru Rafa och deras tre barn Wadie, Laurice och Christa. Vi ber för honom när han tar över sin nya roll i St George´s Cathedral, att han ska uppleva din ledning och din frid.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Vid den här tiden på året håller kristna i Palestina och runt hela världen en fyrtio dagars period av fasta och bön under fasteprioden. Den leder fram mot ”den heliga veckan” och påsk.

·         Fader, du ger oss varje år denna gåva, fastan, så att vi kan tänka på och växa i din kärlek. Lär oss att uppriktigt bekänna våra fel genom våra ord och handlingar och välsigna vår resa genom fastan.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Kvinnornas världsvida bönedag är en rörelse för kristna kvinnor från 170 olika länder som deltar i en gemensam dag för bön den första fredagen i mars varje år. Låt oss delta med en bön, skriven i Nottingham, Storbritannien, speciellt för denna dag.

·         Gud vår Skapare, du har byggt upp din kyrka genom kärleken och hängivenheten hos kvinnor över hela världen, inspirera oss att följa deras goda exempel så att vi, tillsammans med dem, delar visionen om din kärlek genom Jesus Kristus, din son.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


Sabeel höll ett möte för präster i Ramallah fredagen den 21 februari. I mötet deltog 40 präster eller representanter för församlingar, som undersökte (klarlade) utmaningarna för hälsovården inom de lokala församlingarna.

·         Herre, vi ber för prästerna i Palestina när de samlas tillsammans med Sabeel och experter inom fältet för hälsovård och sjukförsäkringar för att finna lösningar på utmaningarna inom hälsovården. Vi ber att detta möte ska bli det första i raden av många.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.


·         Israel håller sina val måndagen den 2 mars, när detta brev skrivs vet vi inte resultatet.

Herre, vi ber att valet ska ske utan påtryckningar från politiska partier eller utifrån. Vi ber att en regering ska väljas som betjänar hela Israels befolkning och som söker rättvisa och fred med palestinierna.
Herre i din nåd…   hör våra böner.

·         Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Storbritannien, med England, norra Irland, Skottland och Wales.
Herre, i din nåd…   hör våra böner.

No comments:

Post a Comment