Thursday, March 26, 2020

Swedish March 26-2020

Bed med Sabeel
26 mars 2020
Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Aid Watch Palestine (AWP). Detta är en oberoende palestinsk organisation som försöker stimulera och kanalisera internationellt biståndsarbete så att det blir effektivt. De har nyligen stöttat odlare i Gaza med hjälp efter det att 29 % av jordbruksmarken i Gaza förstörts 2014 av israeliska bombningar.
Herre, vi ber för arbetet av den typ som AWP gör, som försöker hjälpa dem som lever utsatt och stöder organisationer i att använda värdefulla resurser på ett bra sätt.
Herre, i din nåd...   hör våra böner
COVID-19 fortsätter att spridas runt hela världen. Nu har vi mer än 250.000 bekräftade fall och 11.000 dödsfall globalt sett. Livet blir mer och mer begränsat världen över när regeringar försöker bromsa spridningen av viruset och låta medicinsk personal svara upp mot mängden människor i behov av behandling, som saknar motstycke.
Helandets Gud, vi ber att du ska styrka alla runt hela jorden när de försöker finna nya sätt att leva när de möter den pandemi vi upplever nu. Skänk din rehabiliterande nåd till alla som arbetar i sjukvård och riskerar sin egen och sina familjers hälsa för att hjälpa de sjukaste bland oss.
Herre, i din nåd...   hör våra böner.
Palestinier från Västbanken, som arbetar i Israel, måste finna bostad där, i upp till två månader annars tvingas de lämna sina arbeten och stanna kvar på Västbanken. Under den pågående pandemin tvingas de leva mellan olika och komplicerade israeliska och palestinska regelverk som tillkommit för att bekämpa viruset.
O Gud, i denna tid av osäkerhet och utmaningar, var med alla dessa arbetare som tvingas följa två olika regelsystem för att förtjäna uppehället till sina familjer. Var med dem som måste leva åtskilda från sina familjer för att få lön och sänd ditt skydd och beskyddande närvaro över deras familjer i denna svåra tid.
Herre, i din nåd...   hör våra böner.
Trots restriktioner för förflyttningar och samlingar för både israeler och palestinier, fortsätter israeliska ockupationsstyrkor att riva hem, genomföra natträder för att arrestera barn och unga män och plåga samhällen (speciellt området Issawiya i östra Jerusalem, där den israeliska NGOn B´Tselem rapporterar att styrkor ”Invaderar området dagligen, även på nätterna, och ännu mera under veckoslut, utan något synbart skäl”). Samtidigt gräver israeliska bosättare upp olivträd och skapar nya utposter i Jordandalen. 
Du som är de förtrycktas och sårbaras Gud, var med alla som är hotade, inte endast av den pågående pandemin, utan också av trakasserier och orättvisa aktioner från israeliska ockupationsstyrkor och illegala bosättare. Ge modet och övertygelsen till det internationella samfundet så att de står upp och agerar mot den pågående orättvisan.
Herre, i din nåd...   hör våra böner.
Palestinska fångar, som avtjänar straff för säkerhetsrelaterade anklagelser, hotar med hungerstrejk för att protestera mot åtgärder, som vidtas av Israel Prison Service, i försök att hindra spridningen av corona-viruset. Fångarna motsätter sig undersökningar genomförda i cellerna av fängelsevakter utan skyddshandskar och ansiktsmasker, så väl som ett förbud att lämna cellerna för möten med advokater och familjemedlemmar, som fängelseledningarna befarar ska infektera fångar och vakter om de tillåts att komma in i fängelserna.
Du alltets Herre, var med alla fångar nu, när de oroar sig över den stora risken att få coronaviruset från varandra och fängelsevakter. Var med alla dessa som är orättvist fångna utan rättegång eller skäl, låt dem få tröst genom din förblivande närvaro.
Herre, i din nåd...   hör våra böner.
Bön
Joh 11:1-45
Helige Gud, Skapare av liv,
Du kallar oss ut från våra mörka platser under ockupation och pandemi,
och erbjuder oss nåden av nytt liv.
När vi inte ser något annat än hopplöshet,
överraskar du oss med andetaget av din Ande.
Kalla oss ut ur vår självbelåtenhet och rutiner,
befria oss från våra självpåtagna band,
och fyll oss med din ande av liv, medkänsla och fred,
Vi ber i Jesus namn, den du har smort.
Amen

No comments:

Post a Comment